İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI

06.03.2021 16:43

Yazının başlığında dört sözcük var.

İnsan, hak, eylem ve plan.

Önce bu sözcüklerin anlamları üstünde duralım.

İnsan sözcüğünü şöyle açıklamış Türkçe sözlük: Mememlilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, usu ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı

Hak; türe, adalet, adaletin gerektirdiği ya da birine ayırdığı şey, dava ya da sav da doğruluk, geçmiş ve harcanmış olan emekten doğan yetki, kişinin seçme ve davranma olanağı, pay, emek karşılığı ücret, doğru, gerçek olarak açıklanıyor.

Eylemin açıklamasında şu var: Bir şeyi yapma, bir durumu değiştirme ve daha ileriye götürme yönünde bulunma çabası, devinme, oluş, kılınış durum gösteren öğe

Plansa; bir işin, bir yapıtın gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen, bir kentin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim, (sinemacılıkta) çekim, düşünce, niyet, maksat, tasvvur diye açıklanıyor.

Kısaltılmış biçimi de İHEP bu İnsan Hkları Eylem Planı'nın.

Şimdi bu Şahsım Devleti'nin başındaki Şahıs açıkladı ya planı.

Kopye bu plan! Aşırma! İntihâl!

Nereden mi?

Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi'nden.

Aşırma; sözcüğü sözcüğüne, aynı İHEP'te.

Adı, sanı belli Şahıs'ın açıkaldığı bu planda “Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için kıdem şartı da getiriyoruz. Unvanlı görevler için de kıdem şartı aranacak.” diyor ya; palavra...

Neden mi palavra?

Hani şu İrfan Fidan konusu var ya, şu; kuralları hiçe sayarak yargıtaya ve oradan da Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirdiği yargıç.

Palavranın göze giren kanıtıdır o olay.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi'nde en çok şu aşağıdaki sözcükler geçer:

“İnsan onuru, hukukun etkin korunması,herkes hukuk önünde eşittir, kamu hizmetinin tarafsız sunulması, açık, anlaşılır, öngörülebilir kuralları olan mevzuat, girişim hürriyeti, lekelenmeme hakkı, suçun şahsiliği, hiç kimse eleştirileri veya düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz, bağımsız ve tarafsız yargı, hukuk devleti, hak ve özgürlükler, adalete erişim“

Bu sözcüklere sayısız kez yer verilmiş bu aşırma planda.

AKP, onun genel başkanı ve taraflı cumhura başkan AB Uyum Paketi'nde de yer vermiş, hem de yüzlerce kez bu intihâle.

Kolay bunları aşırmak ve orada, burada kullanmak.

Zor olan bunları yaşama geçirmektir.

Sizde; “AKP genel Başkanı ve taraflı cumhura başkan, mâlum Şahıs bu verdiği sözleri eyleme  de dönüştürür.” inancı var mı?

Bende zerresi yok doğrusu!

İfade, örgütlenme, ve inanç özgürlüklerinden de dem vuruyor ya planında, geçiniz!

Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.

Bugüne kadar yaptıkları, bugünden sonra yapacaklarının da göstergesidir.

Biz buna “Tel dolapta yalancı dolma, yersen!” diyoruz.

Siz buyurun Sayın Şahsım! Biz almayalım.

Açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın anafikri; o planı açıklarken sözlediği şu sözlerdedir:

“Medeniyet müktesebatımız bize, adaletin yerini bulmasının çok hassas dengeye bağlı olduğunu anlatıyor.

Bir çiçeğe az su vermek onu kuruturken, fazla su vermek de soldurur çiçeği.

Adaletin kuyumcu titizliğiyle uygulanması gerekiyor.

Ayrıca; öyle her gördüğünüz çiçeğe su vermek adaleti yerine getirmek olurken, dikene su vermek zulüm anlamına gelebiliyor.”

Ayırmak fıtratında var Şahsım'ın.

Ayırmadan ve ötekileştirmeden bir türlü alıkaoyamıyor kendini bu fıtratının gereği.

Bilmiyor ki; onun su vermeyeceği diken de suyunu yağmurdan alır.

 

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları