+0,5 Akdeniz’in Geleceği Yenilikçi projelerde

14.11.2021 23:49

İklim değişikliği nedeniyle oluşan çevre sorunlarının yenilikçi projelerle çözülmesinin şart olduğu, çevreye uyumlu üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması, çevre teknolojilerinin kullanılması ve bunun için…

+0,5 Akdeniz’in Geleceği Yenilikçi projelerde

İklim değişikliği nedeniyle oluşan çevre sorunlarının yenilikçi projelerle çözülmesinin şart olduğu, çevreye uyumlu üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması, çevre teknolojilerinin kullanılması ve bunun için yatırım yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.

Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen ‘’+0,5 Akdeniz’in Geleceği İklim Değişikliği Çalıştayı’’ sonuç bildirgesi açıklandı. 12 maddeden oluşan bildirgede, tüm kurum ve kuruluşların zaman kaybetmeden iklim değişikliği eylem planı oluşturmaya ve uygulamaya davet edildi.

İki gün süren çalıştay tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda 50 dalgıcın katılımıyla deniz dibi temizliği ile başladı. Çalıştayda İtalya Palermo Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Dr. Maria Giovanni Parisi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari ve Sevinç ve Erdal İnönü Vakfı Marmara İzleme Projesi Proje Lideri Levent Artüz, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği’nden Dr. Baran Bozoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy ve Çevre ve Ekoloji Hareketleri avukatı Tuncay Koç görüşlerini anlattı.

Oturumların ardından +0,5 Akdeniz’in Geleceği İklim Değişikliği Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı. 12 maddeden oluşan bildirgede iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması için yapılacak ilk işin karbon salınımını düşürmek olduğuna dikkat çekildi.

Yenilikçi Projeler

Çevre sorunlarının yenilikçi projelerle çözülmesinin şart olduğu belirtilen sonuç bildirgesinde çevreye uyumlu üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasına, çevre teknolojilerinin kullanılmasına ve bu konularda yatırım yapılması zorunluluğuna dikkat çekildi.

Sağlıklı bir çevrenin temel yaşam hakkı olduğunun asla unutulmaması gerektiğinin altı çizilen bildirgede, “İklim değişikliğine uyum sürecinin tek taraflı yürütülmesi mümkün değildir. Bu nedenle, süreçte kimse geride bırakılmamalıdır. Söz hakkı almaktan ve vermekten çekinilmemelidir” denildi.

Kaçak sondajlar bitirilmeli

Şehir su şebeke sisteminde su kayıp ve kaçak oranlarının azaltılması, kaçak sondaj uygulamalarının bitirilmesi gerekti vurgulanan bildirgede, Akdeniz’deki mikroplastik kirliliğini azaltılması için yerel yönetimlerin uluslararası sözleşmelere taraf olması gerekliliğine dikkat çekildi.

Deniz ve plajlarının korunması için kirletici baskıların bertaraf edilmesine vurgu yapılan bildirgede, evsel ve endüstriyel atık suların sadece ön arıtmadan geçirilerek denize deşarjından derhal vazgeçilmesi istendi.

Zirai üretimde bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımına son verilmeli

Zirai üretimde bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımına son verilmesi, vahşi sulamanın terk edilmesini öneren sonuç bildirgesinde az su tüketen bitki türlerinin kent peyzajında kullanılması gerektiği, sulak arazilerin kentleşmeye açılmaması istendi.

-İklim Değişikliği Çalıştayı sonuç bildirgesi:

İklim değişikliğinin olumsuz tüm etkilerinin azaltılması için yapılacak ilk işin karbon salınımını düşürmek olduğu belirtilen sonuç bildirgesi şöyle:

1-Çevre sorunlarının artık geleneksel yöntemlerle değil, yenilikçi projelerle çözülmesi şarttır. Çevreye uyumlu üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması, çevre teknolojilerinin kullanılması ve bu konularda yatırım yapılması zorunludur.

2-İklim değişikliğine uyum sürecinin tek taraflı yürütülmesi mümkün değildir. Bu nedenle, süreçte kimse geride bırakılmamalıdır. Söz hakkı almaktan ve vermekten çekinilmemelidir. Sağlıklı bir çevrenin temel yaşam hakkı olduğu asla unutulmamalıdır.

3-Sularımızın hızla kirlenmesi sonucu, temiz içme suyu ve tarımsal sulama suları gittikçe azalmaktadır. Şehir su şebeke sisteminde, su kayıp ve kaçak oranları azaltılmalı, kaçak sondaj uygulamaları bitirilmelidir.

4-Akdeniz havzası, plastik kirliliğinde birinci sıradadır. Soframızdaki gıdalar da ciddi miktarda mikroplastik içermektedir. Akdeniz’e kıyısı olan kentlerde kirliliğin mevcut durumuyla ilgili çalışmalar artırılmalıdır. Uluslararası anlaşma ve sözleşmelere yerel yönetimlerin taraf olması sağlanmalıdır.

5-Deniz ve plajların korunması için tüm yılı kapsayacak şekilde analiz ve ölçümler yapılmalıdır. Kirletici baskılar bertaraf edilmeli, yerel yönetimlerle eşgüdümlü temizlik ve izleme projeleri üretilmelidir. Turizm sektöründe iklim değişikliğine uyum stratejileri, gerçekçi planlamalarla bir an önce hayata geçirilmelidir.

6-Evsel ve endüstriyel atık suların sadece ön arıtmadan geçirilerek denize deşarjından derhal vazgeçilmelidir. Kimyasal ve biyolojik ileri arıtma teknolojileri kullanılarak arıtılan atık sular, sanayide, zirai ve kentsel yeşil alan sulamasında tekrar kullanılmalıdır.

7-Zirai üretimde bilinçsiz ilaç ve gübre kullanımına son verilmelidir. Vahşi sulama tamamen terk edilmelidir. Az su tüketen bitki türlerinin kent peyzajında kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Yanlış tarım politikaları ve desteklerinden vazgeçilmelidir.

8-Çevre adına yapıldığı söylenen ancak ekolojiyi olumsuz etkileyen mevzuat ve uygulamalardan hızla vazgeçilmelidir. Sit alanları ve statüleri korunmalı, sulak araziler kentleşmeye açılmamalı, kentlerde doğaya uyumlu projeler geliştirilmelidir.

9-Türkiye, Avrupa Birliği için önemli bir ticari partnerdir. Sanayimizin ihracat pazarında sürekliliği için iklim değişikliği sürecine uyum sağlanmalıdır. Hammaddeden ambalaj seçimine, üretim aşamalarından enerji kullanımı ve lojistiğe kadar düşük karbonlu ekonomiyi öne çıkaran kararlar alınmak zorundadır.

10-Çevreci yeşil dönüşüm ciddi yatırım maliyetlerini de beraberinde getirmektedir. Üreticilerimizin bu amaçla oluşturulan ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanması şarttır.

11-Tüm eğitim-öğretim kademelerinde pratik, uygulanabilir ve ilham veren deneyimleri öğrencilerin içselleştirmeleri sağlanmalıdır. Özellikle iklim değişikliğine uyum sürecinde görev alacak mezunların donanımlı olması için ders notları ve müfredatları tekrar gözden geçirilmelidir. Uyum sürecinde farklı meslek dallarının eşgüdümlü olarak çalışması büyük önem taşımaktadır. Eğitim altyapısı nedeniyle çevre mühendisliği mezunları ekiplere mutlaka dahil edilmeli; konusunda uzman ve deneyimli çevre mühendisleri ise süreci bizzat yönetmelidir.

12-Unutulmamalı ki susuz bir hayat mümkün değildir. Problemin kaynağı ve çözümü bizleriz. Muratpaşa Belediyesi olarak, +0,5 Akdeniz’in Geleceği için gerçekleştirdiğimiz ‘İklim Değişikliği Çalıştayı’ sonuç bildirgesi doğrultusunda; tüm kurum, kuruluş ve sektörleri, zaman kaybetmeden iklim değişikliği eylem planı oluşturmaya ve uygulamaya davet ediyoruz.’’

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Diğer Haberler

“Ekonomimiz Erdoğan ile İmtihan Ediliyor”

“Ekonomimiz Erdoğan ile İmtihan Ediliy..

“Ekonomimiz Erdoğan ile İmtihan Ediliyor”
Ekmeğe Yeni Zam Kapıda

Ekmeğe Yeni Zam Kapıda

Ekmeğe Yeni Zam Kapıda
Çavuşoğlu ve Blinken Riga’da Görüştü

Çavuşoğlu ve Blinken Rigada Görüştü

Çavuşoğlu ve Blinken Riga’da Görüştü
Ukrayna Konusunda Rusya'ya Yaptırım Tehdidi

Ukrayna Konusunda Rusyaya Yaptırım Teh..

Ukrayna Konusunda Rusya'ya Yaptırım Tehdidi
Avrupa “Zorunlu Aşıyı

Avrupa “Zorunlu Aşıyı" Tartışıyor

Avrupa “Zorunlu Aşıyı" Tartışıyor
Almanya’daki Türk ve Kürtler’den Cem Özdemir’e Destek

Almanya’daki Türk ve Kürtler’den Cem Ö..

Almanya’daki Türk ve Kürtler’den Cem Özdemir’e Destek