Antalya hala afet bölgesi durumunda

27.08.2020 21:54

ha-ber.com/Fikri Cinokur/Antalya Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya’nın halen ekonomide afet bölgesi durumunda olduğunu belirtti. ATB Ağustos ayı ceclis toplantısında…

Antalya hala afet bölgesi durumunda
ha-ber.com/Fikri Cinokur/Antalya

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Antalya’nın halen ekonomide afet bölgesi durumunda olduğunu belirtti.

ATB Ağustos ayı ceclis toplantısında konuşan ATB Başkanı Çandır, pandemi sürecinde büyük ölçüde kapalı kalan ekonominin hareketlenmeye başladığı söyledi.

Ekonomik hasarın boyutları konusunda bilgilere sahip olduklarını ifade eden Çandır, ‘’Antalya’nın uğradığı ekonomik hasar boyutunun nispi olarak çok daha ağır olduğunu biliyoruz’’ dedi.

Salgının ekonomiyi kapattığı ikinci 3 ayı da kapsayan 6 aylık dönemde kullanılan ticari kredilerin ülke genelinde yüzde 28 ve Antalya’da yüzde 33 arttığına dikkat çeken Ali Çandır, şöyle devam etti.

‘’Ekonomide sağlanan yüzde 4,5’luk büyümeyi destekleyen kredi kullanımlarımız ülke ortalamasının üzerinde seyretmiştir. Tarım ve ticaret sektörlerinin kullandığı kredilerde de Antalya’nın daha yüksek kredi büyümeleri yaşandı. Özellikle tarım sektörünün kullandığı kredilerdeki artış, ortalamaların çok üzerinde seyretmiştir. İlk 3 ayda Türkiye genelindeki yüzde 8’lik tarım kredisi büyümesine karşılık kentimizde yüzde 19’luk büyüme yaşandı.  6 aylık dönemde ise yüzde 12’lik ülke geneli büyümesine karşılık kentimizin tarım kredisi yüzde 30 büyümüştür. Kentimiz tarım sektöründeki bu 2,5 katlık kredi artışlarını sadece yatırım olarak değerlendirmemeliyiz.’’

Karşılıksız çek ve protestolu senet sayısının azaldığına dikkat çeken Çandır, Antalya’nın kadın istihdam kaybında Antalya’nın ilk sırada olduğunu anımsattı. Ali Çandır, şöyle konuştu.

‘’Son çareyi de tüketmeden, istihdam kaybını düşünmeyiz. İstihdam ve işsizlik konusunda ilan edilen son rakamlara baktığımızda, alınan tüm önlemlere rağmen, gerek kentimiz gerek ülkemiz için sürdürülebilir bir durumda olmadığımız anlaşılmaktadır. Ekonomisinin yüzde 76’sı hizmet ve yüzde 8’i tarımdan oluşan kentimizde istihdam kayıpları ülke genelinin çok üzerinde olmuştur. 2020’deki istihdam kaybının yüzde 38’lik kısmı Antalya’da yaşandı. Bu kaybın büyük bir bölümü konaklama ve benzeri sektörlerde yaşanmıştır. Böylece Antalya istihdamda en yüksek kayıp veren il olmuştur. Kadın istihdamındaki kayıpta da yüzde 33 ile ilk sırada yer almaktayız.’’

KOBİ işyeri sayısı ve çalışan sayısı en fazla azalan ilin Antalya olduğunu vurgulayan ATB Başkanı Ali Çandır, ‘’Yani bu salgın, KOBİ’leri ve çalışanlarını vurmuştur. Kentimizin işyeri ve sektör yapısı, bu salgından birinci derecede olumsuz etkilenmemize yol açmıştır. Özü itibariyle kentimiz bu salgında hala bir afet bölgesi konumunda bulunmaktadır’’ dedi.

Tarımı terk eden çiftçi sayısı azalıyor

Tarımın stratejik sektör olarak tanımlanması ve bu yönde adımlar atılması gerektiğini, bu sektörün artık yaşamsal bir hale geldiğini anlatan Ali Çandır, şunları kaydetti.

‘’Aksi halde tarımı terk hali durmayacaktır. Nitekim son bir yıl içinde tarımdaki üretici sayısı tüm Türkiye’de 100 bine yakın azalmıştır. Antalya bu azalışa nispi olarak direnmeye çalışmış ama yaklaşık 3 bin 500 kayıpla ülke genelinde dördüncü sırada yer almaktan kurtulamamıştır. Ülkemiz yedi aylık tarım ihracatı yüzde 4 artarken kentimiz tarım ürünleri ihracatı yüzde 16 artmıştır. Yılın ikinci yarısında ihracatımızın daha yüksek bir performans göstermesini de beklemekteyiz.’’

YÖREX Fuarı iptal

ATB Başkanı Ali Çandır, TOBB desteğinde Türkiye markası haline gelen Yöresel Ürünler Fuarı’nı (YÖREX) pandemi nedeniyle bu yıl ertelediklerini, 21-25 Ekim 2021’da tarihlerinde yapacaklarını bildirdi.

Yorumlar