*** "Bankada hesabı olan ikametgah bildirsin"

13.06.2009 17:12

Türkiye'deki bankalarda hesabı olan yurtdışındaki vatandaşların bankalara yapılacak kimlik ve adres teyidi konusunda ha-ber.com'un sorusunu cevaplayan Berlin Başkonsolosu Mustafa Pulat, konuya ilişkin bir açıklama yaptı

*** "Bankada hesabı olan ikametgah bildirsin"

 

 

"Bankada hesabı olan ikametgah bildirsin"

Türkiye’deki bankalarda hesabı olan yurtdışındaki vatandaşların bankalara yapılacak kimlik ve adres teyidi konusunda ha-ber.com’un sorusunu cevaplayan Berlin Başkonsolosu Mustafa Pulat, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "Türkiye’deki bankalarda hesabı olan vatandaşlarımızın mutlaka bankaya ikametgahını bildirmesi gerekiyor. Bankacılık işlemlerinin aksamaması için, ülkemizdeki bankalarda şahsi hesapları bulunan vatandaşlarımızın, kimlik tespiti ve adres teyidine ilişkin bilgi ve belgeleri ilgili banka şubelerine en geç 1 Eylül 2009 tarihine kadar iletmeleri zorunludur” dedi.

Başkonsolos Mustafa Pulat'ın açıklaması aynen şöyle:

"Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan "5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" ile 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe giren "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik" uyarınca, bankalarda hesabı bulunan şahısların bankalara daha önce beyan ettikleri kimlik ve adresleri teyit eden belgeleri ilgili banka şubelerine iletmeleri gerekmektedir.

Bu yasal zorunluluk kapsamında, 30 Haziran 2008 tarihinde ve öncesinde açılan hesaplar için beyan edilmiş adres bilgilerinin teyidi ile kimlik tespitine ilişkin tanınan süre 1 Haziran 2009 iken, MASAK’ın 8 nolu genel tebliği ile 1 Eylül 2009 tarihine kadar uzatılmıştır. Sözkonusu işlem için, aşağıda sayılan belgelerden birinin aslı veya fotokopisi/ elektronik görüntüsü de geçerli belge olarak kabul edilmektedir.

a) Müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren hizmete ilişkin olan bir fatura (ibraz tarihinden önceki üç aylık döneme ait),

b) Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah),

c) Fatura sahibi ile aranızdaki bağı gösterir muteber belgenin (evlilik cüzdanı gibi) ibraz edilmesi suretiyle üçüncü şahıs adına son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir fatura,

d) Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen adres belirtir bir belge.(dış temsilciliklerimizce de düzenlenebilir),

e) Ailesinin yanında ikamet eden reşit çocuklar için anne ya da babası adına düzenlenmiş son üç aya ait elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir fatura,

f)Yurtlarda kalan reşit çocuklar için öğrenim gördükleri okullardan ya da kaldıkları yurtlardan alınacak adresini belirtir yazı.

Anılan belgelerin, müşteri tarafından bizzat elden ibraz edilmesi zorunluluğu bulunmamakta olup, bir başkası vasıtasıyla veya posta, faks, e-posta yoluyla da ibraz edilmeleri mümkündür.

Bankacılık işlemlerinin aksamaması için, ülkemizdeki bankalarda şahsi hesapları bulunan vatandaşlarımızın, kimlik tespiti ve adres teyidine ilişkin bilgi ve belgeleri ilgili banka şubelerine en geç 1 Eylül 2009 tarihine kadar iletmeleri önem arzetmektedir.”

M. Sefa DOĞANAY - ha-ber.com 

Yorumlar