21.5 C
Berlin
21:36 - 04/08/2020
Almanya Haber – Berlin Haberler – Son Dakika Avrupa Haberleri

Rüştü Kam

Rüştü Kam arşivindeki tüm yazılar ha-ber.com'da.

Diğer Yazarlar

HAUSE Of ONE; BİR EV

23:43 - 28/11/2019

 

-Bu bir çağrıdır, Almanya’da hizmet veren dini cemaatler, “Hause of One” projesinin içinde mutlaka biz de varız diye başvuru yapmalıdırlar-

 

Berlin’de aynı çatı altında Cami, Kilise ve Sinagog inşa edilecek. Üç Semavi Din ’in mensupları bir arada dua edeceklermiş. Amaç sadece dua etmekmiş. Yapının Temelinin, 14 Nisan 2020’de atılması bekleniyor. Hause of One (Bir Ev) projesinden bahsediyorum. Bu proje için Almanya 19.5 Milyon Euro destek verdiğini açıkladı. Toplam maliyeti 47 milyon Euro civarında olacakmış. Bu projeyle Hrıstiyan, Yahudi ve Müslümanların aynı çatı altında dua etmek için bir araya gelmeleri ümit ediliyormuş.

‘Bir Ev’ projesi, Berlin’in tarihî Petri Meydanı’nda hayata geçirilecekmiş. Bu meydanda, 13’üncü yüzyılda inşa edilen, İkinci Dünya Savaşı’nda zarar gören ve 1964’te yıkılan ‘Petri Kilisesi’ bulunuyormuş. Sembolik bir anlamı var. Papaz Gregor Hohberg; “Bu yerin Berlin’in geçmişinde önemli bir yeri vardır. Üç Semavi Din’in mensuplarının burada birlikte dua etmeleri, bu yeri gelecekte de önemli kılacaktır. Bu düşünceyle Bir Ev projesini burada hayata geçirmek için karar verdik” diyor. Bu meydanı önemli kılan işte bu Petri Kilisesidir. İnşası üç yıl sürecek.

Bu Projenin fikir babası Protestan Marien Kilisesi Papazı Gregor Hohberg. Papaz Hohberg, 2007 yılına kadar otopark olarak kullanılan bu meydana yeni bir dinî yapı inşa ederek geleceğe yatırım yapmak istediklerini ifade ediyor. Hohberg, günümüzde Petri Kilisesi’ni ayağa kaldırmanın fazla anlamlı olmadığını söyledikten sonra ilave ediyor; “Berlin’in demografik yapısında Müslümanların sayısının gün geçtikçe daha da arttığını gözlemliyoruz. Museviler de var. Bu durumda üç dinin mensuplarının bir çatı altında ibadet edebilmelerine imkân sağlayan bir ibadethane inşa etmek daha da mantıklı olacaktır.”

Papaz Hohberg haklıdır. Teklifi de mantıklıdır. Almanya’da Müslümanların sayısı altı milyona ulaşmıştır. Bu sayı hızla da artmaktadır. Ancak Hohberg Bir Ev projesini tamamen yepyeni bir projeymiş gibi takdim ediyor. Bilerek veya bilmeyerek. Oysa İslâm Tarihinde bu projenin benzeri Müslümanların yönetimi altındaki coğrafyalarda bizzat uygulanmıştır. İlk uygulama Habeşli Hristiyanların Medine’ye yaptıkları ziyaret sırasında Peygamberimizin onlara ibadet etmeleri için mescidi açmasıyla başlamıştır.

Sonrasında Kudüs’te aynı uygulama devam ettirilmiştir. Kudüs’te Kilise, Cami ve Süleyman Tapınağı sanki sırt sırta birbirlerine yaslanmış gibidir. Mensupları bu yüzyılın başına kadar ibadetlerini kendi mekânlarında hiç sorunsuz bir şekilde devam ettirmişlerdir.

Yüzyıllardır değişik kültürlere ev sahipliği yapmış olan İstanbul; Ezan, Çan ve Hazzan’ın oluşturduğu bir harmoniye, Hilal’in, Haç’ın ve Davud Yıldızı’nın süslediği bir siluete sahiptir. Kimse kimsenin tavuğuna kış dememiştir. Osmanlı yönetimi, yönetimi altında yaşamlarını sürdüren Kilise ve Havraya özel statü bile sağlamıştır. Fatih, 1463’te Bosna’yı fethettikten hemen sonra bir ferman yayınlıyor. O ferman Mehmetçik tarafından 536 yıl sonra ortaya çıkartılıyor. Fermanına ‘‘yeri-göğü yaratan Allah’ın ve kuşandığım kılıcın hakkı için’’ sözleriyle başlıyor Fatih. Bosnalı Hristiyanları dinlerinde ve inançlarında serbest bıraktığını ilan ediyor ve beş asır öncesinden bugünün dünyasına insanlık dersi veriyor.

İşte, Fatih’in Bosna fermanı

‘‘…Ben ki Sultan Mehmed Han’ım, halkımın tamamına ve devletimde üst düzeyde bulunanlara malum olsun ki, işbu fermanımla Bosna rahiplerine lütfumu arttırıp yeri ve göğü yaratan Allah’ın hakkı için, ulu Peygamber hakkı için, yüz yirmi dört bin peygamber hakkı için ve kuşandığım kılıç hakkı için şöyle buyurdum:
Bu kişilerin yaşadıkları yerlere ve kiliselerine kimse mâni olmayacak, sıkıntı vermeyecek ve herkes yerinde kalacaktır. En başta yüce hazretim bulunmak üzere vezirlerimden ve kullarımdan ve halkımdan hiç kimse bu kişilere, canlarına, mallarına ve kiliselerine taarruz etmeyecek, onları incitmeyecek; yabancıların buraya yerleşmek üzere gelmelerine karşı çıkılmayacaktır.
Yukarıda bahsi geçen kişiler için himmet buyurup lûtfettiğim bu fermanımda yazılı olanlara muhalefet etmeyenler bana iyi bir şekilde hizmette bulunmuş ve emirlerime uymuş olacaklardır. Milodraz’da, 1463’ün 28 Mayıs’ında yazıldı.’’(Hürriyet Gazetesi, Murat bardakçı, 25 Temmuz 1999 )
Antalya’da 2004 yılında Dinler Bahçesi yapılmıştır. Bu bahçede Cami, Sinagog ve Kilise yan yana bulunmaktadırlar. Bu bahçe yapılırken Semavi din mensuplarının birbirlerine karşı hoşgörülü ve saygılı olmaları gerektiğinin mesajı verilmek istenmiştir.

İstanbul/ Kuzguncuk’ta, Kilise, cami ve Sinagog aynı bahçeyi paylaşmaktadırlar.

Batum’un 15 kilometre güneyinde, Çoruh Nehri ağzında bulunan Apsaros Kalesinde, Osmanlı yönetimine geçtikten sonra bu üç Semavi din için ibadet mekanları kurulmuştur. (1547)

Antakya’da üç semavi din mensupları hâlâ birlikte toplantılar yapabilmekte, dini bayramlarında bir araya gelerek ortak kutlamalar yapabilmektedirler.

Papaz Hohberg’in yeni bir şey yapıyorlarmış gibi ‘Bir Ev’i takdim etmesi bundan dolayı yanlıştır. Ancak önemli bir iş için kolları sıvamaları doğru bir şeydir, taktire şayandır. Almanya’da Müslümanların tarihte yaptıklarına benzer bir uygulama için adım atılmıştır. Birbirlerine yakın mekanlarda değil de aynı çatı altında üç dinin mensupları için dua mekanları oluşturulmak istenmektedir. Hoşgörüye en çok ihtiyaç duyulan zamanımızda böyle bir adımın atılması taktire şayandır. İnanıyorum ki, bu yapı hoşgörünün sembolü olacaktır.

Arsa sahibi Berlinli girişimci Catherine Dussman’ın, projede Müslümanlar adına sadece Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün yer almasından rahatsızlık duyduğu haberleri gelmektedir kulağımıza: Dussman diyor ki; “Dinler arası diyalog ve anlayışı teşvik etmek yerine, yeni çatışma yaratan bir projeyi destekleyemem.” Dussman’ın önünde şapka çıkarmak gerekir.

Dussman’dan önce bu konudan, Almanya’da yaşayan 6 milyon Müslüman rahatsız olmalıydı. Almanya’da FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen “Forum Dialog” adlı kuruluşun Müslümanları temsil etmediği Müslüman yazarlar tarafından yazılıp çizilmeliydi. Dini Cemaatler bu konuda konferanslar düzenlemeliydi. Konu ile ilgili imza kampanyaları düzenleyip başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere yetkili mercilere gönderilmeliydi. ‘Bir Ev’ projesinde biz de yer almak istiyoruz diye müracaatlarda bulunulmalıydı. Müslümanlar ‘sinekli seccade’ ile ilgili konularla uğraşmaktan bu tür konulara zaman ayıramamaktadırlar.

Anlaşılan o ki; Almanya Müslümanların dağınıklığından rahatsız olduğu için kendisine muhatap arıyor. DİTİB ve Millî Görüş gibi büyük kitlelere hitap eden dini cemaatler bir araya gelmeli, Arapların ve Şiilerin de içinde bulunacağı bir heyet oluşturmalıdırlar. Bu heyet, ‘Bir Ev’ projesinde biz de yar almak istiyoruz diye müracaatta bulunmalıdırlar. Aksi taktirde Türkiye’de 15 Temmuz darbesini gerçekleştiren FETÖ gibi kuruluşlar yürüttükleri etkin politikalarla iletişim stratejisi sonucunda İslam’ı, demokrasiyi ve evrensel değerleri acımasızca suiistimal etmeye devam edeceklerdir. ‘Bir Ev’ gibi projelerle büyümeye ve güçlenmeye devam edeceklerdir.

Şu iyi bilinmelidir ki; Almanya’nın anlamak istemediği veya şimdilik kendi ulusal çıkarları için araçsallaştırmayı tercih ettiği bu örgüt, orta ve uzun vadede faaliyetlerine hız verecektir. Örgüt, Türkiye karşıtlığı ve düşmanlığı üzerinden kendisine siyasi alan açmaktadır. Bu örgüt ilerleyen günlerde Türkiye ve Türk toplumuna olan kinini büyüten bir yapıya dönüşecektir. Her ne kadar Almanya’da yaşayan Müslümanlar arasında sayı olarak bir önem ifade etmeseler de kurulan iş birlikleri ve yaptıkları faaliyetlerinde çarpan işlevi görülmektedir.

Geç kalınmış değil, 14 Nisan 2020 ‘ye daha zaman var. Temeli atılmadan önce Almanya’da yaşayan Müslümanlar adına, “Hause of One” projesinin içinde mutlaka biz de varız, olacağız diye başvuru yapılmalıdır. Bu başvuruyu dini cemaatler tek tek kendileri yapabilecekleri gibi, oluşturacakları heyet aracılığıyla da yapabilirler. Son pişmanlık fayda vermez. Müslümanlar/ dini cemaatler tarafından gereken yapılmazsa, gerekeni yapanlar, yapılacakları yapacaklardır. Gerekeni yapmayanlar bugün olduğu gibi yarın da dedikodu yapmaya devam edeceklerdir.
Suyun başında olmayanlar şikayet ederler…Söz söyleyenler suyun başında olanlardır.

Rüştü Kam

 

Çerezler (cookie), ha-ber.com web sitesini daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Anladım daha fazla