AABK Genel Kurulu Bergkamen`de yapıldı

25.10.2022 00:07

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun (AABK) yedinci genel kurulu (GK) Almanya’nın Bergkamen kentindeki Unna ve çevresi Cemevinde yapıldı. Türkiye’den önemli Alevi kurumlarının başkanları…

AABK Genel Kurulu Bergkamen`de yapıldı

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun (AABK) yedinci genel kurulu (GK) Almanya’nın Bergkamen kentindeki Unna ve çevresi Cemevinde yapıldı.

Türkiye’den önemli Alevi kurumlarının başkanları olan Celal Fırat dede (ADF), Cuma Erçel (PSAKD), Ercan Geçmez (AKV), AABK onursal başkanı Turgut Öker, Necdet Saraç (Araştırmacı-Yazar) eski ABF başkanı yazar Turan Eser, Kıbrıs Cemevi başkanı Zeynel Abidin Koç‘ta misafir olarak katılarak GK‘ u onurlandırdılar.  13 federasyonun, bileşenlerinin bölge yöneticilerinin ve delegelerin katılımı ile gerçekleştirilen ve iki gün süren genel kurulun divan başkanlığını gazeteci - yazar Necdet Saraç yaptı.

Genel Kurul‘a (GK) medyanın ilgisi de yoğundu.  GK Yol TV, Alevilerin Sesi, Tele 1, ABC Gazetesi, Yön Medya, Karantina TV, www.ha-ber.com, Avrupa Postası, Gazetelink ve Düzgün TV tarafından izlendi.

Genel kurulda çalışma raporu üzerine söz alan federasyon başkanları ve delegeler özellikle Alevi Kültür Merkezlerinde gençlerin öncelikle AKM lerde daha sonra ise Federasyonlarda   yönetime gelmelerini, onlara yönelik hizmetlerin artırılması gerektiğine vurgu yaptılar. Bunların dışında çağın devrimlerine, değişimlerine damga vuran kadınlara ve yaşlılara yönelik çalışmaların da yoğunluk kazanması gerektiğine vurgu yapılarak bazı konularda kurumların, Konfederasyonun yeniden yapılanması yönünde konuşmalar yaptılar. Genel Kurulda İnanç hizmetleri konusundaki soruları ise AABK İnanç Kurulu Başkanı Cafer Kaplan dede yanıtladı.

Yol TV ancak daha etkin bir destekle yayınlarını geniş kesime yayabilir

Bazı konuşmacılar yine Konfederasyonun televizyon kanalı Yol TV ve Alevilerin Sesi dergisi konusunda da görüş belirterek Yol TV’nin daha çok izlenmesi gerektiğini, Türkiye’de bazı yerlere yayınlarının gitmediğini söylediler.  Bu yaklaşımlara Yol TV yönetim kurulu üyesi ve Program Yapımcısı Mahmut Akgül şöyle yanıt verdi: ‘‘Öncelikle çok insanın tanımadığı fedakâr Sponsorlarımıza, destekçilerimize teşekkür ediyorum.  Yol TV nin daha güçlü ve etkin olabilmesi için Alevi Kültür Merkezlerinin yöneticilerinin, üyelerinin Yol Clube üye olmaları gerekiyor. Çoğu maalesef üye değil. Onlardan yaratıcı konseptler, somut öneriler bekliyoruz.  Yol TV Almanya’da kısıtlı imkan ve çok az Personel ile en iyisini yapmaya çalışıyor, Yol TV ‘ye canlarımızın gerekli tam desteklerini vermeleri konusunda umutluyum ‚‘‘ dedi.

Hüseyin Mat; Alevilerin birliği, yan yana gelişi AKP’yi ve devleti rahatsız ediyor

Dokuz farklı ülkeden gelen federasyon başkanlarının değerlendirmelerinden sonra onlara cevapta eşit başkanlar Hüseyin Mat ve Nevin Kamilağaoğlu tarafından verildi.

Nevin Kamilağaoğlu Alevilerin önce kendi aralarında sonrada tüm demokrasi güçleriyle birleşmekten başka şansı bulunmadığını söylerken Hüseyin Mat ise konuşmasında ‚‘‘Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu bir üst kurumdur, çalışma faaliyeti kısıtıdır. Bizim görevimiz federasyonlar arası koordinasyonu sağlamak, Avrupa’da işbaşındaki hükümetleri bilgilendirmek onlar nezdinde Alevi toplumunun çıkarlarını savunmak ve lobi faaliyetlerini yürütmektir. Konfederasyonun elde ettiği başarıların küçümsenmemesi gerekiyor. Bugün Avrupa’da 14 ülkede güçlü bir örgütüz, devlet başkanları düzeyinde kabul görüyor, önemli organizasyonlara çağrılıyoruz. Devlet yöneten bakanlarla aynı masada oturuyor, taleplerimizi, dileklerimizi onlara iletiyoruz. ‚‘dedi.

Aleviler göç ediyorlar

Alevi toplumunun Türkiye’deki konumuna da değinen AABK başkanı Hüseyin Mat, ‘‘Türkiye ‘nin bazı bölgelerinde Aleviler maalesef bulundukları bölgeleri ve ülkeyi terk ediyorlar.  Dersim‘de 5000 kişinin Kanada’ya göç ettiğini, keza Vartolu ve bir çok Maraşlı köylerini, kasabalarını terk etmiş durumdalar ve onların yerlerine, oralara ne yazık ki İşidliler yerleştiriliyor. Hatta Dersim ‘de Alevi gençlerin koruculuk yaptığını duyduk. Yaşanan, süren derin ekonomik kriz en önce Alevi toplumunu vuruyor ve etkiliyor insanlarımızı.  Alevi gençlerin koruculuk yapmasını kabul edemeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Alevi inanç kurumlarının ziyaretlerine karşı ortak bir tavır belirledik, Alevi kurumlarının yöneticileriyle yan yana geldik, bu çok önemli bir kazanımdır. Hacıbektaş’ta verilen ortak resimden devlet çok rahatsız biliyoruz.  Karamsar olmayalım örgütlerimiz çok büyük mücadeleler vererek bu seviyelere geldiler.  Aleviler dili, dini, ırkı ne olursa olsun mazlum olan herkesin, halkların yanındadır. Biz ezenlere karşı ezilenlerin verdikleri mücadelelerinde hep yanlarında olacağız.  Yakında Türkiye bir Alevi‘yi cumhurbaşkanı yapacak mı yapmayacak mı bunu da göreceğiz ‚‘‘ diyerek umut dağıttı.

Eşit yurttaşlık hakkı insan hakkıdır

Başkan Hüseyin Mat‘ ın 1. Gündeki bu konuşması sonrası Genel Kurula katılanlar çalışma raporu ve yönetimi akladılar. Genel Kurulun II. gününde ise Eşit Yurttaşlık hakkı başlığı altında bir sonuç bildirgesi ve alınan kararlar yayınlandı. Bildirgede ‚‘‘ yapılan değerlendirmelerde aklın ve bilimin öne çıktığı, barışın ve sosyal devletin belirleyici olduğu Türkiye’yi de kapsayan demokratik ve sosyal bir Avrupa Birliği için mücadelenin yanı sıra , birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi  Türkiye‘ de de eşit yurttaşlık hakkının uygulanması ve Cemevlerinin ibadethane olarak tanınması talebi öne çıkarılarak karara bağlandı. ‘‘ dendi.

AABK Genel Kurulu, Genel Kurula ev sahipliği yapan Unna ve çevresi Cemevinin Başkanı İsmail Koç‘a, onun yöneticilerine ve üyelerine verdikleri hizmetler, güzel organizasyon nedeniyle yapılan teşekkür konuşmalarıyla son buldu.

23 Ekim 2022 AABK 7. Olağan Genel  Kurulu Sonuç Bildirgesi şöyle:

 

EŞİT YURTTAŞLIK İNSAN HAKKIDIR!

 

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) 7. Olağan Genel Kurulu Avrupa'nın farklı ülkelerinden (Almanya, Avusturya, Belçika, Britanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç, Romanya, KKTC, Türkiye) Alevi federasyonlarının katılımıyla 22-23 Ekim’de Almanya'nın Bergkamen kentinde toplandı.

AABK 7.  Olağan Genel Kuruluna  Türkiye'den Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri  Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanları katıldı.

AABK 7. Olagan Genel Kurulu'nda yapılan değerlendirmelerde aklın ve bilimin öne çıktığı, barışın ve sosyal devletin belirleyici olduğu Türkiye'yi de kapsayan demokratik ve sosyal bir Avrupa Birliği için mücadelenin yanısıra, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de eşit yurttaşlık hakkının uygulanması ve Cemevlerinin ibadethane olarak tanınması talebi öne çıkarılarak karara bağlandı.

Bu çerçevede AABK 7. Olağan Genel Kurulu'nda şu kararlar alındı:

1-Yapay zekanın ve bilişim teknolojilerinin öne çıktığı, "Sanayide  4.0"ı  aşan "Toplumda 5.0"ın konuşulduğu bir dönemde  devletlerin, kendi yarattıkları ekonomik ve sosyal krizin arkasına saklanarak, kimlikler ve düşmanlıklar üzerinden hareket etmeleri, silahlanmaya ve savaşı öne çıkarmaları, Avrupa'yı ve Türkiye’yi evrensel hukuk normları ve demokrasi yönünden geriletirken, otoriter eğilimleri güçlendirmekte, en son İtalya ve İsveç seçimlerinde olduğu gibi ırkçı ve faşizan hareketleri öne çıkarmaktadır. Bu gerilemenin sonucu olarak ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı siyaset, ülkeleri, hukuktan özgürlüklerden ve demokrasiden uzaklaştırmaktadır.

AABK Genel Kurulu Alevi inancı ve felsefesine uygun olarak bütün bu gelişmeler karşında,  savaşa karşı barışı, ayrımcılığa karşı yan yana yaşama kültürünü, sömürüye, Amasra’da olduğu gibi işçi kıyımlarına, büyüyen gelir adaletsizliğine karşı gelir dağılımında adaleti, etnik ve dini kimlikler üzerinden ayrıştırma yerine "72 millete aynı nazarla bakabilen" bir anlayışa uygun olarak "Başka bir Avrupa'nın", "Başka Bir Türkiye"nin mümkün olduğuna işaret etmiş, bu yaklaşıma uygun bir mücadelenin yükseltilmesi için bulunduğu bütün ülkelerde demokrasi güçleriyle yan yana gelerek mücadele etme kararı almıştır.

2- Genel Kurul ayrıca Avrupa'daki Alevi örgütlenmesinin, ırkçı ve ayrımcı politikalara karşı, göçmenler için de fırsat eşitliğinin tam sağlandığı ve liyakatın esas alındığı bir mücadeleyi yükseltme kararı almıştır.

3- Avrupa'nın birçok ülkesinde eşit yurttaş olarak kabul edilen Alevilerin örgütlenme modelinin daha da geliştirerek  kadınları ve gençleri daha fazla kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılmasını, Alevilerin yerel yönetim ve ulusal  parlamentolarda temsiliyetinin daha da arttırılmasına güçlü bir zemin oluşturmak, dünyada ve Avrupa'daki gelişmelere uygun yeni bir vizyonun şekillendirilmesi için merkezi ve yerel düzeylerde, çalıştaylar ve sempozyumlar yapmasını karar altına almıştır. AABK bu doğrultuda Avrupa ülkelerinde, Aleviliğin tanınması, diğer din ve inançlarla eşit düzeye getiren hak eşitliği ile kamu tüzel kişiliği statusu gibi kazanımlarını artırmayı ve bu kazanımların altını doldurmak için yoğun bir çalışmayı gündemine almıştır.

4- Genel Kurul 2023'un Madımak katliamının 30. yılı olduğunu da dikkate alarak, Madımak katliamının insanlığa karşı işlenmiş suçlar kapsamında görülmesi ve zaman aşımına uğramaması  için , sanal müze ve belgesellerle desteklenen büyük bir "Madımak Hafıza Merkezi" projesini hayata geçirme kararı almıştir.

Genel Kurul ayrıca 2023 yılının dünyada "Madımak Yılı" olarak ilan edilmesi için Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, UNESCO, Birleşmiş Milletler gibi uluslar arası kurumlara başvuru yapılmasını ve Alevi kurumlarında bu doğrultuda çalışma yapmasını karar altına almıştır.

5- AABK 7. Olağan Genel Kurulu Türkiye Cumhuriyeti'nin partili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarının Alevilerin temel hakkı olan eşit yurttaşlık hakkını ve Cemevlerini ibadethane olduğu gerçeğini kabul etmek yerine, Aleviliği folklorik ve turistik bir topluluk gibi görerek ve bir "Daire Başkanlığı"na indirgeyerek kamu kaynakları üzerinden kendi Alevisini yaratma çabası ve Alevi inanç önderlerine maaş teklifi reddedilmiştir. Genel Kurul ayrıca Cemevlerini israrla ibadethane olarak kabul etmeyen torba yasasının geri çekilmesini, eşit yurttaşlık ve laiklik ilkesi doğrultusunda asıl muhattapları olan Alevi Kurumları ile görüşerek yeniden düzenlenmesini karar altına almıştır.

6- AABK Genel Kurulu eşit yurttaşlığın belirleyici kriterinin, Alevilerin yasal ve anayasal düzeyde Türkiye'de Yargıtay, uluslararası alanda ise AİHM kararlarına uygun olarak, Cemevlerinin, Cami, Kilise, Sinagog ve Havra gibi ibadethane olarak kabul edilmesi olmazsa olmaz olarak kabul etmiştir.

7- Genel Kurul, Turkiye’de hukuk tanımamazlık ve anti demokratik politikalarin bir sonucu olarak, 2016 yılında YOL TV’nın TürkSat yayınından tek taraflı çıkarılması, birçok medya kuruluşunun OHAL kararı ile iptal edilen lisanslarının derhal iade edilmesine ve bu talebin AiHM başta olmak üzere uluslararası mahkemelere taşınmasını karar altına almıştır. Genel Kurul ayrıca adına dezenformasyon yasası denen, özünde özgür basını, ifade özgürlügünü, toplumun tüm kesimlerini susturmayı hedefleyen sansür yasasına karşı mücedele kararı alınmıştır. Ayrıca Genel Kurul başta YOL TV olmak üzere Alevilerin Sesi Dergisi’nin Türkiye’deki Alevi kurumlarını da kapsayacak şekilde büyütme kararı almıştır.

8- Genel Kurul, Alevilerin ortak ve tek merkezden temsil edilmesi için Türkiye’deki Alevi kurumlarıyla, tek bir çatı altında, yeniden yapılanma sürecini başlatma kararı almıştır. Bu bağlamda AKP'nin kendi Alevisini yaratma çabasına karşı Türkiye'deki Alevi örgütlenmelerinin öncülüğünde ve Avrupa'nın dört bir yanında yer alan Cemevi temsilcilerinin de katılacağı Alevi Bektaşi Temsilciler Meclisini İstanbul’da  toplama, ayrıca AABK 2024 yılında 2. Avrupa Alevi Kurultayı’nı toplama kararı almıştır.

9- Genel Kurul, Alevi örgütlenmeleri içinde Alevi inancı ve öğretisine yönelik kutuplaştırma ve gereksiz enerji tüketimine yol açan tartışmaları bir kenarda tutarak, eşit haklar ve eşit yurttaşlık için mücadeleyi öne çıkarma kararı almış, Aleviliğin kendine özgü bir inanç olma hakikatinin tartışılmasını kırmızı çizgi olarak kabul etmiştir! Aleviliği tanımlama yetkisi, evrensel bir hak olarak sadece bu inancın sahibi olan Alevilere ait olup, devlete, siyasi iktidara ya da siyasi kurumlara asla bırakılamaz.

10- Genel Kurul, Türkiye’de yaklaşan seçimleri dikkate alarak, Cumhuriyetin 2. yüzyılının demokrasiyle taçlandırılması için değişimin şart olduğuna vurgu yaparak, eşit yurttaşlık hakkını öne çıkaran bir anlayış  ile emekten, ekolojiden, doğanın korunmasından yana, kadın haklarının, İstanbul sözleşmesinden, demokrasiden insan hakları ve evrensel hukuktan, özgürlüklerden, en önemlisi laiklikten yana olan siyasi oluşumlara bağımsız çizgisini koruyarak destek verme kararı almıştır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yürüttüğümüz eşit yurttaşlık ve eşit haklar mücadelesi kararlı ve kapsamlı bir şekilde devam edecektir.

Aleviler Vardır, Alevilik Haktır.

Birliğimiz daim, aşkımız cemalimiz olsun.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu

 

ha-ber.com/Mehmet Tanlı/ Bergkamen
Fotoğraflar: Hasan Subaşı/MesutKabakçı

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Diğer Haberler

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bir kişi saldırı sonucu hayatını kaybetti

Ordunun Gülyalı ilçesinde bir kişi sal..

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bir kişi saldırı sonucu hayatını kaybetti
Yeşil Sol Parti ile Selahattin Demirtaş'tan

Yeşil Sol Parti ile Selahattin Demirta..

Yeşil Sol Parti ile Selahattin Demirtaş'tan "mücadeleye devam" mesajı
Biden dahil birçok ülke liderinden Erdoğan'a seçim tebriği

Biden dahil birçok ülke liderinden Erd..

Biden dahil birçok ülke liderinden Erdoğan'a seçim tebriği
“Halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen ortaya çıkmıştır

“Halkın otoriter bir yönetimi değiştir..

“Halkın otoriter bir yönetimi değiştirme iradesi tüm baskılara rağmen ortaya çıkmıştır"
“Erdoğan zayıf ekonomi ve birleşik muhalefetin üstesinden geldi”

“Erdoğan zayıf ekonomi ve birleşik muh..

“Erdoğan zayıf ekonomi ve birleşik muhalefetin üstesinden geldi”