LVM Fikret Odağ

ULUSAL KURTULUŞA, CUMHURİYETE KARŞI, CUMHURİYET DEVRİMLERİNE DÜŞMAN BİR YOBAZ İSKİLİPLİ MEHMET ATIF HOCA

06.02.2021 22:16

1875 – ŞUBAT 1926 1872 yılında, Afyon İli’mize bağlı Bayat İlçesi Toyhane Köyü’nde dünyaya gelen İskilipli Mehmet Atıf’ın babası Akkoyunluların İmamoğlu aşiretinden…

1875 – ŞUBAT 1926

1872 yılında, Afyon İli’mize bağlı Bayat İlçesi Toyhane Köyü’nde dünyaya gelen İskilipli Mehmet Atıf’ın babası Akkoyunluların İmamoğlu aşiretinden bir Türk, annesi Mekke’den göçmen olarak gelen Ben-î Hattab aşiretinden bir Araptır.

Altı aylıkken öksüz klan İskilipli’yi dedesi büyütür.

İlk öğretmeni köyünün hocasıdır. Öğrenciliğinin iki yılını, 1891 yılından başlayarak, Çorum İli’mizin İskilip İlçesi’nde sürdürür.

1905 yılında, İstanbul’daki Fatih Camisi’nde dersler vermeye başlar.

Artık ne halt ettiyse, devrin şehülislamı tarafından Bodrum’a sürülür.

Burada da rahat durmaz, yasadışı para toplamak suçu işler, yakalanmamak için sahte pasaportla Kırım’a kaçar.

II.Meşrutiyet ilan edilince yeniden Dersaadet’e (İstanbul’a) döner.

31 Mart isyanına katılır. Yakalnır ve tutuklanır.

1913 yılındaki Mahmut Şevket Paşa cinayetine suçlu bulunur, Sinop’a sürülür.

Şapka Devrimi’nden önce yayınlanan Frenk Mukallitliği ve Şapka adlı risalesinde müslümanları amel-iman bütünlüğüne çağırır.

Bu çağrısında Müslümanların Müslüman olmayanların kılık kıyafet ve kültürel alışkanlıklarına benzemeye çalışmalarının şeriata aykırı olduğunu açıklar.

Müslüman ile Hristiyan’ın veya bir Yahudi’nin kılık kıyafetinden ayırt edilebileceğini, edilmesi gerektiğini savunur bu risalesinde.

İskilipli ‘ye göre Batı uygarlığı; ancak, insanın hayvanî ve cismanî yönüne hizmet eder.

Teâlî-i İslam Cemiyeti’nin başkanıdır.

Bu cemiyet; İzmirin Yunanlar tarafından işgâlini protesto eden, Bolşevizme ve işgâl güçlerine karşı bildiriler yayınlayan bir örgüttür başlangıçta.

1920 yılında yapılan seçimlere katılmasında da, bu nedenle bir sakınca görülmemiştir.

Ancak; İstanbul Hükümeti’nin isteği üzerine Ulusal Kurtuluş’a karşı ağır suçlamalar içeren  bildirleri yayınlayan da İskilipli Mehmet Atıf’ın başkanı  olduğu bu örgüttür.

Yunan uçaklarının Anadaolu’da havadan attıkları, ulusal kurtulaşa karşı ağır suçlamalar içeren bildiri bu bildiridir.

Yukarıda sözü edilen, 26 Aralık 1925’te yayınlanan Frenk Mukallitliği ve Şapka risalesi nedeniyle, bildiriyi dağıtanlarla birlikte  tutuklanan İskilipli Ankara’ya gönderilir ve 26 Ocak 1926 günü, İstiklâl Mahkemesi’nde yargılanır.

Risaleyi yayınladığını, içeriğiyle ilgili görüşlerinde bir değişiklik olmadığını, yasalara karşı gelmek gibi bir amacınınn olmadığını söyler savunmasında.

Savcı, İskilipli Âtıf’a 3 yıl hapis cezası ister.

Mahkeme; savunmasını yapması ve karar için bir gün süre verir.

Ancak İskilipli Âtıf savunma haklarından tümüyle vazgeçer.

Yargı; savunmasını yapmayan İskilipli’yi idamla cezalandırır.

Ulusal Kurtuluş’a, cumhuriyete karşı, cumhuriyet devrimlerine  düşman İskilipli Mehmet Atıf, 1 hafta sonra Ankara Samanpazarı Meydanı‘nda idam edilir.

Ertesi gün, mahkeme, savunma yapmaya gerek görmeyen İskilipli Âtıf’ı, vatana ihanet suçlamasıyla idama mahkûm eder. İskilipli Âtıf 1 hafta sonra Ankara Samanpazarı Meydanı’nda asılır.

Mezarı 2009 yılında İskilip Gülbaba Mezarlığı’na taşınır.

Mezarın taşındığı yıl; AKP’nin iktidarının 7. yılıdır.

O nedenle; AKP’nin Çorum Valisinin, AKP’li Çorum Belediye Başkanının, AKP Çorum Milletvekilinin, Çorum Hitit Üniversitesi’nin AKP’li Rektörünün, İskilip’in Kaymakamının ve İskilipli’nin akraba ve yakınlarının, ölümünün 95. yıldönümünde, bu Ulusal Kurtuluş, Cumhuriyet ve cumhuriyet devrimlerinin düşmanını, mezarının başında anmalarına hiç şaşırmadım ben.

#

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Haberler