20.6 C
Berlin
05:12 - 05/07/2020
Almanya Haber – Berlin Haberler – Son Dakika Avrupa Haberleri

İlter Gözkaya-Holzhey

İlter Gözkaya-Holzhey arşivindeki tüm yazılar ha-ber.com'da.

Diğer Yazarlar

GÖÇMENİN ANAVATANI

11:39 - 02/06/2018

GÖÇMENİN ANAVATANI

Federal Almanya’da yeni kurulan hükümeti İçişleri Bakanlığı’na yeni bir isim ekledi. Vatan, bunu şart koyan da İçişleri Bakanı Horst Seehofer.

Ayağının tozu silinmeden göreve gelir gelmez bakan olarak ilk açıklaması İslâm Almanya’ya ait değildir, oldu. Eleştiriler sert ve acı gelince yumuşatmaya çalışarak, ama bu ülkede yaşayan Müslümanlar elbette buraya aittir, demek zorunda kaldı.

Böylece anayurt konusunu tartışmaya açtı. Çoğunluk toplumu gücünü kullanır, azınlık grupların düşünceleriyle ilgilenmez, onları dinlemez.

Göçmenliği birebir yaşayanlar, bu grupla ilgilenen edebiyatçı, filozof ve toplumbilim insanları sıla konusunu hep işler. Hele sanat aleminde her an güncel kalan bir temadır.
Berlinli yazar Dr. Kemal Kurt, anavatan çoğul olabilir mi sorusuna cevap verdiği kitabı 1995 yılında yazmıştı.

Kitaplarımın olduğu yer anavatanımdır. Kemal Kurt

Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Spandau Göçmen Kolu Başkanlığı yaptığım 1998 yılında, ilçe sakinlerine anavatan deyince ne anladıklarını sorarak, düşüncelerini derlemiştim.
Verilen cevaplardan, ataları ve kendisi doğduğu yerden ayrılmayanlar derhal belli oluyordu. Fiziksel ve siyasal anlamı esas alıp, yer mekân ve memleket olarak ele alıyorlardı.

Bir kimsenin doğduğu büyüdüğü yer. Bir ulusun, uluslararası anlaşmalarla da kabul edilmiş sınırlar içindeki toprakların tamamı.

Almancada anavatan kelimesi ev sözünden türemiştir. Yani evin neredeyse yurdun da orasıdır. Buna çalıştığın, yaşadığın köy, ilçe şehir ilâve edince daha yoğun anlam yüklenmiş oluyor. Derlemem esnasında verilen cevaplara göre, bir insanın kendisi veya atalarında göçmen deneyimi olduklarını anlıyordum. Göçmenler veya göçmen deneyimi, geçmişi olanlarla içiçe yaşayan Alman vatandaşları sınırları aşarak cevap
vermişlerdi.

Çocuklarım, işim ve evimin bulunduğu yer anayurdumdur. Çocukluğum sılamdır, diyen daha etraflı açıklama yazmıştı. Olumlu anılarım bana gelecek için enerji verir, yol gösterir. Negatif yaşantılarım ise ders verir, o hataları kendi çocuklarımda yapmamaya çaba gösterdim.

Kimsesiz çocukların, yaşlıların veya başka bir şehirde tahsil yapmak için gelen öğrencilerin kaldığı evlere hem Türkçe’de hem de Almanca ’da yurt adı veriliyor.

Şehri kendine vatan, mektebi de bir aile ocağı yapmış.
Reşat Nuri Güntekin

Anadilini kullandığın yer anavatandır. Zira dilin içinde kültür, anılar, sanat, dini anlayış, yaşam biçimi, kısaca insanı diğer canlılardan ayıran bütün elementler, değerler yer almıştır.

Türkçe’de kutsal sayılan kelimenin başına ana sözü konur. Zira cennetin anahtarı anaların ayakları altındadır.
Berlin Eyalet Parlamentosunda Milletvekili Sosyal Demokrat Partisi Grup ve Berlin-Spandau İlçe Parti Başkanı Raed Saleh, İçişleri Bakanı’nın ilk açıklamasına bakarak dışlayıcı kutuplaştırma, grupları karşı karşıya getirebileceği olasılığı var. O halde bilhassa sosyal demokratlar babavatandan ne anladığını dikkatle izleyeceğiz, diyor.
Kana bağlı biyolojik anlamda vatandaşların dışında, kendisine Almanya’yı anayurdu edinmiş, ama başka bir ülkeye bağlı duygular yaşayanları dışlaması mümkündür.

Orta çağda otuz yıl süren mezhep savaşlarından sonra Katolik mezhebi dışında diğer mezhepler tanınmıştır. Dua ettikleri kutsal kiliselerin barok yapı stilinin İtalya’dan alındığının bile farkında olmayan eyalet Bavyera’dan Berlin’e gelen hükümet üyesi İçişleri Bakanının her sözü dikkatle takip edilecektir.

Müslümanlar deyince en büyük grup olarak Türkler ve Türk kökenli Almanlar akla geliyor. Geri düşünceli, tutucu partilerde bazı politikacılar bu grubu harcayarak popülist partilerden oy kapma telaşına düşüyorlar. Yapılan ötekileştirme, kışkırtmacı ve kutuplara ayırma amacı güden eylemlere karşı çaba göstermek gerektir. Bu, herhangi bir partiye üye olarak parti içinde faaliyet göstermekle mümkündür.

Bu nedenle birçok yazımda dile getirdim, Yurtdışı Türkleri yaşadığı ülkeleri vatanı kabul ederek, vatandaşlığını mutlaka almalı.

Türkiye de yurtdışında yaşayan vatandaşlarının bütün haklarını yurtiçinde korumalı. Duyumlarım doğru ise, Yunanistan ve Ermenistan yurtdışı vatandaşlarına anavatanda aynı hakları veriyor. Ama yurtdışında kimlikleri yaşadıkları ülkeye ait.
Böylece çift vatandaşlık kavramı yok olarak, sıradan bir Alman vatandaşı benim bir, neden onun iki olsun, diye düşünmez ve kıskanmaya fırsat verilmez.

Raed Saleh, tarihte sosyal demokratlar hür toplum değerlerine saygı göstermiş sahip çıkmıştır. Camiler, sığınmacı yurtları yakılıyor, öğrenciler Yahudi veya Müslüman olduğu için okulda dışlanıyorsa çoğunluğu teşkil eden orta sınıf ayağa kalkmaya devam etmelidir.

Kökeni rengi, dini birleştirici ögeler olacak, kültürümüzü zengin kılacaktır. Radikal sağ veya sol uçların kışkırtmasına fırsat vermeyeceğiz. Anayasamızdaki yasalar bu konuda bize yol göstericidir, diyor.
Almanca ‘da babavatan, Türkçe’de anavatan. Dar düşünceli, at gözlüklü olmayanlar için bir insanın iki vatanı olması hiçbir çelişki yaratmaz.

Hoşça kalın!

İlter Gözkaya-Holzhey

Kaynak:
Raed Saleh, Seehofers Heimat, Spandauer Echo Mai.August 2018

Bu konuda mutlaka okunması gereken kitap:
Kemal Kurt, Was ist die Mehrzahl von Heimat?
Rowohlt-Verlag Reinbek bei Hamburg, TB 13520, Februar 1995,
ISBN 3 499 13520 5

Yazarın Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

Çerezler (cookie), ha-ber.com web sitesini daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Anladım daha fazla