12.5 C
Berlin
09:53 - 29/09/2020
Almanya Haber – Berlin Haberler – Son Dakika Avrupa Haberleri

Dr. Ertekin Özcan

Dr. Ertekin Özcan arşivindeki tüm yazılar ha-ber.com'da.

Diğer Yazarlar

EŞİT HAK VE UYGULAMALAR MÜCADELESİ VE TGD

23:38 - 07/12/2015

EŞİT HAK VE UYGULAMALAR MÜCADELESİ VE TGD


Almanya’daki Türkiye kökenli insanların konumlarını ve sorunlarını saptayarak, yaşamın her alanında eşit hak ve uygulamalara ulaşmaları için yapılan örgütleşme arayışları 80’li yılların başına kadar gitmektedir. 

Almanya’daki Türkiye kökenli insanların kalıcı mı, gidici mi oldukları ve sorunlarının belirlenerek istem ve öneriler haline getirilmesi ve çözümünde etkili olabilecek örgütlere gereksinimi araştırmak için 1980 yılının Mayıs ayında Berlin’de IGI “Initiativkreis Gleichberechtigung ‘Integration’” (Eşit Haklar için Toplumsal Uyuşum Çalışma Grubu) adlı bir girişim oluşturuldu. 40 civarında dernek temsilcisi, bilim insanı, sendikacı ve araştırmacılardan oluşan IGI, bir yıllık düzenli çalışma sonucunda göçmenlerin sorunları, çözüm yolları konusunda görüşleri ve önerilerini içeren 80 sayfalık Almanca ve Türkçe bir kitapçık yayınladı. 

Türkiye kökenli göçmenlerin Berlin’deki konumundan yola çıkarak, Almanya’daki göçmenlerin geleceğine yönelik istem ve önerilerin toplumun her alanında uygulamasında etkin olabilecek kent, eyalet ve federal düzeyde örgütlere ihtiyaç vardı. Başka bir deyişle Türkiye toplumunun siyasal, kültürel, toplumsal, sosyal ve ekonomik hak ve çıkarlarını eşit hak ve uygulamalar temelinde savunacak, sorunlarının çözümü için öneri ve istemlerini dile getirecek eyaletler ve federal düzeyde siyasal partilerin ve federal hükümetin muhatap olarak alacağı sivil toplum kuruluşlarına gereksinim vardı. 

Berlin’de ve Hamburg’da kurulan Türkiye Göçmen Birlikleri 90’lı yılların başından itibaren bu gereksinimi karşılamak için eyaletler bazında yaptıkları çalışmaları daha da yoğunlaştırarak federal düzeyde çalışmaları hızlandırdılar. 
İşte bu çalışmaların sonucunda TGB-Hamburg (Türkiye Göçmenler Birliği -Hamburg)’tan Prof. Dr. Hakkı Keskin ve Gökten Küçük ve BTEB (Berlin-Brandenburg Türkiye Göçmenler Birliği)’nden Dr. Ertekin Özcan ve Safter Çınar’ın 28 Şubat 1994 tarihli Almanya Türk Toplumu’nun Genel Kuruluna Çağrısı ile Almanya Türk Toplumu (TGD), 20 Mart 1994 tarihinde Hamburg’da kuruldu. 

TGD’nin kuruluş Genel Kuruluna TGB (Türkiye Göçmenler Birliği Hamburg), BETB (Türkiye Göçmenler Birliği Berlin), TGH (Hannover ve Çevresi Türk Toplumu) TGRM (Rhein/Main Türk Toplumu), ÇTİD (Çağdaş Türk İşçileri Derneği-Kiel), DİVAN (Alman-Türk Aile ve Partnerler Birliği) ve Göç, Dil ve Türkiye Araştırmalar Merkezi örgütlerinin yöneticileri katıldılar. Davetiye ile birlikte kurucu derneklere gönderilen TGD Tüzük taslağı tartışıldı ve bazı değişiklik önerileri ile kabul edilerek TGD kuruldu. Bu toplantıya gözlemci olarak katılan Essen Türk Toplumu ise daha sonra „Almanya Türk Toplumu”na üye oldu.

TGD Genel Yönetim Kuruluna, Berlin’den Dr. Ertekin Özcan Genel Başkanlığa, Hamburg’dan Cengiz Yağlı ve Hannover’den Dr. Salih Zeki Bulutçu Genel Başkan Yardımcılıklarına, Berlin’den Alişan Genç Basın Sözcülüğüne ve Frankfurt’tan Cuma Yağmur Genel Saymanlığa; Genel Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine Neumünster’den Tufan Kıroğlu, Hamburg’dan Gökten Küçük seçildiler. 
Mali Denetim Kuruluna ise Hamburg’dan Prof. Dr. Hakkı Keskin, Frankfurt’tan Gülay Şimşek, Kiel’den Ahmet Karadeniz seçildiler.
TGD Kurucular Genel Kuruluna yukarıdaki kurullara seçilenlerin dışında Berlin’den Safter Çınar, Frankfurt’tan Şener Sargut, Hannover’den Halit Ayaroğlu, Hamburg’dan Mete Duyar, Kiel’den Mehmet Erdem. Essen’den Ahmet Cumhur Aytulun katıldılar.

Almanya Türk Toplumu aşağıdaki amaçları hayata geçirmek için kuruldu:
-Türkiye Toplumunun ve diğer azınlıkların Almanya’da yasal, politik ve sosyal alanlarda eşit haklara sahip olmalarını ve eşit uygulama görmelerini sağlamak; 

-Bu anlamda Türkiye kökenli azınlığının bir hak ve çıkar örgütü olmak, 

-Yabancı ve Türk düşmanlığına, ırkçılığa ve de ayrımcılığın her türlüsüne karşı kararlı  bir şekilde mücadele vermek, 

-Etnik-kültürel azınlıkların kendi kültürel kimliklerini geliştirerek korumalarını ve Alman toplumuyla ve diğer azınlıklarla uyum içinde yaşamalarını sağlamak,

-Almanya’da sosyal barışın ve dayanışmanın eşitlik temelinde gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

Almanya Türk Toplumu partiler üstü, çoğulcu ve özerk bir kuruluştur. Özgürlükçü demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlıdır. Kimden ve hangi gerekçeyle gelirse gelsin kaba kuvveti ve ırkçılığı reddeder ve bu eğilimdeki kuruluş ve kişilerle ilişkiye girmez

İşte bu amaç ve ilkelere ulaşmak için uzun bir yola çıkan TGD’nin kurucuları ve destekçileri, 20 aylık yoğun örgütleşme çalışmaları sonucunda Almanya’daki Türkiye kökenli insanların yoğun olarak oturdukları eyaletlerde yeni Türk Toplumu örgütlerinin kurulmasına ve geliştirilmesine katkıda bulundular. 
2 Aralık 1995 tarihinde Hamburg kentinde yapılan Büyük Kurultayla TGD kamuoyuna yönelik çalışmalarını hızlandırarak sürdürdü Daha sonra eyalet örgütlerinin yanında Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu (FÖTED), Almanya Türk Öğretmenler Federasyonu (ATÖF), BTS (Almanya Türk Öğrenciler Birliği), İşveren Kuruluşları ve bilimsel araştırma yapan kuruluşları da TGD’ye üye oldular. 

TGD bir yandan Türkiye kökenli Toplumun Almanya’da siyasal, sosyal, hukuksal, kültürel v.d. alanlarda eşit hak ve uygulamalara ulaşması için ve Yabancı ve Türk düşmanlığına, ırkçılığa, islamafobiye ve de ayrımcılığın her türlüsüne karşı kararlı bir şekilde mücadele veriyor; diğer yandan etnik-kültürel azınlıkların kendi kültürel kimliklerini geliştirerek korumalarına ve Alman toplumuyla ve diğer azınlıklarla uyum içinde yaşamalarına katkıda bulunmaya devam ediyor.

TGD, üye kuruluşlarının da katkıları, ilkeli ve düzenli 22 yıla yaklaşan çalışmalarının sonucunda gerek Federal Almanya Hükümeti, siyasal partileri ve sivil toplum kuruluşları ve gerekse Türkiye Cumhuriyeti tarafından muhatap olarak kabul edilen saygın bir kuruluş haline geldi.

TGD Genel başkanlığını sırasıyla 20 Mart 1994’den 2 Aralık 1995 tarihine değin Dr. Ertekin Özcan, bu tarihten 23.10.2005 tarihine kadar Prof. Dr. Hakkı Keskin, 23.10.2005’den 2014’de değin Kenan Kolat, 2014’den 20.6.2015‘e kadar Gökay Sofuoğlu ve Safter Çınar yaptılar. 
90’lı yılların başından itibaren TGD’nin kuruluş hazırlıklarına, kuruluşuna katkı sağlayan ve başarılı bir şekilde bu günlere gelmesi için gecesini gündüzüne katarak özveride bulunan başta genel başkanlar ve yardımcıları olmak üzere tüm Genel Yönetim Kurulu Üyelerine, üye kuruluşların yönetici ve üyelerine TGD Kurucu Başkanlığı onurunu taşıyan bir kişi olarak teşekkür ediyorum.

20.06.2015 tarihinden beri Gökay SOFUOĞLU ve Aysun AYDEMİR TGD Eş Genel başkanlıklarını yürütüyorlar Üç kuşağı ve özellikle genç kadınlarımızın içinde yer aldığı Genel Yürütme Kurulu ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri ve üye kuruluşlarının da desteği ile TGD toplumumuzu her alanda eşit hak ve uygulamalara biraz daha yaklaştıracaktır. 
Bu düşüncelerle başta TGD Genel Başkanlarını, yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.

Dr. Ertekin Özcan

Çerezler (cookie), ha-ber.com web sitesini daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Anladım daha fazla