SOSYALDEMOKRASİ – CHP – İKTİDAR

18.10.2020 14:21

Sosyaldemokrat dünya görüşünde öne çıkan ilkeler, eksikliği ve fazlasıyla, şunlardır.

 • Özgürlük
 • Adalet
 • Fırsat eşitliği
 • Dayanışma
 • Kadın ve erkek eşitliği
 • Çağdaş ve yansız bir eğitim sistemi
 • Sağlık
 • Barınma
 • Beslenme
 • Düşünce ve inançlara saygı
 • Çalışma ve iş güvencesi
 • Ayrıştırma ve ötekileştirmeye kesin karşı tavır
 • Yurtta ve dünyada barış

Sosyaldemokrat olmak, her şeyden önce, siyasetin solunda olmaktır.

İşte tam da burada sorulması gereken soru şudur?

„CHP solda mıdır? Sosyaldemokrat mıdır? “

Bu iki soruya „Evet! “yanıtı vermek, ne yazık ki, bugünkü görünümüyle gerçekçi olmaz.

CHP; seçmeni solda olduğuna, sosyaldemokrat olduğuna inandırmak ve ona güven vermek durumundadır.

Solda yerini alan, sosyademokrat bir halk partisi olduğuna inanılan ve güvenilen bir CHP, iktidar da olur.

Sosyaldemokrat olan bir yönetimde, yazımın girişinde yer alan başlıkların sorumlusu ve görevlisi devlettir.

Onların gerçekleştirilmeleri devletin görevidir. Bu görev ne özel ne de tüzel kişilere ya da kurumlara bırakılır.

Bunların gerçekleştirilmelerini özele bırakırsanız, amacı kâr etmek, kazanmak olan özel kişi ya da kurum işin odağına insanı koymaz, doğası gereği, kârını, kazancını koyar.

Sosyaldemokrat bir yönetimde bu ilkeleri gerçekleştirmek devletin tekelindedir.

En yüce değer olan insandır, insanın emeği ve alın teridir sosyaldemokrasilerde.

Eşit işe eşit ücret olmazsa olmaz koşuldur.

Sosyaldemokrasi inançlara hoşgörülü değil, saygılıdır.

Bu niteliğiyle de laiktir.

Devlet yönetimine inançları karıştırmaz. Devleti anayasayla ve anayasasıyla uyumlu yasa ve kurallarla yönetir.

Devlete yurttaşlık bağıyla bağlı olan yurttaşlarını ayrıştırmaz, ötekileştirmez.

Onların ayrıştırılmalarına ve ötekileştirilmelerine izin vermez.

Tüm yurttaşlar eşit haklarla donatılmıştır sosyaldemokrasilerde.

Sosyaldemokrasilerde temel ilkelerden biri de barıştır.

Yurtta ve dünyada barış!

O nedenle dışişleri ilişkilerinde ne yakın ne de uzak hiçbir ülkeyle sorun olur sosyaldemokrasiyle yönetilen ülkelerde.

Egemen olan halktır.

Egemenlik ne bir kişiye ne de bir kuruma devredilir.

Sistem; çoğulcu, katılımcı, seçimlerle belirlenen parlamenter sistemdir.

İnsanların ne hak, ne hukuk, ne de adalet sorunları olur.

Sistem yasama, yürütme ve yargı güçleri arasındaki ayrılığa ve dengeye dayanır.

Bu güçler arasına da birlik ve dengesizliğin olduğu yönetim sosyaldemokrat olamaz.

Yurttaşlarını ayrıştırmayan ve ötekileştirmeyen, uluslararası insan haklarına saygılı ülkelerin terör sorunu da olmaz.

Sosyaldemokrat yönetimlerde ülkenin yönü her durum ve koşulda ileriye ve aydınlığadır.

Öyle olunca eğitim ve öğretim sistemi de özgürdür, bağımsızdır, yetiştirdiği ve yetiştireceği kuşaklar da onun sonucu olarak dünya yurttaşlarıdırlar.

Sağlık sorunları yoktur.

Toprak işleyenin, su kullananındır.

Kimse işsiz, aç ve açıkta değildir.

Gelecekleri güvendedir sosyaldemokrat devletlerde yurttaşların.

CHP; ancak, amasız ve fakatsız, programını bu ilkeler doğrultusunda hazırlarsa, bunu halkına anlatmayı başarırsa, onu inandırsa ve güvenini kazanırsa iktidar olur.

Özellikle son yerel yönetimler seçimleri partinin bu yolda olduğunun göstergesidir kanımca.

O nedenle de iyimserim, umutluyum.

Dilerim, umduğum dağlara kar yağmaz!

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları