LVM Fikret Odağ

BEDEN EĞİTİMİ İLE SPOR DERSİNİN ULUSAL AMAÇLARI

10.09.2020 00:41

AVRUPA ÜLKELERİ VE ÜLKEMİZDE BEDEN EĞİTİMİ İLE SPOR DERSİNİN ULUSAL AMAÇLARI Avrupa`daki tüm ülke ve dolayısı ile kendi ülkemizdeki ilk ve orta…

AVRUPA ÜLKELERİ VE ÜLKEMİZDE BEDEN EĞİTİMİ İLE SPOR DERSİNİN ULUSAL AMAÇLARI

Avrupa`daki tüm ülke ve dolayısı ile kendi ülkemizdeki ilk ve orta öğretim okullarında Beden Eğitiminin ana amaçlarını bazı durumlarda ulusal tanımlarla destekleyerek belirlemişlerdir. Beden eğitimi sadece fiziksel becerilerin geliştirilmesine indirgenemez, çünkü sosyal, duygusal becerileri, bilişsel süreçleri, motivasyon ve ahlaki unsurları da içinde barındıran geniş bir beceri yelpazesini kapsadığını biliyoruz. Bu nedenle hemen hemen bütün ülkeler; kendi çocuk ve  gençlerinin; fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerini ana amaç olarak kabul etmiş ve bu dersin ülke düzeyinde ileriye dönük olarak işlemeye dikkat etmişlerdir. Buna göre Beden Eğitimi ve Spor dersinin;

Fiziksel Gelişime Katkısı: Beden eğitimi dersi fiziksel ve motor becerilerin gelişimini en öncelikli kabul eden bir yapıdadır. Bu nedenle çocuk ve gençlerin fiziksel becerilerini geliştirme, daha iyi bir koordinasyon sağlama, daha hızlı tepki verme, daha hızlı ve doğru hareket etme, dayanıklılığı arttırma, dengeli, güçlü ve esnek olabilmeleri konularında eğitim almaktadırlar.

Litvanya ve Macaristan doğru duruşa kavuşma ve düzenli nefes alma gibi ek birtakım becerilere de sahip olmaya işaret ederken. Derslerde ayrıca belirli spor ve oyunlarla ilintili motor becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Beden eğitiminin diğer bir amacı ise diğer derslerde oturularak geçirilen zaman süresindeki hareketsizliği telafi etmek, öğrencileri hareketsiz bir yaşam tarzından uzaklaştırmaktır. Fiziksel gelişim sağlık ve sağlıklı bir yaşam tarzının teşvikiyle yakından ilintilidir. Hemen hemen bütün ülkeler yaşam kalitesini artırmak için bu fiziksel etkinliklerin sağlık açısından değerini anlamanın önemli olduğunun altını çizmişlerdir. Okul çağındaki gençlere de fiziksel becerilerini etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için fırsat verilmelidir. Ayrıca, beden eğitimi bireylere fiziksel elverişliliklerini test etme, çeşitli etkinliklerde bulunma ve boş zamanlarında istedikleri takdirde bu etkinlikleri gerçekleştirme ortamı sağlarken yarışma sporlarına yönlendirilmelerinede katkı koymaktadır.

Kişisel Gelişime Katkısı: Beden eğitimi genç bireylerin kişisel gelişimlerine fiziksel farkındalıklarını geliştirerek, kendi fiziksel becerilerine olan inançlarını geliştirerek, bedensel iyilik hissiyle özsaygı ve güvenlerini artırarak katkıda bulunur. Beden eğitimi aynı zamanda iradelerini, sorumluluk duygusunu, sabır ve cesaretlerini geliştirir. Bunun yanında fiziksel yetkinlikleri açısından gerçekçi olmalarını sağlayarak hem kendilerini kabul etmelerini hem de diğerlerinin farklılıklarını hoş görmelerini sağlar. Fiziksel etkinliklerin sağlığa yönelik faydaları ayrıca bireylerin daha dengeli ruhsal davranışlar sergilemelerine katkıda bulunur. Beden eğitimi çeşitli durumlarda kendine güvenen ve girişken davranışı geliştirir ve gençlerin olumsuz duygu ve stresle baş etmelerini sağlayacak yeni yollar geliştirmelerine yardımcı olur.

Buna ek olarak, Letonya, Macaristan, Malta ve Birleşik Krallık (İngiltere) gibi ülkeler, beden ve spor eğitiminin bireyin kişisel gelişimine nasıl rekabetçi bir taraf kazandırdığını vurgulamaktadır. Öğrenciler nasıl rekabet edeceklerini ve güçlüklerle nasıl başa çıkacaklarını öğrenebilecekleri spor yarışmalarına ve etkinliklere katılmaktadırlar. Bunun yanında eylemleri nasıl planlayacaklarını, gerçekleştirebileceklerini, ayrıca eylemleri, düşünceleri ve performansları nasıl değerlendirebileceklerini öğrenmektedirler. Oyuncu, hakem, organizatör ve seyirci gibi farklı rollerde nasıl davranacaklarını ve çeşitli strateji ve taktikleri nasıl uygulayabileceklerini görebilecekleri fırsatlar da elde etmektedirler. Buna karşın, Finlandiya farklı bir yaklaşımı izlemektedir. Finlandiya hem bireysel hem de işbirliği içindeki çalışmaları desteklerken, aynı vurguyu rekabet üzerine yapmamaktadır.

Sosyal Gelişime Katkısı: Sosyal gelişim çok geniş bir çaptaki becerileri kapsamaktadır. Bazı ülkeler diğer bireylerle eşit temelde iyi iletişim ve yapılandırıcı işbirliği kurabilme becerisi gibi “sosyal becerilerin” edinimine işaret etmektedirler. Pek çok ülke gençleri toplumla bütünleştirmenin, birliktelik duygusunu besleme ve ilerletmenin, sosyal etkileşim, takım çalışması ve ruhu, fair play, diğer insanlara ve kurallara saygının değerinin gençlerin kişiliklerini geliştirebilmeleri adına altını çizmektedir.

Daha geniş kapsamlı insani ve çevresel değerlerin önemi birkaç ülke tarafından güçlü bir şekilde belirtilmiştir. İzlanda canlı varlıklara ve çevreye yönelik sorumluluğun önemini belirtirken, Danimarka beden eğitiminin çocuk ve gençleri kendi hayatlarına ilişkin sorumlulukların bilincinde olma ve sosyal açıdan nasıl toplumla iç içe olacaklarını sağlayacağını belirtmiştir. Bazı ülkeler daha ileri giderek sporun şiddeti önleyemeye katkısının altını çizmektedir. Belirli ülkeler beden eğitiminin topumda spora olan ilintisini vurgulamaktadır. Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Macaristan beden eğitiminin gençlerin spor etkinliklerini izleme ve bu etkinliklere katılmaya teşvik ettiğini ve düzenli bir şekilde kendilerini bu etkinliklerden haberdar kıldığı gerçeğini vurgularlar. Liechtenstein sporu toplumun kültürel bir öğesi olarak kabul eder ve böylelikle spor kamu yararına olarak kabul edilir.

Sonuç olarak aslında bu yazı bizlere; Sporda Şiddet ve Irkçılık konusunun o ülkede tamamen olmasada aza indirgenmesi için; Beden Eğitimi ve Spor dersinin ve o dersi veren Öğretmenlerimizin ne kadar çok önemli olduğunu ve onlara  çok iş düştüğünü göstermektedir. Bu bağlamda özellikle ülkemin tüm emekçi beden eğitimi öğretmenlerimize ‘’Dürüstlük, Adil davranma, saygı ve sevgi’’ başta olmak üzere öğrencilerimize doğru bilgileri verecekleri hususunda hiç şüphe duymuyorum. Her zaman şiddete karşı olacaklarını ve öğrencilerini’de aynı doğrultuda eğiteceklerine inanıyorum.

En içten saygılarımla

Prof. Dr. Seyhan HASIRCI

#

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Haberler