MEMLEKETİN HALİ

01.03.2021 23:02

,,Yeni ANAYASA’’ tartışmaları ne anlama geliyor?

Neden ,,1921 Anayasası’’ dillendiriliyor?

Diğer gerici girişimlerin ortak paydası ne ise bu girişimin hedefleri de aynı:

-LAİKLİK

-DEMOKRASİ

-SOSYAL DEVLET

-EŞİT YURTTAŞLIK HAKKI

-ADALET

-BAĞIMSIZLIK

Akla dayalı insancıl değerler, yani uğruna verilen ideolojik sınıfsal mücadele.

Esasen,1921 Anayasası’’ henüz kurulmamış bir devletin, anayasa sayılamayacak olağanüstü şartlara göre belirlenmiş, toplum birlikteliğini sağlamayı amaçlayan geçici ilkeler, laiklik içermiyor, devletin dininin olduğunu yazar.

İçerisinde laiklik maddesi yazılmamış olması, siyasal İslam’ın işine geliyor, Mustafa Kemal’e karşı gelmemiş zannettirecekler, denemekten ne çıkar…

Bu bakımdan yeni anayasa söylemi de geleceksiz yaşayan, tükenmiş AKP’nin günü kurtarma çabaları.

AKP kapitalist sömürü düzenin savunucusu ya da yerel de doğrudan kendisi. Din sömürüsü yapması, dini araç olarak kullanması ideolojik sınıf savaşında kullanılan araçlar. Bu gerçek üzerinden mücadele yöntemini, laikliğin tüm insancıl değerlerin ön şartı olduğunu asla akıldan çıkarmadan, laikliği kişisel yaşam tarzına dönüştürüp toplumsal olmasına katkı vermeyi sağlayarak belirlemekte yarar var.

Bu bağlamda Mustafa Kemal’i ve ideolojisini daha çok tartışmak gerekiyor.

Neden?

,,İdeolojiler, toplumsal gereksinmeleri karşılayan, o gereksinmeleri duyan kesimlerce benimsenmiş, kendi içerisinde tutarlı inanç sistemleridir. Benzer koşulları paylaşanların, o benzer koşullarının ürünü olan sorunlarına çözüm getirirler. Özleri aynı kalmakla birlikte, değişen koşullara koşut olarak yenilenebilen, yenilenmeye açık olan ideolojiler ölmezler. Katılaşan, kalıplaşan ideolojiler ise, günün birinde tarih sayfalarındaki yerlerine gömülürler. KEMALİZM’ de, akla ve insancıl değerlere dayalı, çağdaş’’ bir toplum özlemine yanıt veren, geri kalmışlıktan kurtulma istencini yansıtan bir ideolojidir.,,-Ahmet Taner KIŞLALI

Mustafa Kemal Atatürk baştan beri ne yapacağını hesaplamış dahi bir stratejist.

Bu bakımdan Kemalist İdeoloji’nin müstesna bir özelliği var: Mustafa Kemal Atatürk Anti-Emperyalist savaş kazanması ile ideolojinin alt yapısını hazırlamış, devrimlerle ve uygulamaları ile teori ve pratiğini gerçekleştirmiş bir devrimcidir.; bu özelliği ile Kemalist İdeolojinin hem teorisyeni hem de pratisyenidir, anlamak gerek.

Anlamalı ve gericiliğin karanlığından aydınlığa ulaşmalı, güneşi zapt etmeli…

12 Eylül’ün üzerinden nerdeyse yarım asır geçti. Kenanizm-Özalizm (Faşist Kenanizm ve liberal Özalizm sentezi) zihniyetini destekleyen 2.Cumhuriyetçilerden, liboşlardan, idare-i maslahatçılardan, kendini Kemalist aydınlanmadan soyutlamış dogmatik solculardan ve onların besleyip büyüttüğü siyasal İslam’dan çok çekti bu memleket, yetti artık!

Zekeriye Uçar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları