100. YILINDA CUMHURİYET

31.08.2022 11:29

Bir tarafta: Atatürk’e düşmanlık ederek, bunun üzerinden cumhuriyet değerlerini ortadan kaldırmayı hedefleyenler…

Diğer tarafta: Atatürk ve cumhuriyet değerlerine katkı sunmadan, geliştirmeden, sahiplenmeden, Atatürk ve cumhuriyetin mirası üzerinde salt söylemler ile yaşam sürenler…

Aralarında ne fark var?

Biri direk karşıdan savaş açarak yok etmeyi hedeflerken, diğerleri içten içe “miras yiyerek eritiyor.” Farklı kulvarlardan aynı hedefe birlikte yürüyorlar.

Her iki dalga yok etmek üzerine yükseliyor. Cumhuriyeti ortadan kaldırmak isteyen zihniyetin karşısında cumhuriyeti tüm organları ile yaşatacak bilimsel gelişim, toplumsal örgütlülük, çağa uygun ülke kalkınması yok. Milli-yerli sanayi, tarım, hayvancılık, sosyal devlet hedefleri yok.

Bu güne kadar her iktidar kamu fabrikalarına liyakat aranmadan partililer yerleştirerek, partilerin çiftliği haline getirdiler.

Sonra hep bir ağızdan “devlet işletmeci olmaz. Devletin elindeki fabrikalar hantallaştı. Fabrikalar zarar ediyor. Bunları özelleştirelim.” Dediler. Küresel sermaye ve yerli işbirlikçilerce; fabrikalar, çiftlikler, tarlalar, akarsular, ormanlar, tarihsel/kültürel değerler, milli parklar…, talan edilerek özelleştirildi.

Atatürkçüler ve Cumhuriyetçiler ne yaptılar?

Özelleştirme bahanesi ile işçi hakları budanırken, işçiler işten çıkarılırken seyrettiler. Cumhuriyetin devamı olması gereken sosyal devlet olma adımları tek tek yasalar ile ortadan kaldırılırken dik duramadılar. Basın yayın karşısında vatan, bayrak, millet şovu yapmaktan öteye götüremediler.

Götüremezler!

Çünkü, Ezilen yoksul halk ile bağları kopmuş, kendi dinamikleri ile cumhuriyeti yaşatma inançları kaybolmuş. Cumhuriyet ile zenginleşerek, cumhuriyetin mirasını yiyerek yaşarken, sistem değişirse muhtemel yaşam şekillerine müdahaleden korktuklarından Cumhuriyete tutunuyorlar.

Her seferinde anıtkabir şikâyete gidenler!

 1. İnançları ve ulusları farklı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik 11 Kasım 1942 ırkçı, ayrımcı “varlık vergisi” uygulanırken neredeydiniz?
 2. 25 Haziran 1950’de başlayan Kore Savaşı, Türkiye’nin Batı Bloku içinde yer alarak, Birleşmiş Milletler Teşkilatının daveti üzerine 4.500 vatan evladı taraf olmadığı bir savaşa gönderilirken neredeydiniz?
 3. Tam bağımsız Türkiye hedefinden vaz geçilerek 15 Eylül 1951’de Ottowa’da toplanan NATO Bakanlar Konseyi kararıyla Türkiye NATO’ya girerken, Amerika askerleri Türkiye toprakları üzerinde üstler kurulurken neredeydiniz?
 4. Devrim arabalarının 1961 yılında seri üretime geçmesi beklenirken fabrika   tek kelime ile kapatılması sürecinde neredeydiniz?
 5. Cumhuriyet döneminde başlayan; sanayi, tarım, hayvancılık…, milli, yerli üretim engellenerek, ülke   gelişmiş kapitalist ülkelerin ürünlerinin tüketilmesi kararları alınırken neredeydiniz?
 6. Kayseri’de 1946-1947 yıllarında kurulan uçak fabrikası ABD ve Avrupa ülkelerinden yüzlerce sipariş aldı.  Türkiye, II. Dünya Savaşı’ndan sonra, 1947’de Truman Doktrini, 1948’de Marshall Planı ile ABD etkisine girdi. ABD, II. Dünya Savaşı sonrasında elinde kalmış savaş araç ve gerecini Türkiye’ye satmaya ve hibe etmeye başladı. Kayseri Uçak Fabrikası 1950’de Hava İkmal Merkezi’ne dönüştürüldü. THK Uçak ve Uçak Motoru Fabrikaları ise 1954’te traktör fabrikasına dönüştürülüp kapatıldı. Bütün bu cadı avları yaşanırken, uçak fabrikaları kapatılarak, üreterek yerli uçak satacağımız ABD’den uçak almaya başladığımızda neredeydiniz?
 1. Bilimsel, parasız, özerk eğitim için kurulup faaliyete geçen Köy enstitüleri, “Komünist sistem eğitimi, Sosyalist gençler yetiştiriliyor” denilerek 27 Ocak 1954’de kapatılırken neredeydiniz?
 1. İstanbul başta olmak üzere 1955 yılında İzmir ve Adalar'da gayrimüslimleri hedef alan,  6-7 Eylül  olayları ile evler, iş yerleri yağmalanırken, mallarına el konulurken neredeydiniz?
 2. Cumhuriyet yönetimi içinde 27 Mayıs 1960  darbesi olurken neredeydiniz?
 3. Türkiyeli emeçlerin; insan emeğini sömüren, yok sayan, daha fazla kar için bir meta haline getiren sermayeye karşı, işçi sınıfının 15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi katliam ile bastırılırken neredeydiniz?
 4. Ülkede 12 Mart 1971 darbesi olurken neredeydiniz?
 5. Emperyalizme küresel sömürüye karşı Tam Bağımsızlık Türkiye mücadelesi veren gencecik fidanlar; 1971 ‘de idam edilirken, kurşunlanırken, işkence, hapis yaşamı sürdürülürken neredeydiniz?
 6. 12 Eylül 1980  askeri cunta darbesi ile; hak ve özgürlükler ortadan kaldırılarak,  Amerika’da “bizim çocuklar başardı”  sevinci yaşanırken, Türkiye’de işkence merkezleri açılırken, katliamcı çeteler oluşturulurken, darağaçları kurulurken, tüm STK’lar kapatılıp, anayasa ortadan kaldırılırken neredeydiniz?
 7. Halkın dini duygularını kullanarak cemaatler oluşurken, tüm devlet kurumlarına yerleşirken, devleti ele geçirme girişimi süreci adım adım işlerken neredeydiniz?
 8. Kurtuluş savaşında omuz omuza savaşan Türkiye halklarını din, ulus, mezhep, milliyet üzerinden ötekileştiren, kutuplaştıran, kin ve nefrete dönüşen ayrışma virüsü topluma enjekte edilirken neredeydiniz?

“Söylemiştik, sezmiştik, görmüştük, dile getirmiştik, anlatmıştık, yazmıştık, konuşmuştuk…

Bu söylemleriniz insanlara inandırıcı gelmiyor. Bıktırıp, usandırdınız. Bu lakırdıları, kürsülerde gazel okumayı geçiniz.

Fiilen ne yaptınız?

Cumhuriyetin kazanımları:

 1. Ankara Fişek Fabrikası (1924)
 2. Gölcük Tersanesi (1924)
 3. Şakir Zümre Uçak Bombası Fabrikası (1925)
 4. Eskişehir Hava Tamirhanesi (1925)
 5. Uşak Şeker Fabrikası (1926)
 6. Alpullu Şeker Fabrikası (1926)
 7. Kırıkkale Mühimmat Fabrikası (1926)
 8. Bünyan Dokuma Fabrikası (1927)
 9. Eskişehir Kiremit Fabrikası (1927)
 10. Ankara Çimento Fabrikası (1928)
 11. Ankara Havagazı Fabrikası (1929)
 12. İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası (1929)
 13. Kayaş Kapsül Fabrikası (1930)
 14. Nuri Killigil Tabanca, Havan ve Mühimmat Fabrikası (1930)
 15. Kırıkkale  Ağır Silah Ve Çelik Fabrikası 1932
 16. Eskişehir Şeker Fabrikası (1934)
 17. Turhal Şeker Fabrikaları (1934)
 18. Konya Ereğli Bez Fabrikası (1934)
 19. Bakırköy Bez Fabrikası (1934)
 20. Bursa Süt Fabrikası (1934)
 21. İzmit Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası (1934)
 22. İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası (1934)
 23. Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası (1934)
 24. Keçiborlu Kükürt Fabrikası (1934)
 25. Isparta Gülyağı Fabrikası (1934)
 26. Kayseri Bez Fabrikası (1934)
 27. Nazilli Basma Fabrikası (1935)
 28. Bursa Merinos Fabrikası (1935)
 29. Gemlik Suni İpek Fabrikası (1935)
 30. Zonguldak Taş Kömür Fabrikası (1935)
 31.  Ankara Çubuk Barajı (1936)
 32.  Barut, Tüfek ve Top Fabrikası (1936)
 33.  Nuri Demirağ Uçak Fabrikası (1936)
 34. Malatya Sigara Fabrikası (1936)
 35. Bitlis Sigara Fabrikası (1936)
 36. Malatya Bez Fabrikası (1937)
 37.  İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası (1934)
 38.  Karabük Demir Çelik Fabrikası (1937)
 39. Divriği Demir Ocakları (1938)
 40. İzmir Klor Fabrikası (1938)
 41.  Sivas Çimento Fabrikası (1938),…

Bu başarıya kırk bir kere maşallah desek az kalır…

Cumhuriyet’ten sonra 1924’de başlayarak Atatürk’ün ölümü 1938’e kadar kurulan milli-yerli fabrikalardan kamu malı olarak ne kaldı?

Atatürk’ün “Beni Türk Doktorlarına Emanet Ediniz” diyerek, canını güvenip ülkesini emanet ettiği Doktorlar ülkeden giderken neredesiniz?

Atatürk’ün hitabe yazdığı gençler ülkeden kaçıyorlar neredesiniz?

Cumhuriyetin 100.Yılında Atatürk’ün hangi sözünü yerine getirdiniz?

Cumhuriyetin 100.Yılında cumhuriyetin kuruluşundan bugüne ne kaldı?

Ey efendiler!

Cumhuriyetin 10. Yıl marşı ile 90 yıldır şarj olup, İzmir Marşı ile efkar dağıtarak; 50.Yıl, 100. Yıl marşı üretemeden, halkın vatan-bayrak duygularını kullanarak cumhuriyetin 100. Yılı kutlanır mı?

Bu tutum ile:

Cumhuriyet yaşar mı?

Atatürk yaşatılır mı?

Hadi hayırlısı…

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları