YENİ ATATÜRKLER YETİŞİYOR…

20.05.2022 00:01

Yerinde ve zamanında bazı tespitleri yapmak, bazı görevleri vermek lazım…

Geride kalan yaşamımda; doğa ile mücadele etmesini öğrenemeyen çocuk ve gençlerin hayatta başarılı olmak gibi bir şansları bulunmadığını; Atatürk’ün her türlü koşullarda, zayıf bünyesine rağmen tabiatın zorluklarına sadece bir asker olarak değil; insan olarak göğüs gerdiğini öğrendik.

Bandırma vapurunun ünlü Karadeniz yolculuğu ile başlayan Türk vatanının kurtuluş serüveni bugün her ne kadar manda cumhuriyetine dönüşse, mandacılık anlayışı kazanmış gibi görünse de tamamlanamamış bir Anadolu devrimi olarak devam ediyor.

Türkün tarihteki varlığını silmeye çalışanlar, koca bir imparatorluğu yıkmayı amaç edinmiş, bizi Anadolu’ya hapsettiklerini düşünen yabancı stratejisiler, giderek son kalan izlerimizi de silmeye çalışıyorlar.

Tabii, bunu yaparken sadece dış güçler silahını kullanarak değil; içerdeki hainlerin, işbirlikçilerin, çıkar beklentisi olanların da yardım ve desteğini alıyorlar.

Bandırma vapuru efsanesinden korkanlar; bundan alınacak dersleri bildikleri için olayı basit bir Alamana seferi gibi göstermeye çalışıyorlar.  Oysa Karadeniz’de üç gün geçirmemiş, bu mevsimdeki yağmur ve fırtınalar ile karşılaşmamış olanlar doğanın insana hâkim öğretisini bilemezler.

Bandırma vapuru ile Samsun’a giden Mustafa Kemal ve arkadaşları için hiç te basit bir sandal sefası, Küçük Su’da gün batımının güzelliğinin seyredildiği bir akşam üstünden ibaret değildir.

Bandırma vapuru, Amerikan donanmasını mahveden Hirohito’nun uçak gemisi Sokak kadar önemlidir.  Taşıdığı insanlar ile Türklerin son sığınağı olan Anadolu’nun kurtuluşuna vesile olmuştur.

Unutulmaması gereken tarihsel akışta; Türk’ün bütün savaşlarının Anadolu’da başlayıp, Anadolu’da sona ermiş olmasıdır.  Anadolu toprakları bizim her zaman kurtuluşumuz ve yeni devletleri kurmamız için Ana vatanımız olmuştur.

***

Türkleri hor gören anlayışın anlaması gereken şey, bizim bin ölüp; bin dirilmemizle ilgili öyküler ve kendi küllerimizden yeniden doğmak gibi ilahi bir kadere sahip olmamızdır.

Her Türk gencinin Atatürk gibi düşünmesi, olayları tek pencereden değil, farklı açılardan görmesi; gelecek ile ilgili hayallerinin bulunması, yanlışları zamanı gelince nasıl düzelteceği üzerine fikir üretmesi hiç te yabana atılacak şeyler değildir.

Bir gün tarihi beceriksizlerin rol aldığı sahnede meydana gelecek rol değişiklikleri; onurlu yaşamımızın bir parçası olacak, sadece kendi ülkemize değil; çevremizdeki mazlum devletlerin kaderini de etkileyecektir.

Bugün yiyeceği ekmeğin buğdayını yurt dışından alan ülkenin köylüleri, kan ter içinde; güneş altında ürettikleri sarı başakları yurt dışına satan; felakete uğrayanlara gemilerle yardım gönderen bir neslin evlatlarıdır.

Ekip biçmeme eylemi bana işgal altındaki Anadolu’nun payitahtı cezalandırmasını çağrıştırmaktadır ki, sömürü düzeninin yıkılmaya mahkûm olduğunun, ekmek mücadelesinin siyasetin önüne geçtiğinin bir göstergesidir.

Çok hızlı bir elektronik devrime şahitlik eden Türk insanının, eskiden olduğu gibi kolay kandırılabileceğine inananlar söylemlerine sadece kendilerini inandırabilirler. Çünkü artık güneşin balçıkla sıvandığı günler gerilerde kalmış, Anadolu insanının düşmanına bile gösterdiği saf ve karşılıksız misafirperverlik dönemi sona ermiştir.

Bu ülke; yeni bir kurtuluş savaşı verecek olursa bağrında yeni Atatürkler yetiştirdiğini unutmamalıdır.

Adını taşıyor diye imha edilen ve yok edilmeye çalışılan vatanın her taşı ve her binası daha iyi koşullarda yerine konacaktır.

Anadolu topraklarında her dönemde topluma ışık saçan Yunus’lar, Emrahlar, Hacı Bayram’lar, Hacı Bektaşi Veliler, Taptuk’lar, Pir sultanlar, Köroğluları, Veysel’ler, Geylani’ler, Fenariler, Hüdailer, Emir Sultanlar,  Üftadeler çıkmış; vatanı korumak için Kara Fatmalar,  Halide onbaşılar, Şerife bacılar,  Çete Emir Ayşe’ler, Gördesli Makbuleler, Yörük efeler, Danişmentli, Sökeli, İzmirli, Tekeli, Demircili, Mesutlulu nice efeler çıkarmıştır.  Bugün de çıkartmaya devam etmektedir.

Sürgün yeri gibi görülen Anadolu’nun her ilinde bir vatan sevdalısı yetişiyor.

Bundan kimsenin endişesi olmamalıdır.

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları