Veli ve Öğretmenler Elele Verip Sorunları Bakanlığa Taşıdılar

04.02.2020 16:31

Türkçe, KRV okullarında köken dil (anadili) dersi ve yabancı dil dersi olarak yer almaktadır. Anadili dersleri Kuzey Ren-Vestfalya'da zorunlu olmayan ve eyalet…

Veli ve Öğretmenler Elele Verip Sorunları Bakanlığa Taşıdılar

Türkçe, KRV okullarında köken dil (anadili) dersi ve yabancı dil dersi olarak yer almaktadır.

Anadili dersleri Kuzey Ren-Vestfalya'da zorunlu olmayan ve eyalet hükümetinin sunmuş olduğu bir ek derstir ve eyalet hükümetine bağlı öğretmenler tarafından verilmektedir.

Dersler devletin denetimi altındadır. İlkokul için eğitim yönetmelikleri konusuna ilişkin yasal dayanak, BAŞS 13-11 No. 1.1 ve 1.2: (HSU'nun kurulması) • § 5 para APO-S İ ve VV, 29 Nisan 2005 tarihli § 5 APO-S İ (BAŞS 13-21 no 1.1 ve 1.2), (HSU ve sınavların oluşturulması). Bunun yanı sıra Türkçe ortaokul ve liselerde seçmeli 2. veya 3. yabancı dil dersi olarak da verilmektedir. Bu dersler, her yabancı dil dersi gibi, sınıf geçmeye etkilidir ve lise bitirme sınavlarında bile seçme hakkı vardır.

KRV eyaletinde Türkçe anadili dersine yaklaşık 34.000 öğrenci (Türkçe konuşan tüm potansiyel öğrencilerin yaklaşık %16'sı) katılmaktadır ve giderek de azalmaktadır. Bu endişe vericidir çünkü öğrencilerin büyük bir kısmı dil becerilerini yeterince güçlendiremez ve geliştiremez durumdadırlar. 20 yıl önce anadili derslerine katılım%59'un üzerindeydi.

Bu düşüşün nedenleri genelde sosyo-ekonomiktir. Türk dili toplumun alt üçte bir kesiminde kabul görmektedir. Bunun neticesinde ortaya çıkan düşük dil prestiji ve entegrasyon hakkındaki tartışmaların yanı sıra Almanya ile Türkiye arasındaki ikili siyasi çatışmalar konu üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu nedenle de okul idareleri Türkiye’ye Türklere ve dolayısıyla da Türkçeye genelde olumsuz bakmaktadır ve bu dersi okullarda istememektedirler. Bunun çıkış noktası ise Almanya da yaşayan Türklerin örgütlenerek KRV okul anayasasında da bulunan „anadili destekleme “haklarını savunmaları gerekmektedir.

Bu nedenle KRV Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTEV NRW) ‘nin Essen Üniversitesinde 03.02.2020 de düzenlediği ve KRV Okul ve Eğitim Bakanlığından anadili dersleri bölüm direktörü Bayan Blaşberg- Bense ile yardımcısı Bayan Schussler'in katıldığı danışma toplantısında eyaletimizdeki Türkçe derslerinin sorunları ve geleceği üzerine görüşmeler yapıldı. Yetkililere anadili dersleri bağlamında okullarla ve eğitim müdürlükleriyle yaşanan sorunlar dile getirildi. Bakanlıktan öğretmen kadrolarda artırım, anadili derslerinin yönetmelikte öngörüldüğü gibi normal ders saatleri içinde verilmesi, mümkünse bu derslerin diğer derslerle koordineli verilmesi, not verilerek sınıf geçme etkisi olması gibi önerilerde bulunuldu. Bunun yanı sıra Almanya da tek Türkçe öğretmeni yetiştiren Essen Üniversitesindeki Türkistik bölümü yönetiminde duyulan rahatsızlıklar dile getirildi. Bunun yanı sıra öğrenci, veli ve hatta öğretmenlerimizin okullarda yaşadıkları ayrımcılıklar dile getirildi.

Anadili derslerine katılımdaki düşüşü durdurmak ve hatta artırmak için özellikle velilerimi bilgilendirmenin, öğretmenlerin ve velilerin işbirliğinin şart olduğu altı çizildi ve velilere önümüzdeki günlerde okul kayıtlarında mutlaka anadili derslerini talep etmeleri ve çocuklarını bu derslere kayıt etmeleri için çağrıda bulunuldu.

Toplantıya FÖTEV NRW Başkanı Dr. Aysun Aydemir, FÖTED eşbaşkanı Dr. Ali Sak ve Prof. Dr. Ahmet Ünalan'ın yanı sıra FÖTEV NRW yönetim kurulu üyeleri (Milazım Koçtürk, Turgay Tahtabaş, Necla Marangoz, Bahattin Gemici), Kadir Dağlar (FÖTEV onursal başkanı), Ruhr Veliler Birliği (Mehmet Kapyapar, Ahmet Değirmenci, Dilek Sak, Seyhan Dağ), Gelsenkirchen Öğretmenler Derneği (Tolga Kalkan, Turgut Şimşek), Moers Veli Derneği (Kurtuluş Kundüz) temsilcileri katılarak sorunları ve çözüm önerilerini tartıştılar.

ha-ber.com/Essen

Yorumlar