RAMAZANİYE 3

01.05.2022 23:25

İşte yine bir son. Dilerim bu son gelecek başlangıçların hayrına vesile olur. 1-3-5 derken sayılı günlerin tamamını geride bıraktık. Ramazan ayını yine oruç eşliğinde yaşadık ve bayram gününe erdik. Nice bayramlara ermek dilek ve dualarımla.

Bugün Ramazaniyelerin 3. bölümünü oluşturan son 10 dörtlüğü paylaşmak istiyorum. Dilerim vesilelere vesile olan kıssalar olur.

Hiçbir ayrım yapmadan, insanı insanca sevmesini bilen, değer veren herkesin bayramını kutluyorum. İnançlar tartışılmaz ve zorlanmaz. Dolayısıyla hür iradelerimizle amellerimiz kendimizi bağlar. Hiç kimseyi sorgulamaya ne hakkımız ne de yetkimiz var. O yetki sadece O’na aittir. Bizler kendi iradelerimizle yollara düşen biçare garibanlar değil miyiz? Hiçbir şeye gücümüz yetmese de “sevmek” ne demek biliriz. Bu erdemlein en yücesi değil midir? Bizden beklenen de budur. Gönlümüzün zenginliği ve yüceliğiyle sevmenin eşsiz tadına varabilmek hepimize nasip olsun dilerim. Sanırım zenginliklerin en kutsalı ve eşsizi de bu sevgiye sahip olabilmek, onu hep yüreğimizde filizlendirip serpilmesine fırsat vermektir. Bizden ne ekmek ister ne aş. Ne para ne pul. Kim bilir, belki de en gariban ve fakirimiz bu sevgi hazinelerinin sahibidir. Ne mutlu onlara, yüreği sevgi ile çarpanlara.

Sevginin filizlendiği gönüllerinize Allah’ın bereketi, huzuru, nûru dolsun. Sağlık ve mutluluklar sizinle olsun.

 

21 Kıssa: İnşirah Sûresinden

Her güçlük sonunda bir kolaylık var

Size zulmedenler olacak bizâr

Boş kalırsan eğer Rabb’ine yönel

İbadet huzuru göğsünde atar

 

22 Kıssa: Asr Sûresinden

Yaşadığın ânın kıymetini bil

Ömrünü boş yere eyleme zebil

İman ile salih amel sahibi

Hak ve adalette olurlar sebil

 

23 Kıssa: Hümeze  Sûresinden

Güvenip servete düşme gaflete

Kırma gönülleri sapma zillete

Onca variyeti ebedî sanma

Cehennem ateşi uyar sirete

 

24 Kıssa: Tin Sûresinden

İncirle zeytine yeminler olsun

Hâlis güzellikler beşeri bulsun

Hüküm verenlerin hâkimi Allah

Bunu yalanlarsın nasıl bir kulsun

 

25 Kıssa: Bakara Sûresinden( 155-157)  İnna lillâhi ve inna ileyhi raciun... (3. dize)

Korkuyla açlıkla mal can üründen

Sınanırsın elbet sabrın yüzünden

Ondan geldik ona döneceğiz de

Doğru yolda isen lütuf Rabb’inden

 

26  Kıssa: Kadir Sûresinden

Kadir gecesinde başladı Kur’an

Mübarek kılındı o gün bin aydan

Melekler buluşur mü’minler ile

Selâmet yayılır cümle niyazdan

 

27  Kıssa: Âl-i İmrân Sûresinden (185) Küllü nefsin zaikatül mevt… (2. dize)

Kıyamet gününde ölür kâinat

Tadacak ölümü cümle mahlûkât

Kapılma dünyanın sahteliğine

Cennete kavuşmak mutlak mükâfat

 

28 Kıssa: Mâide Sûresinden (15)

Tevrat’la İncil’i tahrip ettiniz

Sapkınlarla aynı  yoldan gittiniz

Yansıdı gerçekler Muhammed ile

İslâm ve Kur’an’la  nûra erdiniz

 

29 Kıssa: Alak Sûresinden  Ikra' bismi rabbikelleziy halak (1. dize)

Yaratan Rabb’inin adıyla oku

Bir kan pıhtısından değil mi doku

Sen secde et yaklaş uyma densize

Zebaniler ona verecek korku

 

30

İşte sona erdi mübarek günler

Minarede hoca beş vakit ünler

Sakın sorgulama duymayanları

Allah'ın işi o seni kim dinler

 

Tahsin Melan / Melânî

 

 

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları