Almanya 'nın en kapsamlı haber sitesi. Son dakika Türkiye, Avrupa, Amerika, Berlin, Hamburg, Münih, Frankfurt, politika, ekonomi haberleri ve yerel haberler

ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ İLE TARTIŞILAN NE?

02.04.2010 14:23

Türkiye’nin ve dünya’nın gündeminde olan konular, çok farklı! Öylesine ki gerek ülkeleri yönetenlerin dillendirdiği konular gerekse gazetelerde ve televizyonlarda yer alan haberler, ele alınan konular insanı düşündürtüyor..

Çelişki Türkiye’de mi yoksa başka ülkelerde mi?

Anayasa değişiklik paketi Meclise sunulurken, gündem tartışmaları da bu konuda sürüyor.

Yüzyıl öncesini yani Osmanlı dönemindeki anayasa tartışmalarını düşündüm. O dönemde de Avrupa ülkeleri Türk yetkilileri teşvik ediyordu. Şu reformu yapın, bu düzenlemeyi yapın diye telkin üzerine telkin yapıyorlardı.

Şimdi bakıyorum da yine Avrupa Birliği yetkilileri tavsiye üzerine tavsiye yapıyor..
Birçok medya da bu görüşleri manşetlere taşıyor.

Oysa; o dönemde yapılan ıslahat ve tanzimat reformlarıyla, birinci ve ikinci meşrutiyet ilanıyla, imparatorluk etnik kimlik bazında ayrışmalara yönelmiş ve nihayet Avrupa öldürücü darbeyi indirerek, birinci dünya savaşında Osmanlıyı tasfiye etmiş, Anadolu topraklarını işgal etmişti. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti de ne yazık ki 80 yıl sonra benzeri akibeti yaşıyor. Tartışmalar aynı konular aynı, istenenler aynı. Bir diğer aynı olan ise işbirlikçiler! Yani kurtuluşu Avrupa değerlerini kabul etmek ve tavsiyelerini yerine getirmekte gören gaflet dalalet ve hıyanet içinde olanlar.

Kimi iyi niyetli kimi ise sinsi sözcüler başrol oynuyor..

Anayasa değişikliği paketi, meclise sevk edilmeden önce yapılan tartışmaların odağında savunanlar ve eleştirenler kendi siyasi düşünceleri ve bağlı oldukları merkezler adınaaynı tipler yine belli odaklarının beklentilerine göre yorum yapıyorlar, yapacaklar. yorumlar analizler yaptılar. Paketin sunulmasıyla birlikte yine

Oysa bakın; bu anayasa kabul edildiğinden itibaren sürekli değişikliğe uğratıldı.. Şimdi yeni değişiklikler. Peki değişen ne?

Kanunlar, Avrupa birliği üyeliği sürecinde topyekün değiştirildi. Yeni kanunların maddelerinde sürekli değişikliler yapılıyor. Bu süreçte anayasa değişikliği ne getirecek ne götürecek? Ülkenin kalınmasına, refahına, zenginleşmesine, katkısı ne olacak, işsizliğe, zengin fakir uçurumu sorununa çözüm getirecek mi getirmeyecek mi konusu asıl tartışma konusu.

Yoksa sorun, çağdaş bir anayasa, çağdaş bir devlet yönetimi, sağlıklı bürokrasi değil. Zaten öyle olmuş olsa, halkın gerçek sorunları, gündemde yer alır. Ne üniversite mezunlarının iş sorunu, ne yeraltı yerüstü kaynakların yabancıların eline geçişi, AKP için önemli de değil gerekli değil.

İktidar yanlılarının, tuzu kuru kesim haline gelmesi, zenginleşmeleri, iktidar nimetlerinden yararlanma kararlılığı ister istemez, halkın gözünden bazı temel sorunları kaçırma, gizleme, örtbas etme olarak da görülüyor..

Yapılması düşünülen değişiklikler belli konularda.
Anayasa değişikliği teklifi, 26 asıl 3 geçici madde ile birlikte toplam 29 maddeden oluşurken Anayasa değişiklik teklifine 4 yeni madde ekleniyor. Anayasa’nın 51., 54., 166. ve 148. maddelerinde değişiklik öngörülüyor.

215 imzayla verilen teklifte, Anayasa’nın 10, 20, 23, 41, 51, 53, 54, 69, 74, 84, 94, 125, 128, 129, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 156, 159. ve 166. maddelerinde değişiklik öngörülüyor. Teklifle, geçici 15. madde yürürlükten kaldırılması da yer alıyor. Geçici 15. maddenin kaldırılması 1982 darbesini yapanlara yargı yolunu açacak.

Anayasa değişikliği teklifinin yürürlük maddesinde, halkoyuna gidilmesi durumunda teklifin tümüyle oylanması öngörülüyor.

Ne diyelim ki?
Paket; mecliste ve milletvekillerinde. Evirip çevirip inceleyecekler. Paket kimilerinin hoşuna gidecek kimilerini kokutacak kimileri hoş gözlerle bakacak kimileri de ürkecek..

Kimi gerçek niyetine göre yorumlayacak, kimi kuşkuyla bakacak!

GüNüN SöZü; Her ihtimale göre hazırlıklı ol. Her an her şey olabilir.

Prof. Dr. Nurullah Aydın
Gazi Ü. İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Öğr. Gör.