Berlin Sosyal Demokratlar Derneği 30. Yılına girdi

Berlin Sosyal Demokratlar Derneği 30. Yılına girdi

ABONE OL
07:53 - 11/12/2020 07:53
Berlin Sosyal Demokratlar Derneği 30. Yılına girdi
0

BEĞENDİM

ABONE OL
Kaplan
Best

(Eski adı SGD -Sosyal Demokrat Göçmenler Derneği) (Verein sozialdemokratischer EinwanderInnen e.V.)

Bundan tam 30 yıl önce, 9 Aralık 1990 tarihinde SGD -Sosyal Demokrat Göçmenler Derneği, şimdiki adıyla BSDBerlin Sosyal Demokratlar Derneği kuruldu. 

Kurucular arasında alfabetik sırasına göre Alişan Genç, Ahmet Beyazkaya, Ali Seyhun, Ali Teoman Ergin, Bahattin Öztürk, Bedriye Kural, Dr. Ali Köse, Cafer İnan, Cem Gençtürk, Dilek Kolat, Ertekin Özcan, Fevzi Çakır, Gülsen Bardakçı, Hasan Tezcan, Fuat Temizer, Işıl Özcan, İsmet Ünal, İsmail Saraç, Kadir Kaynak, Kadriye Adıyaman, Kenan Kolat, Leyla Bilgiç, Mehmet Özata, Mehmet Öztürk, Metin Türker, Murat Barut, Mustafa Adıyaman, Mustafa Şahin, Okşan Gül, Oya Ergin, Ramazan Karataş, Salih Acar, Servet Kural, Tülin Sertdemir, Veli Turhan yer alıyordu.

SGD’nin başkanlığına Ertekin Özcan, 2. başkanlığa Cem Gençtürk, yazmanlığa Murat Barut, saymanlığa Servet Kural, yönetim kurulu üyeliklerine Müesser-Limon-Michal, Bedriye Kural, Mustafa Adıyaman ve Mehmet Öztürk seçildiler.

Daha sonra SGD (BSD) çalışmalarını Müesser Limon-Michal, Alişan Genç, Cafer İnan, tekrar Ertekin Özcan ve Cem Gençtürk, başkanlıklarında büyük çoğunluğu yukarıda adı geçen kişilerden oluşan ekiplerle yürüttüler.

Bu derneğin neden kurulduğu ve amaçlarının neler olduğuna geçmeden önce Almanya’daki Türkiye kökenlilerin kurdukları ilk sosyal demokrat örgütün HDB olduğunu belirtelim. HDB 1973 yılında, yani bundan 47 yıl önce Berlin’de “Türkiye Ortanın Solu Derneği olarak kuruldu. Bu derneğin adı 1975 yılında Türkiye’deki CHP içindeki gelişmelere koşut olarak benim de katıldığım Genel Kurul’da HDB Türkiye Halkçı Devrimci Birliği-Batı Berlin olarak değiştirildi. Kurucuları arasında Neşet Kaplan, Hakkı Keskin, Hasan Özkan, Mehmet Mete, İsmet Peköz, Hüseyin Keskin, Hasan Hüseyin Özçelik, Arif Gelen, Tahsin Kaplan, Halil Kaynak yer alıyordu.

HDB’nin tüzüğünde, kuruluş amaçlarının biri “Türkiye’nin geri kalmışlığının nedeni olan, bozuk düzenin değiştirilerek kimsenin kimseyi ezemeyeceği, sömüremeyeceği, insan kişiliğinin her türlü toplumsal engelden kurtulmuş olarak özgürce gelişebileceği dinamik, yaratıcı ve hakça bir düzen kurmağa çalışmaktır.” Diğer amaç ise” Örgüt emekçilerin her türlü sorunları ile ilgilenir ve bunların çözümüne yardımcı olacak çalışmalar düzenler.” olarak belirtiliyordu: (HDB Tüzüğü 6 Haziran madde 2 ve 3).

Almanya’ya daha yerleşme eğilimlerinin başlamadığı ya da çok az olduğu göçün ilk yıllarında bu amaçlardan da anlaşıldığı üzere dernek daha çok Türkiye’ye yönelik çalışmalar yapmayı öngörüyordu.

Ancak göç süreci ilerleyip Almanya’ya yerleşme eğilimleri arttıkça içinde yaşanılan ülkedeki sorunların çözümü için çalışmalar yapmak gerekiyordu. Bunu yapacak örgütsel yapılanmalara gereksinim her geçen gün daha da artıyordu. İki Almayanın birleşmesinden sonra çığ gibi artan ırkçılığa, sosyal, hukuksal, eğitsel, kültürel sorunlara öneri ve çözüm üretecek ve bunları uygulamaya sokacak örgütlere gereksinim vardı.

Bu nedenle Berlin’deki siyasal ve sosyal amaçlı göçmen örgütlerinin Almanya’daki ve Türkiye’deki siyasal partilerin uzantıları olmamaları gerekiyordu. Toplumun her sorununa yanıt vermek ve ülkeyi yönetmek için çalışma yapan siyasal partilerden farklı olarak, göçmen örgütlerinin, temsil ettikleri toplumsal çıkar grubunun içinde yaşadıkları ülke yurttaşlarına tanınan eşit hak ve uygulamalara ulaşması için uygun yapılanmaları ve savaşım vermeyi özendirmeliydiler.

SGD’nin Amaçları özet olarak şunlardır:

  • Berlin’deki Türkiye kökenli göçmenler arasında sosyal demokrat / demokratik sosyalist hareketi nicel ve nitel bakımdan zenginleştirmek ve güçlendirmek,
  • Değişik dünya görüşündeki siyasal derneklerin, çıkar/meslek /hizmet kuruluşlarının ve diğer alanlarda hizmet sunan kuruluş ve girişimlerin içinde yer alabileceği bir Türkiye kökenli Göçmenler Azınlık Örgütünün oluşmasına katkıda bulunmak,
  • SPD içerisinde göçmenlerle ilgili daha etkin çalışmalar yapabilmek için gerekli çalışma kol ve gruplarının oluşturulması için çaba harcamak.
  • Türkiye’den kaynaklanan sorunların çözümü için yetkili kurum, parti, örgüt ve kişilerle ilişkiler kurmak ve bu ilişkileri geliştirmektir.

SONUÇ OLARAK 30 YILLIK ÇALIŞMA SONUCUNDA SGD, ŞİMDİKİ ADI İLE BSD:

  • Öncelikli olarak “YABANCILAR YASA TASARISINA KARŞI TÜRK DERNEKLER TOPLULUĞU” girişiminin Türkiye kökenli toplumun toplumsal çıkarlarını savunan ve eyalet düzeyinde onları temsil eden “BERLİN TÜRKİYE GÖÇMENLER BİRLİĞİ’NE” -BETB’YE (Bund der Einwanderer der Türkei in Berlin) dönüştürülmesine en önemli katkıyı sağlayan örgüt oldu. O zamanki adıyla BETB, şimdiki adıyla TBB –Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu, 1 Aralık 1991 tarihinde Rathaus-Schöneberg’te yapılan ve 100’lerce kişinin katıldığı Genel Kurulda kuruldu TBB, Berlin’deki Türkiye kökenli Toplumun eşit hak ve uygulara ulaşması için çalışmalar yaptı ve buna devam ediyor.
  • Ayrıca BSD, üyesi olduğu BETB’nin ve TGB Hamburg’un girişimi ile 20 Mart 1994 tarihinde Almanya Türk Toplumu TGD’nin kuruluşuna en büyük katkıyı sağladı. Böylece Türkiye kökenli toplumun eşit hak ve uygulamalara kavuşmaları yolunda önemli adımların atılmasını gerçekleştirmeye devam ediyor.
  • Uzun ve yoğun çalışmalardan sonra, SPD içinde diğer göçmen kökenli ve Alman kökenli üyelerle “SPD Berlin Eyaleti Göçmenler ve Entegrasyon Kolu”nun kurulması için en büyük katkıyı sağladı. Bununla da kalmadı, Kenan Kolat başkanlığındaki SPD Berlin Eyaleti Göçmenler Entegrasyon Kolu, aynı zamanda yaptığı çalışmalarla “SPD Federal Entegrasyon ve Göçmenler Kolu”nun kurulmasına öncülük yaptı. Böylece SPD üyesi tüm göçmen kökenlilerin hem eyaletler düzeyinde Eyalet Yönetim Kurullarında hem de Federal SPD Yönetim Kurulunda doğrudan katılmalarını sağladı.
  • BSD olarak hem Yabancılar Yasa Tasarısına Karşı Türk Dernekler Topluluğu döneminde hem de TBB kurulduktan sonra Türkiye Göçmenler Birliği -Hamburg, TGB ile Türkiye’de Çifte Vatandaşlığın kabul edilmesi ve Almanya’da askerlik ve sivil hizmet yapan T.C. Vatandaşı gençlerin Türkiye’de askerlikten muaf tutulmaları için çalışmalar yapıldı. Bu konularda hazırlanılan yasa teklifleri o zamanki T.C. Hükümetlerinin İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları ve bürokratları, Parti Başkanları ve TBMM’ndeki İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Komisyonları yetkilileri ile 3 yıl boyunca görüşülerek kabul edilmesine ve yürürlüğe girmesine büyük katkı sağlandı.

Bu 30 yıllık süreç içinde adını burada sayamadığımız daha 100’ün üzerinde özveri ile gönüllü olarak çalışan herkese Toplumumuz adına teşekkür ediyoruz.

Yaşamını kaybeden üyelerden sevgili Kadriye Adıyaman, Mustafa Adıyaman, Servet Kural, Tülin Sertdemir ve Veli Turhan’ı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

 

Inal

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.