*** Türk halkı geleceğinden ''umutlu''

25.06.2009 19:58

Türkiye'de her yüz kişiden yaklaşık 60'ı kendi geleceğine umutla bakıyor

*** Türk halkı geleceğinden ''umutlu''

 

 

Türk halkı geleceğinden ''umutlu''

Türkiye'de her yüz kişiden yaklaşık 60'ı kendi geleceğine umutla bakıyor

Eğitim seviyesi ve hanehalkı geliri yükseldikçe umut da artıyor. Yüksekokul veya üniversite mezunu erkeklerin yüzde 73,9'u, kadınların da yüzde 66,5'i geleceğinden umutlu olduğunu ifade ediyor.

2 bin 501 lira ve üzerinde hanehalkı gelirine sahip bireylerin de yüzde 77,7'si geleceğinden umutlu olduğunu belirtiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ''Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2008''den derlediği bilgilere göre, bireylerin yüzde 60,4'ü kendi geleceğinden umutlu olduğunu, yüzde 4,5'i de çok umutlu olduğunu söylüyor.

Kendi geleceğinden umutlu olmayanların oranı yüzde 26,3 iken hiç umudu olmayanların oranı da yüzde 8,8.

KADIN DA UMUTLU ERKEK DE

TÜİK'e göre kadınların yüzde 60,7'si, erkeklerin de yüzde 60,1'i geleceklerinden umutlu.
Erkeklerin yüzde 4,8'i çok umutlu, 26,5'i ise geleceğinden umutsuz. Geleceğinden hiç umudu olmayan erkeklerin oranı da yüzde 8,6.

Kadınların ise yüzde 26,1'i geleceklerinden umutlu değil. Geleceğinden hiç umudu olmayan kadınların oranı yüzde 9 iken çok umutlu olduklarını dile getiren kadınların oranı da yüzde 4,3.

GENÇLER DAHA UMUTLU

Umut düzeyi yaşa göre değerlendirildiğinde gençlerin gelecekten daha umutlu oldukları ortaya çıkıyor.

18-24 yaş grubunda olan bireylerin yüzde 69,4'ü, 25-34 yaş grubundakilerin yüzde 64,1'i, 35-44 yaş grubundaki bireylerin de yüzde 59,9'u umutlu.


65 yaş ve üzerinde olup da geleceğinden umutlu olduğunu ifade edenlerin oranı da yüzde 63,7 ile oldukça yüksek durumda bulunuyor.

SOSYAL GÜVENLİK VE UMUT

Bireyler sosyal güvenlik kapsamında olmasalar da geleceklerine umutla bakabiliyor.

Sosyal güvenlik kapsamında olanların yüzde 68,1'inin kendi geleceğinden umutlu olmasına karşılık, kapsam dışındakilerin de yüzde 54,9'u geleceğinden umutlu olduğunu dile getiriyor.

Sosyal güvenlik kapsamında yer alıp geleceğinden umutsuz olanların oranı yüzde 31,9 iken, sosyal güvenlik kapsamında olmayan ve geleceklerinden umutsuz olduklarını kaydedenlerin oranı da yüzde 45,1 düzeyinde bulunuyor.

(A.A) 

Yorumlar