16.3 C
Berlin
18:43 - 05/04/2020
Almanya Haber – Berlin Haberler – Son Dakika Avrupa Haberleri

Yıldız Akalın

Yıldız Akalın arşivindeki tüm yazılar ha-ber.com'da.

Diğer Yazarlar

DORUKTAKİ İHANET

00:08 - 22/02/2020

AKP, Beyaz saraydan icazet almasından çok öncesinde CİA’nın Türkiye görevlileri ile başlatılan uzun yıllara dayanan araştırmaları sonucu ete kemiğe büründürülmüştür.

Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Uzakdoğu petrollerine ulaşmak için Türkiye, mutlaka Laik Cumhuriyetten koparılması gerekiyordu.

Ecevit, Necmettin Erbakan hatta Abdullah Gül mercek altına alındı.

Ecevit ve Erbakan kesinlikle kabul etmediler. Gül’ün hesap adamı olması nedeniyle üzeri çizildi.

İstanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan, eğitimsizliği, hırsı, yasa tanımazlığı, AKBİL yolsuzluğu, İBB içinde İhvancıları   örgütlemesi ABD için ‘’aranan kan’’ bulunmuştu.

Akbil ve diğer yolsuzluklar dönemin Üsküdar 2. Ağır Ceza İsmail Rüştü Cirit tarafından berat ettirilmişti. Cirit, Şimdi Yargıtay Başkanıdır. (*1)

 Erdoğan’ın İBB Başkanlığı dönemindeki yolsuzluğun beratına itiraz eden Meh­met Bö­lü­k’­ün id­di­ala­rı ga­ze­te man­şet­le­ri­ne yan­sı­yor­du:

’İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’ne ait pa­ra­lar ge­le­ce­ğin baş­ba­ka­nı­nı ha­zır­la­yıp ci­hat ha­zır­lı­ğı yap­mak üze­re Al­bay­rak gi­bi şir­ket­le­re ak­ta­rıl­dı.’’ İddiasını eski İBB Genel sekreter yardımcısı Mahmut Kuş’un ve Albayrakların eski muhasebecisi Zeki Nigis’in tanıklığı ile yeniden yargılanmasını istedi.

  Görüntülü ve sesli kayıtlarla belgeler yargıya verildi. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, 07.09.2001 ta­ri­hin­de “ta­mam­dı­r” ka­ra­rı­nı ver­di. (**2)

İddia sahibi Mehmet Bölük, düz yolda şaibeli bir şekilde şarampole yuvarlanmasıyla öldü.

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın 07.09.2001 ta­ri­hin­de ver­miş ol­du­ğu so­ruş­tur­ma iz­ni, -Er­do­ğa­n’­ın baş­vu­ru­su üze­ri­ne- Da­nış­tay 2. Da­ire­si’nin ka­ra­rı ile kal­dı­rıl­dı. Kararı veren daire başkanı sonradan Danıştay başkanı olan Hüseyin Karakullukçu idi…

Irak’ın işgalinin Türkiye’den başlatılmasına, CHP ve AKP içindeki Milli Görüşçülerin hayır oylarıyla reddedildi.  Erdoğan başbakan değildi, çok kızmıştı. İlk seçimde hepsini listeden çıkardı.

Erdoğan ABD’nin ve Beyaz Sarayın güveni, Baykal’ın desteğini alarak hem AKP’nin genel Başkanı hem de Hıristiyanların, Müslümanları Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da katletme projesinin Eş Başkanı oldu.

Erdoğan, İBB Başkanı iken yolsuzlukları ekibini yargıdan kaçırmak için Milletvekili yaptı. (***3)

Irak’ta yüzbinlerce Müslüman katledildi ve ülke parçalandı.

Libya’da, kendisine verilen yüz bin dolar veren Kaddafi’nin linç edilmesine katkıda bulundu Libya birbirini boğazlayan insanların ülkesi oldu, ABD’nin desteklediği İhvancının hamisi oldu.

Suriye’de ABD’nin ve kendisinin İhvancı yobazların bakanlığa getirilmesini önerdi, Esad reddedince Suriye’ye eli kanlı teröristleri Türkiye’de eğiterek, Türk Askeri ile Suriye’de katliama katkıda bulundu.

Cumhuriyetin tüm birikimi fabrikalarını haraç mezat sattılar.

Limanları sattılar.

Nerede Atatürk ismi yazılı, hava alanı, sanat binası, stadyum, üniversite varsa değiştirdi.

İktidarda kalmak için parası olmadığı için, bedel parası ödeyemediği için askerlik yapma zorunda olan halk çocukları Çeçen, IŞİD, El Ensar ve Taliban artıkları katilleri korumak için ölüme gönderiliyor.

ABD’nin Ortadoğu’da Suriye’de, İran’da, Irak’ta ve Türkiye’de 1. ve 2. Dünya savaşlarında başaramadığı uydu devletletçikleri bu dönemde   kurarak, İsrail Devletini Ortadoğu’nun karakolu yapmak istiyorlar.

Erdoğan, Atatürk’e rakip olarak onun yerini alacağının tutmayacak hesabını yapıyor.

Okulları bilim yuvası olmaktan, teknik öğrenilen, matematik öğrenilen, felsefe, mantık öğrenilen aydın nesil, bilinçli bireyler yerine İhvan inancına zorunlu kılınarak kul, köle olmayı dinin gereği olduğuna inanan düşünemeyen müritler ülkesi yapmak istiyorlar.

Hem de Atatürk’ün, Laik Cumhuriyetin her inançtan, her kökenden, her renkten olan eşit haklara sahip yurttaşların inandıkları dini doğru öğrenmesi ve barış içinde yaşaması yaşamasına katkıda bulunsun diye kurduğu Diyanetin Başına getirilen yobazın yalan ve iftira atması ile halkı uyutacaklarını sanıyorlar. (***4)

 Korkutarak, yargıyı yurtseverlerin korkusu haksız savaşın kendilerine şan kazandıracağını sanıyorlar…

Baskıyla tehditle yolsuzluklarını unutturacaklarını sanıyorlar.

Yanılıyorlar…

Halk tepedeki ihaneti görüyorlar ve biliyorlar…

İlk seçimde oylarıyla bu ihanetin hesabını mutlaka soracaklar….

YILDIZ AKALIN

 

(*1) Erdoğan’ın Yargıyla İmtihanı (Oda TV Soner Yalçın)

 

(**2) Al­bay­rak­la­r’ ın şu an elin­de tut­tu­ğu pa­ra 1 mil­yar do­lar.” (

O dö­nem… Tür­ki­ye’nin gün­de­mi Er­do­ğa­n’­ın pa­ra­la­rıy­dı. (Soner Yalçın)

 

(***3) Nurettin Canikli, Hilmi Güler, Mustafa Açıkalın, Hüseyin Besli, İdris Naim Şahin, Akif Gülle, Mikail Arslan, Mustafa Ilıcalı, Zülfü Demirbağ, Nevzat Pakdil, Adem Baytürk, Ali Temur, Mehmet Sekmen, Halil Ürün, Yahya Baş, Hamza Albayrak….

 

(****4) METASTAS

Diyanet İşleri Başkanı bir TV Kanalındaki iftirası:

Benim babam da 1922 doğumluydu. Merhum.

Onun hatıralarını hep dinleyerek büyüdük.

Okula gittiğimizde, Kur’an kursuna gittiğimizde, Kur’an öğrenmek için gittiğimizde, Karadeniz’in bir dağ köyü…

Aman yarabbi bu ne korkudur ki, Karadeniz’in bir dağ köyünde dışarıda nöbetçi tutuyorlar, acaba bir Jandarma gelirde bizim hocamızı alıp götürür mü, diye dışarıda nöbet bekliyorlar.

Akşam evlerine Kur ’anı Kerim’i götürmüyorlar.

Tarlanın duvarlarında herkesin bir taşı var, o taşı çekiyor, Kur’an’ı taşın içine koyuyorlar.

Taşı oraya yerine koyuyorlar ki Eve götürmesin o Kur’an’ı.

Bu ne korkudur, nerede yaşadık biz bunu biz.

Bu nasıl bir şeydir?

 

Yazarın Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

Çerezler (cookie), ha-ber.com web sitesini daha etkin bir şekilde kullanmanızı sağlamaktadır. Anladım daha fazla