10.6 C
Berlin
07:15 - 30/09/2020
Almanya Haber – Berlin Haberler – Son Dakika Avrupa Haberleri

Tahsin Melan

Tahsin Melan arşivindeki tüm yazılar ha-ber.com'da.

Diğer Yazarlar

DİL BİLİNCİ –II-

11:47 - 20/12/2019

Türkçenin Dünya Dilleri İçerisindeki Konumu ve Önemi

Bir dil düşünün ki lehçeleri ile birlikte yaklaşık 2.000.000’a yakın sözcüğü içeren geniş bir dağarcığa sahip olsun ve Balkanlar’dan Büyük Okyanus’a, Kuzey Buz Denizi’nden Tibet’e uzanan yaklaşık 11 milyon km2’lik bir alanda 200 milyona yakın kişi tarafından konuşulsun. Üstelik M.Ö 3500’lü yılların Sümer tabletlerinde izlerine rastlanan geçmişiyle adından söz ettirsin… İşte bu dil dünya üzerinde en eski ve en soylu uluslardan biri olan bizim, Türk ulusunun dilidir, Türk dilidir, Türkçedir. Türk dilinin bu özelliklerini görmezden gelenler onun aynı zamanda dünyanın en eski kültür ve yazı dillerinden biri olduğunu da kabullenmeme gayreti içindedirler. Ama bu gaflet ve beyhûde uğraşılar Türkçenin yaygın konuşma alanına sahip olması ve büyük bir kitle tarafından konuşulması sonucu dünyada kelime hazinesi en zengin dillerden birisi olma gerçeğini engelleyememektedir ve engelleyemeyecektir. Elbet bir gün onlar da güneşin balçıkla sıvanamayacağını kabulleneceklerdir.

Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerine baktığımızda, konuşulduğu coğrafyanın büyüklüğü bakımından birinci, ana dili olarak üçüncü ve en çok konuşulan dil sıralamasında beşinci sırada olduğunu görüyoruz. Yeryüzündeki diller arasında Ural-Altay dilleri grubuna giren Türkçenin, bu grupta yer alan diğer dillerle olan benzerliği köken birliğinden ziyade yapısal benzerliğe dayanmaktadır. Örneğin bu gruptaki dillerin hepsi eklemelidir ve genellikle cümle yapıları açısından çok benzeştikleri görülür. Altay koluna bağlı olan ve sondan eklemeli olduğu bilinen Türkçenin, Moğolca, Mançuca, Tunguzça, Korece ve Japonca ile çok büyük benzerlikler göstermekle birlikte, Fince, Ugorca, Estce, Macarca, Permce ve Samoyedce ile de benzerlikler gösterdiği bilinmektedir. Tüm bu veriler göz önüne alındığında Türkçenin dünyadaki önemi açıkça kendini göstermektedir. Bizler ulus olarak sahip olduğumuz bu ulusal değerimizin varlığına önce kendimiz inanmak zorundayız. Daha sonra buna sahip çıkmak, onu korumak ve yüceltmek en önemli görevimiz olmalıdır. Bakın, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş bunu nasıl dile getirmiş: “Türkçecilik Türk dilini sevmek, onun büyüklüğüne ve üstünlüğüne inanmak, varlığını korumak, onu başka dillere karşı müdafaa etmek, sadeliğini sağlamak ve kudretli bir edebiyat dili haline getirmek demektir. Bu görüş, düşünce ve davranış Türk milliyetçiliğinin dildeki tezahürüdür.” Eğer biz ulus olarak bu ata yadigârına sahip çıkmaz, ona gerektiğince özen göstermez, dilin en büyük düşmanı olan kirliliğe göz yumarsak sadece Türkçenin değil o dille bütünleşmiş bir ulusun da karanlık geleceklere doğru sürüklenmesine fırsat vermiş oluruz. Bu sonucun da kimlerin işine yarayacağı ortadadır. Yaşadığımız dönemin en büyük ve etkin silahının “kültür yozlaşması” olduğunu unutmamak gerekir. Buna fırsat vermemek için yapılacak en önemli ve etkin şey de dilde birlik ve sadeliğe gösterilecek olan zorunlu özendir.

Dilimizin kuralları o kadar sade ve tartışma gerektirmeyen bir özelliğe, güzelliğe sahiptir ki kural dışı uygulamalar yok denecek kadar azdır. Hatta diğer dillerle karşılaştırıldığında onlara göre “hiç yoktur” bile denilebilir. Bunu en iyi dile getiren yine Türkçe öğrenmek isteyen yabancılardır. Kendi dillerindeki kurallarla karşılaştırdıklarında; Türkçenin kurallarında matematik gibi kesinlikler taşıdığını gördüklerinde, hayret ve hayranlıklarını gizleyememektedirler. Bu özelliklerinden dolayı da çok kısa sürede Türkçeyi öğrenebilmektedirler. Bakın… 34 dil ve lehçe bilen, dünyanın en önemli dilbilimcilerinden biri olan Johan Vandewalle Türkçe ile ilgili olarak neler diyor: “Farklı dil gruplarına ait birçok dili incelediğim halde şimdiye kadar hiçbir dilde beni Türkçedeki karmaşık cümle yapıları kadar büyüleyen bir yapıya rastlamadığımı söyleyebilirim. Biraz duygusal olmama izin verirseniz, bazen kendime “keşke Chomsky de gençliğinde Türkçe öğrenmiş olsaydı… ” diyorum. Eminim o zaman çağdaş dilbilim İngilizceye göre değil, Türkçeye göre şekillenmiş olurdu…” Türkçenin bilim dili olamayacağını savunan kraldan çok kralcıların kulakları çınlasın. Bunları bir yabancının ağzından duymak gerçekten güzel bir duygu. Bu duyguyu gelecek nesillerin de yaşamasını, istiyorsak; üstümüze düşeni yapmak, sen-ben davasını bir kenara bırakıp bunca sorunlara ve gecikmişliğe rağmen dilimize gereken özeni göstermek, ona sahip çıkmak ve onu korumak zorundayız.

Birilerinin bir şeyler yapmasını beklemek yerine üstümüze düşeni yapmak, dil kurallarına özen göstermek, onları benimsemek ve gereğini yerine getirmek bir dile gösterilecek en büyük saygıdır. dil kirliliğine neden olacak el dili ya da yanlış türetilmiş, tam anlamıyla uyduruk yapıdaki sözcüklerin kullanımına fırsat vermemeliyiz. İşte o zaman dil, aynı ölçüler doğrultusunda sonsuza değin kendine değer verenlere hizmet edecek, tüm güzelliklerini yansıtacaktır. Bu güzelliği yaşamak ve yaşatmak umuduyla…

Tahsin MELAN

Yazarın Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

Çerezler (cookie), ha-ber.com web sitesini daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Anladım daha fazla