CHP’li Belediyelerden Su Manifestosu 

22.03.2021 20:46

CHP'li belediye başkanları, İzmir’de düzenlenen “Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi”nde “Başka Bir Su Yönetimi Mümkün” başlıklı bir manifesto yayınladı. 22 Mart Dünya…

CHP’li Belediyelerden Su Manifestosu 

CHP'li belediye başkanları, İzmir’de düzenlenen “Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi”nde “Başka Bir Su Yönetimi Mümkün” başlıklı bir manifesto yayınladı. 22 Mart Dünya Su Günü’nde başlayan ve iki gün sürecek olan zirvede, iklim krizinin ağır sonuçları da dikkate alınarak suyu daha iyi yönetmenin yolları tartışılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen zirveye 11 büyükşehir belediyesinin suyla ilgili birim uzmanları, araştırmacılar, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, çiftçi, sanayici gibi sektörel su kullanıcıları, doğa ve çevre örgütleri ile su endüstrisinde yer alan kurumlar katılıyor.

Zirvenin ilk gününde CHP’li büyükşehir belediye başkanları yaptıkları konuşmalarda Türkiye’nin yaşadığı susuzluk ve kuraklık sorunun artık ciddi boyutlara geldiğini vurgulayarak, acil ve bütüncül çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hazırlanan ortak su manifestosunu okudu. Soyer CHP’li 11 büyükşehir belediyesinin yanı sıra 11 il belediyesinin de uymayı taahhüt ettiği manifestonun, su yönetiminde beş ilkesel değişiklik ve on somut adım önerdiği belirtti.

“Başka bir su yönetimi mümkün”

“Başka bir su yönetimi mümkün” başlıklı manifestoda yer alan beş ilkesel değişiklik şunlar:

1) Katılımcı bir su yönetim modeli oluşturmak. Su yönetimi, şehir, havza ve ülke ölçeğindeki su kullanıcısı tüm paydaşların; tarım örgütleri, sanayiciler, evsel su kullanıcıları, meslek örgütleri, doğa ve çevre örgütlerinin içinde yer alacağı yepyeni, katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilmelidir.

2) Tüm kullanım alanlarında arzın değil talebin yönetilmesi. Plansız gelişen kullanım talepleri için sürekli daha fazla arz yaratma politikası yerine, başta tarımsal sulama ve sanayi olmak üzere düşük su kullanımıyla yüksek gelir elde edilen ekonomik modeller tasarlanmalı ve teşvik edilmelidir.

3) Su yatırımlarının havza ölçeğinde planlanması. Su kaynaklarının, yerüstü ve yeraltı sularının miktarının, su bütçesinin hangi kullanımlara tahsis edileceği havza ölçeğinde belirlenmelidir. Verilen tahsisler denetlenmeli, su kullanımlarının sektörel tahsis miktarlarını aşmasına izin verilmemelidir. Her bir havzada planlanan su yatırımlarının birbirini nasıl etkilediği kümülatif olarak ölçülmeli, yatırım kararları havza ölçeğinde bu stratejik değerlendirme yapıldıktan sonra alınmalıdır. Asgari harcama ile azami verim esas olmalıdır.

4) Doğanın su döngüsünün korunması. 1960’lardan bu yana suyun döngüsüne yapılan müdahaleler sonucunda birçok canlı türü tehlike altına girmiş; göller ve sulak alanlar kurumuş, nehir ekosistemleri zarar görmüştür. Ülkemizdeki su kullanım hedefleri, iklim krizi dikkate alınarak yeniden tarif edilmelidir. Yatırımlar planlanırken yer altındaki, sulak alanlar ve nehirlerdeki ekolojik su varlığının sürdürülebilirliği dikkate alınmalıdır. Canlıların ihtiyacı olan suyun, ekolojik dengeyi ve su döngüsünü bozacak biçimde kirletilmesine, azaltılmasına yol açan uygulama, yapılaşma ve madencilik gibi faaliyetlere izin verilmemelidir.

5) Suyun ekosistem ve sektörler arası döngüsel kullanımı. Tarımda, sanayide ve evlerde kullanılan atık suyun gerekli arıtma süreçlerinden geçtikten sonra farklı sektörler ve ekosistem arasında transferi sağlanmalıdır. Şehir içinde ve tarım alanlarında yağmur hasadına yönelik yöntemler yaygınlaştırılmalı; su ihtiyacının yerinde temini, kullanımı ve dönüştürülmesine yönelik döngüsel çözümler teşvik edilmelidir.

Atılması gereken 10 somut adım

Soyer, bu ilkeler doğrultusunda atılması gereken 10 somut adımı da sıraladı:

1. Su yönetimiyle ilgili koordinasyonsuzluk ortadan kaldırılmalı, kurumlar arasındaki yetki ve sorumluluk karmaşasına son verilmelidir.

2. Tüm paydaşların mutabakatı alınarak hazırlanan bir Su Kanunu yürürlüğe konmalı, su havzası planlama ve uygulamalarında yerel yönetimler güçlü ve yetkili yapılar haline getirilmedir.

3. Su yatırımları havza ölçekli bütüncül planlarla uyumlu olarak su ve atık su master planlarına göre yapılmalı; kamu kaynakları ekonomik ve ekolojik fizibilitesi düşük yatırımlara aktarılmamalıdır. Yerel yönetimlerin çevresel altyapı projelerine yönelik kaynakları artırılmalıdır.

4. İklim krizi ile etkin mücadele için imzalanan Paris İklim Anlaşması ivedilikle onaylanmalı; iklim değişikliğinin yaratacağı olumsuz etkilerin önlenmesi amacına yönelik hazırlanan İklim Değişikliği Kanunu Tasarısı üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.

5. Kuruyan göllerin, Salda Gölü, Burdur Gölü, Tuz Gölü, Seyfe Gölü ve diğer sulak alanların tahribatı sonlandırılarak restore edilmeli ve doğal su döngüleri korunmalıdır.

6. Su havzalarındaki tüm noktasal ve yaygın kirlilik kaynakları kontrol altına alınmalı; merkezi ve yerel idarelerce etkin bir şekilde denetlenmelidir.

7. Tarımda doğru ürün planlaması yapılarak ve tasarruflu sulama sistemlerine geçilerek su israfı önlenmeli, tarımsal sulama en az %50 oranında azaltılmalıdır. Bu amaçla, ekonomik değeri yüksek ve su talebi olmayan yerel tohum ve hayvan ırkları teşvik edilmelidir.

8. İstanbul’a yapılmak istenen “Beton Kanal” gibi suyun doğal döngüsüne zarar veren tüm israf projeleri iptal edilmelidir.

9. Güncelliğini yitiren su ve kanalizasyon idaresi mevzuatı yeniden düzenlenmeli; büyükşehir statüsünde olmayan diğer illerde de su ve kanalizasyon idareleri kurulmalıdır.

10. Yaşamın vazgeçilmez unsuru olan su, temel kamusal hak olarak kabul edilmeli, ekolojik ve toplumsal bir değer olarak tanımlanmalı, su hizmetlerinde kamu işletmeciliği esas alınmalıdır.

Manifestoyu imzalayan belediyeler

Manifestoyu Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Mersin, Muğla, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanları ile Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu,, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Edirne belediye başkanları ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Yalova’nın eski Belediye Başkanı Vefa Salman imzaladı.

VOA tarafından geçilen CHP’li Belediyelerden Su Manifestosu  haberinde ha-ber.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi yoktur. CHP’li Belediyelerden Su Manifestosu  haberi web sayfamıza otomatik olarak VOA sitesinden geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan CHP’li Belediyelerden Su Manifestosu  haberinin hukuki muhatabı haberi geçen web siteleri ve ajanslardır.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum Yap

Diğer Haberler

Pfizer/BioNTech'in Varyant Aşısı Avrupa'da İnceleniyor

Pfizer/BioNTech'in Varyant Aşısı Avrup..

Pfizer/BioNTech'in Varyant Aşısı Avrupa'da İnceleniyor
AB Doğalgaz Tasarrufu Planı Bugün Devrede

AB Doğalgaz Tasarrufu Planı Bugün Devr..

AB Doğalgaz Tasarrufu Planı Bugün Devrede
Almanya’da koronavirüs vaka 78.698, Can kayıbı 170

Almanya’da koronavirüs vaka 78.698, Ca..

Almanya’da koronavirüs vaka 78.698, Can kayıbı 170
FBI Trump’ın Florida’daki Evinde Arama Yaptı

FBI Trump’ın Florida’daki Evinde Arama..

FBI Trump’ın Florida’daki Evinde Arama Yaptı
“İran’la Nükleer Anlaşmanın Nihai Metni Hazır”

“İran’la Nükleer Anlaşmanın Nihai Metn..

“İran’la Nükleer Anlaşmanın Nihai Metni Hazır”
Rıza Perçin, TÜRSAB Akdeniz BTK Başkanlığına Aday!

Rıza Perçin, TÜRSAB Akdeniz BTK Başkan..

Rıza Perçin, TÜRSAB Akdeniz BTK Başkanlığına Aday!