ÖĞRETMENDEN PROMETHEUS YARATMAK

12.11.2022 11:42

Öğretmen kimliğinin dönüşümü, çağımızda karşı karşıya olduğu en büyük meydan okuma, kısacası farklı boyutlarıyla, eğitim nedir, ne değildir?

Açıklamaya çalışalım.

Türkiye’de eğitim politikası, iş başındaki siyasî erkin keyfine göre oluşturuluyor.

Türkiye'nin eğitim sisteminin gerçeği budur.

Bu gerçeğin doğuracağı sonuç ne çağdaştır ne de başarıya götürür.

Bu sistemin dünya kültür haritasında yeri yoktur.

Eğitim politikasını ekonomik gerçeklik, siyasal koşullar, sosyal-kültürel işleyiş belirler.

Belirleyicisi bunlar olan eğitim politikasının sonucu kalıcı bir eğitim etkinliğidir.

Eğitim kurumunun salt okulun çalışma alanı olduğunu kabul etmek son derece yanlıştır.

Eğitim etkinliklerini belirleyen etmen okulla birlikte çevredir. O çevrenin içinde yaşanan koşullardır.

Öğretmenlik; eğitim ve öğretimde son derece önemli bir meslektir.

O mesleği kutsallaştırmak gerçekçi değildir.

Gerçek olan öğretmenin ücretli bir çalışan olduğudur.

Bu meslek; eğitim sisteminin gereksinimi olan bilgiyi öğrenciye kazandırma işlevini ve görevini yerine getiren, sistemin sahip olması zorunlu olan bir meslektir.

Okullar onların bu işlev ve görevlerini yerine getirdikleri kurumlardır.

Prometheus; ateşi çalarak tanrılara meydan okumasıyla ve ateşi teknoloji, bilgi ve uygarlık biçiminde insanlığa vermesiyle tanınır.

Öğretmenin asıl görevi, Prometheus gibi teknoloji, bilgi ve uygarlığı öğrencilerine kazandırmaktır.

Ne yazıktır ki; ülkemizin eğitim sisteminde öğretmen asıl görevinden uzak tutularak öğrencilerine polislik yapan bekçi konumuna düşürülmüştür.

Öğrenmek; doğumdan ölüme değin bir süreçtir.

Öğretmen de öğrenmenin yollarını gösterendir. Onu bu görevinin dışında kullanmak yanlış bir eğitim politikasıdır. Ne yazıktır ki; ülkenin yönetimini, çeyrek asırdır elinde tutan siyasî erk öğretmeni asıl görevi olan öğretmekten uzak tutmakta, onu öğrencinin başında bir polis gibi görevlendirme anlayışındadır.

Dünyanın gittiği yönün belirleyicisidir eğitim.

Öğretmen öğrencisini dünyanın gittiği yön konusunda bilgilendirme görevini yerine getiremezse, ülke dünyanın gittiği yere gidemez.

Çağdaş dünyada okul; öğrenciyi dünyanın gittiği yön konusunda doğru bilgilendiren kurumdur.

Okulu bu görevinden uzak tutmak; geleceğimize ve çocuklarımıza yapılan en büyük bir haksızlıktır.

Okul öğrenciyi dünyanın gittiği yön konusunda doğru bilgilendirirken öğretmen öğrencilerini bu bilgilerle donatandır çağdaş eğitim sistemlerinde.

Kendisini bu konumundan uzak tutan siyasî erke kafa tutan Prometheus'tur öğretmen.

Öğrencilerine bekçilik etmez öğretmen.

Eğitir, öğretir.

Bir mumdur öğretmen. Yanar, erir ama; aydınlatır.

Eğer gerçek öğretmenseniz...

Eğitim ve öğretim zorunludur ama; zorunlu eğitimin içinde öğretilmesi gerekenler teknolojidir, tekniktir, fendir, tarihtir, coğrafyadır, sözün özü pozitif bilimdir.

Bunun dışında kalanları öğretmek zorunda değildir öğretmen.

Öğretmene dayatma yapılamaz. Sınıf içerisinde konuyu anlatırken özgürdür öğretmen.

Özgür öğretmen öğrencisinde özgürlüğü, yaratıcılığı ve özgünlüğü tetikler.

Soru ve ünlem işaretlerinin yaratıcısı olmalıdır öğretmen.

Buraya kadar ne olduğunu anlatmaya çalıştığımız eğitim sisteminde bizim eğitim sistemimizin ciddi bir kriz içinde olduğunu savunmak doğrudur, yanlış olmaz.

Çünkü; yönetimi çeyrek asırdır elinde tutan muktedirin eğitim ve öğretim anlayışı ve politikası gençlerimizi ve onların ailelerini başa çıkmak zorunda kaldıkları yaşam koşullarına hazırlamaktan fersah fersah uzaklardadır.

Bu sistem bizi gitmemiz gereken yere götürmez, götüremez!...

Bu sistem; çocuklarımızı ve gençlerimizi acımasız yaşam koşullarında karşılaşacakları güçlükler önünde savunmasız bırakan bir sistemdir

  1. Yüzyılın ve gelecek yüzyılların Türkiye'sinin hepimizin Türkiye'si, bu ülkedeki eğitim sisteminin bizi gelecek yüzyıllara hazırlayan hepimizin sistemi olmasını istiyorsak, her öğretmenden bir Prometheus yaratmalıyız.

Erki elinde tutan muktediri sorgulayan ve ona kafa tutan Prometheus...

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları