KENDİNİ BİLMEZ BİR KARAYOBAZ PROFESÖRE YANITIMDIR

14.11.2021 12:13

Anımsayacaksınız; adının önünde profesör yazan bir kendini bilmez;

“Alevi ile evlenilir mi?” yönündeki bir soruya,

“Eğer bilerek Aleviliğini koruyorsa, Alevilere ait olup İslam ile bağdaşması mümkün olmayan inançları ve uygulamaları muhafaza ediyorsa o genç ile Sünni bir kız evlenemez.” yanıtını vermişti.

„Alevi kimdir? Alevinin yaşamdaki ilkeleri nelerdir? “diye sordum ben de bilgisunara.

Bakın ne dedi:

„Alevi eline, beline ve diline sahip olandır. Onun yaşam ilkeleri bunlardır. “

Bu ilkeleri açıklayarak ilerleyelim.

ELİNE SAHİP OLMAK:

Hırsızlık yapmamak,

           Kendine ait olmayana el uzatmamak,

           Kendi özsaygına sahip olmak,

           Hareketlerine sahip olmak,

           Başkalarını incitmemek,

           Yardıma ihtiyacı olanlara yardım elini uzatmak.“ demektir özetle.

Eline kavramı, kişisel bağlamda yukardaki kısa açıklamadan daha da derindir.

Bunların dışında eline sahip olmak; yaşadığın bölgeye, yurduna sahip çıkmak demektir.

BELİNE SAHİPOLMAK:

Zina’dan uzak durmaktır.

            Ayıp olanı yapmamaktır.

            Nefsini kontrol etmektir.

            Edepli ve terbiyeli olmaktır.

            Hilekar, aldatıcı olmamaktır.

            İç dünyanı bütün kötülüklerden arındırmaktır.

           Özünü ve aidiyetini korumaktır.

           Başkalarına karşı cinsel duygularını yok etmektir.

Alevilikte, törelere karşı durmak, ihanet ve boşanma yasaklanmıştır.

Eşitine şevkle saygı duyar alevi.

DİLİNE SAHİP OLMAK:

 Edep, erkân ve yol dediğimiz üçlemin sonu olan diline sahip olmak  kavramı oldukça geniştir.

            Dil ile söylediklerine dikkat etmek,

            Başkalarına, kendine davranılmasını beklediğin gibi davranmak,

            Küfür ve kötü dilden uzak durmak,

            Kendi saygınlığını korumak,

            Başkalarının aleyhinde konuşmamak,

            Dedikodu yapmamak,

            Öz dilini yabancı kelimelerle kirletmemek,

            Terbiyeyi korumak, başkalarına karşı saygılı olmaktır diline sahip olmak.

Diline sahip olmak ilkesinde, kendi saygınlığını korumanın daha da ötesine giden değerler vardır.

Bu üç ilkenin dışında;

Alevinin gerçek yol göstericisi bilimdir, fendir.

Dini sevgidir.

Kâbesi kitabı, inancı insandır.

72 millete bir bakar.

Kadın erkek ayırmaz.

Mazlumun yanında olur, zalime karşı durur.

Bütün evrenle bir semah döner.

Sürekli evrimi, sürekli devrimi savunur.

CEM olur birleşir, musahip olur acıyı, tatlıyı, yarin yanağından gayrisini paylaşır.

Muhabbeti; kâmil insan olmanın okulu bilir.

Hizmetle gelir, göçer.

Her dine her mezhebe saygı duyar.

Fakat boyunduruk altına girmez.

Laiktir, laikliği savunur.

Her çiçekten öz alır, bal yapar.

Geçmişine, geleceğine sahip çıkar.

Alevilik inancıdır, bilincidir, direncidir, sevgisidir.

Söz vermez, söz verirse; ölür de sözünden dönmez.

Canlar bir olurlarsa zoru da kolay kılacaklarına inancı tamdır.

Alevilik öğretisinde insan en yüce değerdir.

Kişi özgürlüğünün, inanç ve düşünce özgürlüğünün en etken savunucusudur alevi.

Alevi; yaşamın her alanında bireyin eşitliğini savunur.

Hiç kimseye, hiçbir kuruma, hiçbir ulusa ya da inanca bu eşitliği bozucu ayrıcalık tanımaz.

Barış ve demokrasinin birbirinin ayrılmaz parçaları olduğuna inanır.

Demokrasi için, insan hakları için, barış için mücadele eder.

İnsanlar arasında bu düşüncelerin yayılmasına çalışmayı en başta gelen görev sayar kendine.

Yurttaşlarımız arasında yayılmak istenen savaş, şiddet, nefret duyguları yerine; sevgiyi, dayanışmayı, dostluğu egemen kılmak için çalışır.

Emeğin üstünlüğünü savunur, emeğin üstünlüğüne inanır, emek verilmiş bütün çalışmalara, emekçilere saygı duyar.

Hz. Ali’nin „Haksızlık karşısında eğer susuyorsanız, yalnız hakkınızdan değil, aynı zamanda şerefinizden de olursunuz. “Özdeyişi yaşamını belirler alevinin.

Şimdi; soruyorum sana pabucumun profesörü:

Sen bu Alevi`yi gerçekten tanıyor musun?

Tanımadığın ortada.

Alevilerle birlikte büyüdüğün masalıysa tel dolaptaki yalancı dolmandır.

Ne alevi yer senin o yalancı dolmanı, ne de aklı başında olan başkaları.

Sen ve senin gibi kara yobazlar insana düşman bataklığınızda boğulun!

Biz; bir ağaç gibi tek ve özgür ve bir orman gibi kardeşçesin yaşamaya kararlıyız.

Erkeklerimiz her inançtan kızlarla, kızlarımız her inançtan erkeklerle evlenecekler ve çoğalacağız.

İnsana ve onun tüm değerlerine saygıyla çoğalacağız sen ve senin gibiler orta çağ bataklığınızdan kurtulmak için debelenirken...

Sana ve senin gibilere inat pabucumun profesörü...

 

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları