2.9 C
Berlin
14:03 - 26/02/2020
Almanya Haber – Berlin Haberler – Son Dakika Avrupa Haberleri

Rüştü Kam

Rüştü Kam arşivindeki tüm yazılar ha-ber.com'da.

Diğer Yazarlar

BUGÜN MÜSLÜMANLARIN HACCA GİTMESİ HARAM OLSA GEREKİR

19:05 - 24/01/2020

Sevgili Vedat,
ibadetler ikiye ayrılır; Müteaddi ve lazım olmak üzere. Müteaddi geçişli demektir. Üçüncü kişiye dokunmakla yerine getirilir.

Lazım amel şahsidir. Kişinin iç eğitimiyle ilgilidir. Üçüncü kişiyi ilgilendirmez. Kişi kulluğunda samimi ise Allah onu huzura alır, değilse almaz. Günün 24 saatinde secdeden başını hiç kaldırmasa yine de almaz. Çünkü; müteaddi ameliniz yoksa lazım ameliniz de yok demektir. İlk yerine getirilecek ibadet müteaddi amellerdir. Namaz kılıyorsun, yanındaki çocuk elini ateşe soktu veya kuyuya düştü, namazı bırakacaksın ve çocuğu kurtaracaksın. Namazda iken dışardan bir ses beni kurtarın diye bağırıyor…Namazı bozacak ve o sesin geldiği yere koşacaksın.

Müteaddi amellerin üst başlığı CİHAD etmektir. Cihadın olmaz ise ne namazın olur ne haccın olur ne de zekâtın olur. Tövbe suresi 24 bu konuda sana yol gösterecektir. Hac ibadeti, ona yol bulan içindir. Müslümanlar Haccı kutsamışlardır. Oysa hac da ibadetlerden bir ibadettir. Öyle kutsanacak bir tarafı da yoktur. Yol bulabilenlerin gitmesi demek, imkân bulanların gitmesi demektir, ortamın müsait olması demektir, can güvenliğinin olması demektir.

İslâm’ın 13 senelik Mekke döneminde namaz yoktur, hac yoktur. İnsanların onurlarını korumak için mücadele vardır. Yetimlerin, kimsesizlerin elinden tutmak vardır, hürriyeti elinden alınanları hürriyetine kavuşturmak vardır. İnsan onurunun ayaklar altına alındığı yerde Allah Müslümanlara sessiz kalmayacaksınız der. Peygamberler de zaten bu onurun kurtarılması için gönderilmiştir/ gelmiştir.

Bugün dünyada Müslümanların onuru her vesileyle çiğnenirken Müslümanın Hacca gitmesi HARAMDIR.

Sevgili Vedat;
Hacca gitmeyen insan şirke girmez. Ama Hacca gideceğim diye Müslümanların onuruyla oynamak şirk için sebep olabilir. Orada zalime yardım etmek vardır. Zalimi alkışlamak vardır. Ona yataklık etmek vardır. Şirk itikat ile ilgili konularda geçerlidir. Mesela Allah’tan isteyeceğin yardımı birilerini vesile kılarak, araya koyarak istersen bu şirk olur. Allah’ın gücü dışındaki başka gücleri kutsar da korkuya kapılırsan bu şirk olur…

Sevgili Vedat,

Allah Müslümanlara Yemen halkının yanında neden durmadınız diye hesap soracaktır, Suriye’nin, Afganistan’ın, Irak’ın, Arakan’ın yanında neden durmadınız diye, Mültecilerin yanında neden durmadınız diye hesap soracaktır. Mültecileri niçin aşağıladınız, niçin onların onurlarıyla oynadınız diye hesap soracaktır. Ama bu durumda Hacca niçin gitmedin diye hesap sormayacaktır. Aksine durum böyleyken neden Hacca gittin diye hesap soracaktır.

Müslümanın verdiği bir kuruşun, kurşun olarak Müslümanlara geri dönmesi Allah’ı rahatsız etmektedir. Allah bu rahatsızlığın Müslümanlar tarafından da duyulmasını istemektedir.

Nisa Suresi’nin 75. ayetinde Allah: “Size ne oluyor da Allah yolunda ve “Rabbimiz bizi, idarecileri zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli gönder bize katından bir yardımcı yolla!” diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar için savaşmıyorsunuz?!” der.

Sevgili Vedat,
bugün Müslümanlar katolikleşmişlerdir. Dışarda olup biten Müslümanı ilgilendirmiyor. Namaz kılmayı ve hacca gitmeyi ve tespih çekmeyi yeterli görüyor. İbadetin Camiye/ Kiliseye hapsedilmesidir. Müslüman ibadeti camiye hapsetmiştir. Bu katolikleşmedir. Sokakta İslam yoktur. İslam’ın olmadığı yerde Müslüman da yoktur. Dünyada 2.5 milyar Müslüman var. Eğer bunlar Katolikleşmeyen gerçek Müslümanlar olsaydı, dünya bugün adaletle yönetilirdi veya Müslüman, zalim için caydırıcı bir güç olurdu.

Allah bugün Müslümanlara yardım etmiyor, çünkü Müslüman yok ortada. Ayet şöyledir: “Onlar biz Müslüman olduk dediler, oysa onların kalbine iman girmedi.” (Hucurat 14)

Sevgili Vedat,
bu ayeti her vesileyle hatırlamak gerekir. Acaba bu ben miyim? diye…

“BEDEVÎLER, “Biz imana erdik” derler. De ki [onlara, ey Muhammed]: “Siz [daha] imana ermediniz: ‘Biz [zahiren] teslim olduk’ demeniz daha doğrudur; çünkü [gerçek] inanç henüz kalplerinize girmiş değil”. Ama Allah’a ve Elçisi’ne [gerçekten] kulak verirseniz O, hiçbir işinizin boşa gitmesine izin vermez: çünkü şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, bir rahmet kaynağıdır. Müminler ancak şu kimselerdir ki, Allah’a ve resulüne iman ederler; sonra hiçbir kuşkuya düşmezler ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda didinirler. İşte bunlardır, özü-sözü birbirine uyanlar.”(Hucurat 14-15)

Sevgili Vedat,

Bugün Müslümanların Hacca gitmeleri haram olsa gerektir. Sigaranın haram olduğuna dair fetvayı bulmakta zorlanmayan Diyanet’ten, Müslümanların kanını akıtan, kanlarının akmasına sebep olan, gayr-i müslimlerle iş tutan, Suud-i Amerika yönetiminde olan topraklara Hac için gitmenin de Haram olacağına dair fetvayı bulması gerekir…

Selam ve dua ile

Rüştü KAM

Çerezler (cookie), ha-ber.com web sitesini daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Anladım daha fazla