Kemal Soyer: Aleviliğin kökeni Göbekli Tepe`ye dayanıyor

06.02.2020 11:51

Berlin Gaziantep Çepnileri Derneği'nin düzenlediği Anadolu Uygarlıkları ve Alevi Bektaşi Halk Kültürü konferansına davet edilen Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat…

Kemal Soyer: Aleviliğin kökeni Göbekli Tepe`ye dayanıyor

Berlin Gaziantep Çepnileri Derneği'nin düzenlediği Anadolu Uygarlıkları ve Alevi Bektaşi Halk Kültürü konferansına davet edilen Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma eski Genel Müdürü Kemal Soyer, çok ilginç açıklamalarda bulundu.

Yüksek Mimar, Kültürel ve Doğal mirası araştırma ve koruma uzmanı Kemal Soyer'in verdiği seminere yoğun katılım oldu.

Yaklaşık üç saat süren konuşmasını katılımcılar yoğun bir ilgiyle izledi.

Şimdiye kadar alışık olunmayan bir tarzda Alevîliği tanıtan Soyer, ezber bozan sunum ve iddiaları ile tarihsel derinlik, kültürel yaygınlık, bilimsel veriler eşliğinde doyurucu bir sunum yaptı.

Soyer, Aleviliğin İslam dışında, İslam'dan önce ve Dünya´nın kendinden sonra gelen diğer inanç ve dinlerine temel teşkil ettiğini savundu.

Anadolu Alevi'lerinin Anadolu topraklarının asli sahibi ve kültürel mirasçısı olduğunun belirten Soyer, Aleviliğin herhangi bir ırka veya soya mal edilemeyeceğinin altını çizdi.

Konferans öncesi ha-ber.com Genel Yayın Yönetmeni M. Sefa Doğanay’ın sorularını yanıtlayan Kemal Soyer, bugüne kadar bilinen kültür, tarih ve medeniyetler konusunda ilginç iddialarda bulundu.

Kemal Soyer, soruları yanıtlarken şunları söyledi:

“Aleviler Anadolu Uygarlıklarını kuran yerli halktır”

„Günümüzde Aleviler kimliklerini arıyorlar ve sorguluyorlar. Bu kimlik hem halk kimliği yönüyle hem de kültürel kimlik yönüyle sorgulanıyor. Bunun cevabı bugüne kadar net olarak Alevi halkına kapsamlı olarak açıklanmış değil. Ben Kültür Bakanlığı'nda 30 yıl süreyle birçok alanda ve mevkilerde çalıştım. Arkeolojik kazılardan çıkan eserleri diğer taraftan müzelerde sergilenen eserleri inceleyip yaşayan Halk kültürüyle Anadolu uygarlıkları arasındaki bağları saptadım. Bu süreçte eserler üzerinde edindiğim bilgi ve belgeler kapsamında Anadolu Alevilerinin İslam’ın mezhebi olmadığını Alevilerin Anadolu Uygarlıklarını yaratan yerli halk olduğu gerçeğini ortaya çıkardım.

Alevilerin Anadolu topraklarının ilk sahipleri olduğunu Arkeolojik belgelerle ve bugün dahi yaşadıkları kültür ve inançsal öğelerle belgeledim. Önümüzde önemli üç temel konu var. Halk olarak Orta Asya’dan mı geldik Arabistan’dan Arap Ali’yle mi Aleviliğimiz. Kürt müyüz Türk müyüz tartışmaları var.

Türk, Kürt kimliği, Aleviliğin kendine özgü bir kültür mü veya din mi sorusuna yanıt gelecek. Ben asla inanç olarak bakmıyorum. Evrenden doğadan süzülmüş, doğa ve evrenin varoluşsal yapısı ve yaşam yasalarına uyarlanan bir kültür ve yaşam biçimi. Anadolu uygarlıkları aynı şekilde evreni kültürel değerlere sahip. Alevilerden bahsediyoruz. Bugüne kadar Alevilerin kendi başına bir halk olduğu asla gündeme getirilmemiş. Türk veya Kürt kimliği adı altında30-40 yıldır ifade ediliyordu.

Çepni, Tahtacı, Türkmen Kürt kimdir. Bu adlar neyi ifade ediyor. Evren-Doğa binbir donda varlıkla tezahür ediyor.  Bu temelde Hititler kendilerini “Bin Tanrılı Halk “olarak ifade ediyorlar. İşte o bin tanrılı halkı biziz. HIZIR ALİ -BİN ALİ adı ve Anadolu’daki halk adları bu temelden geliyor."

Yaklaşık Türkiye'de 20 milyon alevinin bulunduğu bunların o topraklar üzerinde hedefe ulaşıp ulaşamadıkları konusundaki fikirleriniz nedir sorusuna Kemal Soyer şöyle yanıt verdi:

Aleviler için 1071 felakettir.   Aleviler Roma ile Helen işgaliyle Büyük İskender’le de benzer felaketleri yaşadılar. 1071 de farklı bir şeyle karşı karşıya geldiler, Daha önce gelenler Anadolu uygarlığını benimseyip yaşadılar kendilerine kültür olarak edindiler. İslam’ın ortaya çıkmasıyla İslam’ı kullanılarak Anadolu’ya giren Türkler, Selçuklular, Emeviler, Abbasiler, Anadolu Uygarlıklarını, halk kültürünü baskı ve asimilasyon programlarıyla kararttılar. Halkı ve kültürü yok ettiler.

Aleviler bu baskılar altında kendilerini kamufle ettiler. Nüfusumuz yirmi milyon falan değildi. Anadolu’nun %' 80 İ Alevi idi. Cumhuriyetin kuruluşunda Türk kimliği dayatılınca   arkasında Dersim, Çorum, Sivas, katliamları yapıldı. Bu baskı yerli kimliğin açığa çıkmasının engellenmesi, halkın öz değerlerinin yok edilmesine yöneliktir. Alevi katliamları gelecekte de durulacağa benzemiyor. Aleviler ‘in karşısında sadece resmi politikalar değil, semavi dinler, temsilcileri Kudüs, Mekke, Vatikan ortaklığı vardır.

Avrupa Birliği, ABD Küresel güçler, Anadolu halkını karşı karşıya getiriyor. Aleviler bu soruyu kendilerine sormalı. Nerde kadim Anadolu Halkları Hititler buharlaşıp uçtular   Mı? Hayır, Anadolu’da yaşıyorlar. Çepniler Hatti-Hurrilerin torunları. Bugün tamamen Sünni İlimiz, Giresun’un tamamı Çepnilerdir Alevidir. Fatihin Karamanoğullarını yıkmasıyla Sunnileștirilmişlerdir.

12 bin yıllık Anadolu Kültürü tarih boyunca Alevi Halk kimliğinin varlığı Arkeolojik araştırmalarla ortaya çıkarılırmıştır.

Anadolu’nun bağrından doğan Fırat-Dicle'nin bereketlendirdiği ENGÜR, topraklar Sümer, Hatti, Hitit adlı Alevi halkların ana yurdudur. Kendisine has insan ve doğa sevgisine dayanan kültür ve inançlarıyla da dünya ya en büyük uygarlıkları armağan etmişlerdir.”

Kemal Soyer kendi yapmış olduğu www.yolunezeli.com Link'i de düşünce ve tezlerinin kaynağı olarak gösterdi ve tüm detayların bilimsel açıklamasının orada olduğunu belirtti.

ha-ber.com/Orhan Önaldı/M. Sefa Doğanay

Yorumlar

  • 1
  • 9

Murat Bahcetepe dedi ki;

2020-02-05 10:36:58

Uydurup uydurup yazıyorlar. Alevileri islamdan uzaklaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ne olmus geçmişte putperes idiysek? Hadi putperes mi olalım diyeceğiz! Alevilik bir din degildir, islamın farklı bir yorumu diyebiliriz. Ayrica alevilik Türklükle ilişkilidir. Bu da birilerinin zoruna gidiyor. Gitmesin. Ortalığı bunlara bıraksak yakinda aleviler ermeni vb. seyler soylemeye baslayacaklar.

Comments are closed.

Yorum Yap