KURBAN 2024

KURBAN 2024

ABONE OL
18:06 - 08/06/2024 18:06
KURBAN 2024
0

BEĞENDİM

ABONE OL
Kaplan
Best

-Almanlar, Müslümanlarla birlikte yaşamanın avantajlarını görmelidirler. Müslümanların yardımlaşma gayretlerini, fedakârlıklarını görmelidirler. Müslümanın elinden ve dilinden insanlara zarar gelmez, hatta Müslüman eli, ihtiyaç sahibi olan herkese ulaşır anlayışı, Almanlar arasında yaygın hale gelmelidir. Bu anlayış kendiliğinden gelişmez. Gayret etmek lazımdır. İrade ortaya koymak lazımdır. Eyleme geçmek lazımdır.

Almanlar, medya üzerinden kendisine tanıtılan Müslümanla, aralarında yaşayan Müslümanlar arasında bir farkın olduğunu işte o zaman fark edecektir-

“Kurbanlarımızı Amacına Uygun Olarak Değerlendirelim Heder Etmeyelim 2016

22:22 – 01/09/2016

2016 yılında bu başlıkla ha-ber.com sitesi marifetiyle okurlarıma ulaşmaya çalışmışım. Sene 2024 Müslümanların kurban ibadeti konusunda değişen fazla bir şey olmamış. Bana düşen sadece o yazımı aynen yayınlamak. Belki birileri kulak verir yazılanlara da bulunduğu yerde bir adım atar. Yazı aynen şöyle:

Kurban Bayramı yaklaştı. İstenilen seviyede olmasa da bir hareketlilik var. Planı olanlar var, yapılan planların kendilerini de içine almasını bekleyenler var. Ancak Müslümanların ve de Türklerin çoğunlukta olmadığı ülkelerde bayram heyecanı hissedilmiyor fazla. Kurbanlık hayvan alışverişi, bayram eğlenceleri, bayram alışverişleri için koşuşturmacalar yok gibi. Berlin’de 4 milyon nüfus içinde yaklaşık 500.000 Müslüman nüfus (Türk, Pakistanlı, İranlı, Alman ve Arap) kaybolup gidiyor.

Kurban Şenlikleri

Sayı olarak oldukça fazla olan Müslümanların dini bayramlarda aylar öncesinden birlikte hareket etmek için organize olmaları gerekir. Mesela: Berlin’de değişik mekânlarda Kurban Bayramı için programlar düzenlenmelidir. Sokak şenlikleri düzenlenmelidir, Müslümanlar çocuklarıyla birlikte bayramları doya doya yaşamalıdırlar. Bu şenlikte; Kurban ile ilgili hikâyeler anlatılmalı, akraba ziyaretleriyle bayramın önemi fiili olarak çocuklara gösterilmeli, Karagöz ve Hacivat gibi Nasrettin Hoca gibi Kültür değerlerimizle çocuklarımız tanıştırılmalıdır/eğitilmelidir. Çocuklara dağıtılacak olan hediyelerle bu tanışmaya/eğitime verilen önem pekiştirilmelidir.

Almanlar Kurban Sofralarına Davet Edilmelidir

Kurban kesmek isteyenler, Kurbanlarını Berlin’de kesmelidirler. Müslüm ve Gayrimüslim herkes bayramın bereketinden faydalanmalıdır. Bilhassa Almanlar “Kurban” sofralarına, şenliklerine davet edilmelidir. Bu vesileyle aynı zamanda İslâm’ın tanıtımı yapılmış olacaktır. Müslümanlar arasındaki dayanışma, hoşgörü, paylaşım da anlatılmış olacaktır.

Kurban Bayramı, Müslümanlar için önemli günlerdir. Fedakârlık günleridir, teslimiyet günleridir. Bugünlerde kurbanlar kesilir ve ihtiyaç sahipleriyle, dostlarla, komşularla paylaşılır. Verdiği nimetler için Allah’a şükredilir.

Hz. Peygamber, “Hiç bir kimse kestiği kurbanın etini üç günden fazla evinde ve elinde tutmasın” buyurmuştur. Hz. Peygamber’in koyduğu bu yasağın amacı Kurban etinin geniş halk kitlelerine intikalini sağlamaktır. Bu şenlikler tam da bu paylaşım için bulunmaz fırsattır.

Kurban Kadim Geleneklerdendir

İlkel dinlerde krallar, kâhinler, ölüler ve putlar için kurban kesilirdi. İslâm öncesinde Araplar da putlar adına kurban keserlerdi ( Maide, 5/3, Bakara, 2/173, En’am, 6/145, Nahl, 16/115).
Hz. Adem’in oğullarından Habil ile Kabil birer kurban kesmişler, Allah haklı olan Habil’in kurbanını kabul ettiği halde Kabil’in kurbanını kabul etmemiştir. ( Maide, 5/28).

Hz. İbrahim’e oğlunu kurban etmesi rüyasında emredilmiştir. Ama baba, bıçağı oğlunun boğazına çalacağı anda Allah ona büyük bir koç göndererek oğlu yerine bu koçu kesmesini emretmiştir. Böylece baba-oğul ideal bir itaat, teslimiyet ve fedakârlık örneği vermişlerdir (Saffat, 37/107).
Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib oğlu Abdullah’ı kurban etmeye niyetlenmiş, fakat yaptığı istişareler sonunda onun yerine yüz deve kurban etmiştir. (İbn Hişam, es-Sire, I- 98)

Kurban kesmek
İslâm Hz. Adem’den beri süregelen bu kurban kesme geleneğini korumuş, insancıl olmayan uygulamalardan arındırmış, hayvanlara gereken şefkat ve merhametin gösterilmesi konusunda düzenlemeler getirmiştir.

Kurban kesmek zorunlu değil, gönüllü bir ibadettir. Kurban kesmek için zengin olmak da şart değildir. İsteyen ve imkân bulan her Müslüman kurban kesebilir.
Kurban kesmenin amacı fedakârlıktır. Sahip olunan maldan fedakarlıktır, bu malların diğer insanlarla özellikle de ihtiyaç sahipleriyle paylaşılmasıdır.

Kurban İbadeti Yaşanan Yerin Dışına Çıkarılmamalıdır

Biz Müslümanların Berlin’de yaşayan insanımıza, akrabamıza ve Alman komşularımıza karşı görevlerimiz var, hayırlarınızı yaparken, sadakalarımızı verirken, önceliği Berlin’e tanımamız gerekir, bu tercih önemlidir. Yüce Allah “Sadakayı önce en yakınındakine vereceksin, sonra deniz dalgası gibi yayılacaksın “der. Bu açıdan bakarsak bir zorunluluktur da diyebiliriz.
Yani, Allah bize öncelikli olarak Afrika ülkelerindeki, Asya ülkelerindeki, Ortadoğu ülkelerindeki ve başka yerlerdeki insanlara niçin yardım yapmadınız diye hesap sormayacaktır. En azından bu hesap öncelikli değildir. Fakat Berlin’deki insanlara, Almanya’daki Müslümanlara, insanlara niçin yardım elinizi uzatmadınız, niçin onların geleceğine yatırım yapmadınız? Hatta Alman komşunuz Hans’la, Rose ile İslam’ın güzelliklerini niçin paylaşmadınız? diye hesap soracaktır. Bu hesap mutlaka sorulacaktır ve önceliklidir.

Müslüman kendi evinde yangın varken komşunun evindeki yangını söndürmeye gidemez. Oraya bir kova su gönderebilir, hortumu oraya uzatamaz… Uzatırsa kendisi yanar… Kendisi evsiz kalır.
Yıllardan beri Afrika’da, Asya’da, Ortadoğu’da kurbanlar kesiliyor, ama şahit olduğunuz gibi sonuç değişmiyor. Onlar dün de açtı bugün de aç. Yarın da aç olacaklar. Onların kanı dün de akıyordu bugün de akıyor. Onların kurtuluşu kendilerinin gayretiyle mümkündür. Dökme su le değirmen dönmüyor. 364 gün açlıkla mücadele edilecekse, hürriyet için mücadele edilecekse bir gün et yemenin, yedirmenin anlamı ne olabilir ki?

Sorumluluk Açısından

Müslüman, dünyanın neresinde olursa olsun ayağına çivi batan bir insanın acısını içinde hissetmesi gereken kişidir. O insanlara yapılan yardıma karşı olmak mümkün değildir. O el tutulmalıdır elbet. Ancak kendi çocuğumuzun elini bırakarak o eli tutmayalım. Kendi çocuğumuzu “kuyu”dan çıkardıktan sonra tutalım o eli. Kendi çocuğumuzu ölüme mahkûm ederek o eli tutmanın anlamı olmaz. Öncelikle herkes kendinden sorumludur. O ülkelerin insanlarına dünya devletleri yardım ediyor, Birleşmiş Milletler de yardım ediyor… Ancak Avrupa’da yaşayan Müslümanların çocuklarının elinden kimse tutmuyor. Avrupa’daki Müslümanların geleceği vahimdir. Bu vahameti görebiliyoruz. Çocukların, gençlerin çığlıklarını duyabiliyoruz.

Öncelikle Afrika’daki, Ortadoğu’daki, Asya’daki insanlara bir lokma et yedirmek için organize olacağımıza, uğraş vereceğimize, önce bulunduğumuz ülkelerdeki çocuklarımıza, insanımıza hizmet etmek için, yardım etmek için, “kurban etimizden yedirmek“ için organize olalım.

Kurumsallaşmak Gerekir

Zekatlarımızla, Kurbanlarımızla; bulunduğumuz bölgelerde özel okullar, üniversiteler, hastaneler açalım. Bu kurumlarımıza Afrika ülkelerinden çocuklar getirelim, onları da okutalım, sadakalarımızla, zekâtlarımızla, kurbanlarımızla destek olalım onların bu okullarda okumalarına bu hastanelerde tedavi olmalarına. Sonra da ülkelerine gönderelim onları. Böylelikle hem kendi çocuğumuz için hem de o insanların çocukları için daha hayırlı iş yapmış oluruz. Kalıcı hizmetler yapalım. Su üzerine yazı yazmayalım.
Bu işi önceden yapmış olsaydık; şimdi o ülkelerde aktif görev içinde olan, o ülkelerin rengini değiştirecek binlerce uzman oralarda hizmet ediyor olurdu.

Bu şekildeki bir uygulama İlahi iradeye daha uygun olur. Yardımlarımızı yaparken, kurbanlarımızı değerlendirirken biraz da konuya bu tarafından bakmamız gerekmektedir.…

Unutmayalım, oralara gönderdiğimiz kurbanlar, sadakalar, zekâtlar, bağışlar kontrol dışı olduğu için kurşun olarak, darbe olarak da geri dönebiliyor. 15 Temmuz’u unutmamak gerek.

Kurban Sadece Et ve Kan Akıtmak Değildir

“Kurban“ı sadece et yedirmek olarak düşünmeyelim. Kurban Bayramı’nı da sadece et bayramı olarak görmeyelim: Çünkü Allah, kurbanın etinin de kanının da kendisine ulaşmayacağını ısrarla söyler. Allah’a ulaşacak olan takvamızdır, duyarlılığımızdır. “ (Hacc 37)

Yani kurbanı, Allah’a yaklaşmak için kulları için yapılan fedakârlıktır, özveridir. Bu fedakârlık ihtiyaç sahiplerine et yedirmek şeklinde olabileceği gibi; kurban parasıyla, zekât parasıyla yurt açmak, üniversite kurmak, burs vermek, araştırma merkezleri açmak, hastaneler açmak, işyerleri açmak herşeyiyle Allah’a teslim olmak şeklinde de olabilir. İhtiyaç sahibi birisinin Müslümanların açtığı ve sadece ihtiyaç sahiplerinin çalıştığı bir fabrikada çalışması Allah’ın rızasına daha uygun bir organizedir. Kurban Allah için sevdiğiniz şeylerden vazgeçebilmektir. Bu konuda Hz. İbrahim ve oğlu İsmail bizim için önemli iki örnektir.

Kısaca bir hesap yapalım

250 bin Müslümanın yaşadığı Berlin’de ortalama 5.000 kişi senede 1.000 Euro sadaka vermiş olsa (zekât, kurban, fitre, bağış) 5.000×1.000= 5.000.000 Euro yapar. Senede tanesi 1 milyon Euro’dan 5 tane kurum inşa edilir. Kurum sayısını aşağıya çekerek o kurumların işletme giderleri de aynı fondan karşılanabilir. Bu durumda senede bir kurum kurmak mümkün. 10 senede 10 kurum yapar. Böylelikle Müslümanlar yaşadıkları ülkelerde hem istihdama ve hem de katma değere katkıda bulunurlar ve parmakla gösterilirler. Saygı görürler. İhtiyaç sahipleri de mutlu olur. Hesap ortada. Bu çalışmanın 3 milyon Türkün ve 6 milyon Müslümanın yaşadığı Almanya’da yapıldığını düşünürsek Almanya’nın Müslümanlara bakış açısının bugünkünden farklı olacağı muhakkaktır.

Almanlar, Müslümanlarla birlikte yaşamanın avantajlarını görmelidirler

50 seneden beri Berlin’de yaşayan Müslümanlar kaç tane kurumun altına imza atmışlardır? Cevaplanması gereken soru budur.

Almanlar, Müslümanlarla birlikte yaşamanın avantajlarını görmelidirler. Müslümanların yardımlaşma gayretlerini, fedakârlıklarını görmelidirler. Müslümanın elinden ve dilinden insanlara zarar gelmez, hatta Müslüman eli, ihtiyaç sahibi olan herkese ulaşır anlayışı, Almanlar arasında yaygın hale gelmelidir. Bu anlayış kendiliğinden gelişmez. Gayret etmek lazımdır. İrade ortaya koymak lazımdır. Eyleme geçmek lazımdır.

Almanlar, medya üzerinden kendisine tanıtılan Müslümanla, aralarında yaşayan Müslümanlar arasında bir farkın olduğunu işte o zaman fark edecektir.
O zaman yabancılara önyargı ile bakan kötü niyetli insanlar ve kuruluşlar kötü emelleri için Müslümanları malzeme olarak kullanamayacaklardır.

50 yıldan beri aynı coğrafyada yaşayan aynı havayı teneffüs eden, aynı sokakta yaşayan Müslüman; Alman komşusunun Müslümanlarla ilgili düşünce dünyasında bir değişim oluşturamamışsa sorun biraz da Müslümanlardadır.

Inal

En az 10 karakter gerekli
Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.