Karakaya: Avrupalı Türk İşletmeleri ekonominin vazgeçilmez aktörleridir

17.02.2020 23:42

Avrupalı Türk İşletmeler Ağı NETU Genel Başkanı   Veli Karakaya bir basın bildirisi yayınlayarak, Türkiye kökenli işletmelerin Avrupa ekonomisinin vazgeçilmez aktörleri olduğuna dikkat…

Karakaya: Avrupalı Türk İşletmeleri ekonominin vazgeçilmez aktörleridir

Avrupalı Türk İşletmeler Ağı NETU Genel Başkanı   Veli Karakaya bir basın bildirisi yayınlayarak, Türkiye kökenli işletmelerin Avrupa ekonomisinin vazgeçilmez aktörleri olduğuna dikkat çekti.

NETU Genel Başkanı   Veli Karakaya basın açıklaması şöyle:

“Dünyanın lider ekonomileri arasında yer alan Alman ekonomisi çoğulcu ve uluslararası karakteri ile dikkat çekmektedir. Yaşadıkları ülkeyi hem ekonomik hem de kültürel olarak zenginleştiren yabancı uyruklu şirketler, Almanya’nın küresel yarışta en güçlülerin arasında kalmasına katkı sunmaktadır.

Bu bağlamda Türkiye kökenli şirketlerin çok özel bir konumu vardır. 1960’lı yıllarda misafir işçi olarak gelen Türk ailelerinden ve çocuklarından yüzbinlerce insanımız cesaret ve kararlılıkla şirketler kurarak, toplumumuzun refahını artırmıştır. Çalışkanlıkları ve gayretleri ile 500.000’den fazla istihdam sağlayan ve yıllık 50 milyar Avro yatırım yapan şirketlerimiz artık Alman ekonomisinin vazgeçilmez aktörleri haline gelmişlerdir. Ayrıca ekonomik analizlere baktığımızda, iş kurma dinamizmi Almanya ortalamasının üç misli üzerinde seyreden Türk toplumumuzun öneminin giderek daha da artacağı aşikardır.

Bizler Avrupalı Türk İşletmeler Ağı NETU olarak, özellikle bu insanlarımıza başarıları ve dayanışmaları için bir platform sunuyoruz. Etkili bir ağın kurulması, bilgi alışverişinin sağlanması ve üye şirketlerimizin desteklenmesi bu bağlamda daima ana hedeflerimiz olmuştur. Çeyrek asır önce kurulan Derneğimiz profesyonelliğini ve kurumsallığını en üst seviyeye çıkartarak sosyoekonomik kilit rol üstlenen bir kurum haline gelmiştir. Bu minvalde çeşitli sektörleri temsil eden işveren ağımız her geçen gün daha hızlı büyürken, üye yelpazemiz de genişlemiştir. Artık günümüzde farklı etnik köken ve kültürlere sahip insanlarımız NETU’nun hizmetlerinden ve kapsamlı faaliyetlerinden istifade etmektedir.

Avrupalı Türk İşletmeler Ağı NETU’nun Almanya’daki çoğulcu ekonominin yetki merkezi olarak faaliyet gösterdiğini söyleyebiliriz. Ekonomi, siyaset ve bilim başta olmak üzere, farklı alanlardan önemli kurumlar ile gerçekleştirdiğimiz projelerimiz ve çalışmalarımız ile toplumun refahı ve geleceği için önemli katkılar sunmaktayız.

Kuruluşumuzun ilk gününden itibaren Almanya ve Avrupa’daki şirketlerin Avrupalı Türk İşletmeler Ağı NETU’ya erişimini ve katılımını sağlayabilmek için gayret ettik. Bu çerçevede NETU ağını genişletmek için bilhassa son senelerde teşkilatlanma çalışmalarımızı hızlandırdık. Ve Rabbime şükürler olsun önemli göçmen ekonomi merkezlerini temsil eden NETU NRW ve NETU Südwest olmak üzere Köln ve Mannheim ile iki yeni şubemizin açılışını buradan duyurmak bizim için çok özel bir sevinç kaynağıdır. Böylece Avrupalı Türk işletmeler Ağı 2020 senesine üç şube ile girmiştir.

Toplumsal sorumluluk sahibi ve cesur vizyonerlerin Avrupalı Türk İşletmeler Ağı NETU’nun ideallerine inanmaları ve sahiplenmeleri sevincimizi daha da artırmaktadır. Bu yüzden NETU NRW ve NETU Südwest şubelerinin Yönetim Kurulu üyelerine ve bütün yetkililerine emekleri ve çalışmaları için içtenlikle teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Özellikle NETU NRW şubesinin Yönetim Kurulu Başkanları Sayın Simone Stein-Lücke ve Sayın Metin Aydın ve NETU Südwest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Uğurlu Soylu’ya saygılarımı ve hürmetlerimi bildirmek istiyorum. Bundan sonra beraberce hayırda yarış anlayışı içinde üyelerimizin ve toplumumuzun refahı için kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Ayrıca Almanya’nın farklı bölge ve eyaletlerinde de teşkilatlanma çalışmalarımızın devam ettiğini bildirmek isterim. Önümüzdeki sene içinde yeni şubeler açarak ağımızı daha da genişleteceğimize inancım tamdır. Çünkü Almanya’nın ve Avrupa’nın her bölgesinde bulunan işverenlerimize ulaşmak ve beraber çalışmak istiyoruz. Başarısını artırmak isteyen bütün şirketlerimize ihtiyaçlarını paylaşabilecekleri ve somut projeler ile kendilerini geliştirebilecekleri bu dayanışma platformundan istifade imkanını sunmak istiyoruz.

Günümüzde bütün şirketlerin önemli dönüşümler ile karşı karşıya olduklarını biliyoruz. Bu durum karşısında geleceğe uyumlu ve rekabete dayanıklı olabilmek için bu dönüşümleri uygun bir biçimde ele almak NETU için vazgeçilmezdir. Ekonomimizin farklı branşlarını özellikle tehdit eden nitelikli eleman açığı, yeterince kalifiye olmayan çalışanların durumu, meslek eğitimi bağlamında desteğin sağlanması ve şirketlerin başarılarını ve sürdürülebilirliğini belirleyecek bilgi ve birikim transferi, işyerlerinin geleceğini şekillendirecek önemli soru başlıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu minvalde iş dünyasının dijitalleşmesi en önemli konu olarak öne çıkmaktadır. Dijital Dönüşümün sunduğu sayısız olanakların tanınması, değerlendirilmesi ve sorumlu bir yönetim biçimine uygun olarak adapte edilmesi üye şirketlerimiz ve toplumumuz için ayrı önem taşıdığının farkındayız. Bu yüzden ekonomi, siyaset ve toplumun bütün kesişim noktalarında faaliyet ve varlık gösteren kurumumuz, Almanya’nın sunduğu iktisadi çeşitliliğin önemli bir aktörü olarak çalışmalarını hız kaybetmeden sürdürecektir.

Son olarak bütün şirketleri ve ilgi duyan herkesi bu ideallere katılıp katkı sunmaya ve böylece ülkemiz ve ortak geleceğimiz için beraber çalışmaya davet ediyorum.

Saygılarımla, Veli Karakaya

NETU Genel Başkanı”

 

 

Yorumlar