4.3 C
Berlin
17:41 - 26/02/2020
Almanya Haber – Berlin Haberler – Son Dakika Avrupa Haberleri

Dr. Ertekin Özcan

Dr. Ertekin Özcan arşivindeki tüm yazılar ha-ber.com'da.

Diğer Yazarlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN 94. KURULUŞ YILI KUTLU OLSUN!

12:37 - 29/10/2017

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 94. KURULUŞ YILI KUTLU OLSUN!

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin kurulması ile Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşması için bir dizi devrimler yapıldı. Bu devrimlerinin en önemlileri, ülkemiz insanlarının Osmanlı İmparatorluğunda kul, teba olarak kabul edilen Türkiye halkına yurttaşlık bilincini veren siyasal, iktisadi, hukuksal, sosyal, eğitsel ve toplumsal alanlarda yapılan reformlardır.

Atatürk, bu devrimlerle Avrupa’nın çağdaşlaşma ve aydınlanma sürecinde 600 yılda kat ettiği yolu, bilimin rehberliğinde on yıllara sığdırarak laik Türkiye Cumhuriyet’ini inşa etmiştir.
Laik Cumhuriyet’in en önemli kazanım ve devrimlerinden biri, Türkiye’de eğitim birliğini sağlayan Eğitim Birliği Kanunu (Tevhid-i Tedrisat Kanunu)’dur.

Eğitim Birliği Kanunu ile tekke ve zaviyelerin oluşturmuş oldukları Mahalle Mekteplerine, şeriatın egemen olduğu diğer eğitim kurumlarına ve misyoner okullarına son verilmiştir. Atatürk’ün “Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir.” özdeyişinden hareketle genç cumhuriyetin çağdaş kadrolarını oluşturan çağdaş okullar ve üniversiteler açılarak Cumhuriyetin geleceği güvence altına alınmıştır.

Halkevleri ve köy enstitüleri ile halkın ve özellikle köylülerin bu eğitim seferberliğine katılmaları sağlanmaya çalışılmıştır.
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana geçen süre, bir bakıma Türkiye’de bireyin hurafelerden uzak, özgürce düşünen, eleştiren, üretken yurttaşlar olarak yetişmesine büyük ölçüde olanak sağlamıştır. Bu süre aynı zamanda laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti savaşımının da tarihidir.

1961‘den beri Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşıyor ve çalışıyoruz.  Avrupalı Türkler olarak içinde yaşadığımız ülkelerin demokrasilerini ve kalkınmalarını, bilimin ve teknolojinin rehberliğinde çağdaş seküler temellere dayandırarak nasıl kalkındırdıklarını çok yakından görüyor ve yaşıyoruz.

Bu nedenle kültürümüzün en önemli temellerinden birini oluşturan Atatürk devrim ve kazanımlarının bizim, çocuklarımızın ve daha sonra gelecek kuşakların kimliklerinin oluşumunda ve gelişiminde çok önemli rolü olduğunu ve gelecekte de olacağını düşünüyoruz.

Kendi kültürel değerlerimizi geliştirerek içinde yaşadığımız toplumlara uyum sağlamamızda Türkiye’de edindiğimiz ve yaşadığımız ülkelerde geliştirdiğimiz demokrasi, laiklik, özgürlük, eşitlik, sosyal hukuk devleti ve katılımcılık gibi çağdaş değerler, bundan sonra da önemli rol oynamaya devam edecektir.
Türkiye’de son yıllarda artan yukarıda altını çizdiğimiz değerlere karşı AKP iktidarının baskıcı uygulamalarına ve terör olaylarına karşın, değişik etnik köken, din ve mezheplere mensup Türkiye halkının, ülkenin ve ulusun birlik ve bütünlüğünden, kardeşlikten, özgürlükten ve eşitlikten ödün vermeyerek barış içinde kardeşçe yaşayacağının mücadelesini sürdüreceğine inanıyoruz.

Gerek Türkiye’de gerekse Avrupa’nın değişik ülkelerindeki sağduyulu insanlarımızın, her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa, etnik milliyetçiliğe, kökten dinciliğe, şiddete ve teröre geçit vermeyeceğini düşünüyoruz.
Avrupa’nın değişik ülkelerinde huzur ve barış içinde yaşayan insanlarımızın Türkiye’deki gelişmeler konusunda bazı çıkarcı, şiddet ve terör yanlısı ideolojik, grup ve örgütlerin oyunlarına gelmeyeceğine inanıyoruz.

BU DÜŞÜNCE VE DUYGULARLA CUMHURIYET BAYRAMINI VE CUMHURIYET’IN 94. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNÜ EN IÇTEN DILEKLERLE KUTLUYORUZ.

Dr. Ertekin Özcan

Çerezler (cookie), ha-ber.com web sitesini daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Anladım daha fazla