KAMBER AYARI

29.09.2021 22:53

Bu yazımda sizlere Anadolu Alevi inancı ve kültürü içerisinde doğan cemler’ de çok önemli görevler üstlenen, önemli bir gelenek olan KAMBER’likten bahsetmek istiyorum. KAM/GAM/HAM kelimeleri Altay/Moğol Türk Lehçe ve dillerinde, din adamı, üstün yetenekli becerikli kişiler için verilen unvanlardır. Şaman inancın ’da ise büyücü bir anlamda keramet gösteren anlamlarına gelir.

BER kelimesi ise Türkçe ve Farsçada Göğüs/Döş/Sine/Yukarı/Temiz olmak anlamlarına gelir. Bu iki kelimenin birleşimiyle oluşan KAMBER veya GAMBER’lik geleneği bazı Çepni Alevilerinde ve Çorum Alevi ocaklarında hala günceliğini koruyan bir gelenektir. Kamberlik geleneği diğer yapılan birçok ritüel gibi İslam’a uyarlayan asimilasyoncular,” Hz. Ali yedi yaşındadır, Salman-ı Fars-i yetmiş yaşındadır” ona çeşitli oyunlar yapar, aslan olarak elbiselerinin üzerine oturur yapar, aslan hurma çekirdeği atar vs.…sonradan sen bana hizmet edeceksin sadık temiz birisisin. İlerde benim Kamber’im olacaksın der.

Bu mitolojik anlatımın ardından Alevi inancında asıl görevi olan Kamberlik. Pirinin kerametinden emin olan ve ona sadakat ile bağlanan ona tabi olan kamber kişi, Pirine öyle bir bağlanır ki tabiri caiz ise Pirin eli ayağı olur aşuk ile maşuk olurlar. Cem olacak herhangi bir yerde Piriyle birlikte oraya gider, Cem’in yapılacağı yeri organize eder, diğer hizmetliler ile görüşür, kimler ne iş yapacak hepsini anlatır, şayet bu hizmetleri yapacak kişilerden biri eksik olduğunda o görevi üstlenir, daha da önemlisi bazı yörelerde bu organizenin; düzenlemenin haricinde,” zakirlik” görevini üstlenerek, Nefesler, Deyişler ve Mersiyeler dillendirir.

Herhangi hizmet yürüten bir can eksik olduğunda onun görevini kamber üstlenir, Cem yerinde her işleyişin doğru gitmesi, düzenli olması için elinden gelen tüm çabayı sarf eder.

Anlatılan bazı kaynaklara göre Pirin herhangi bir müşkülatı durumunda onun yanında anlatımlara dahil olduğu cemi dahi yönettiği söylenir.

Kamberler bazen de halk tarafından seçilir, pire iştirakçi olarak verilirler. Ceme gelecek kişiler arasında olan herhangi bir anlaşmazlık sorun, ilk kambere duyurulur, daha sonra pire söylenir ve müşkülat böylece giderilir.

En önemlisi de kadın kamberlerin olmasıdır. Bunlara Ana Kamber denir.

Kamberlik geleneğinden sonra kamber ayarına gelelim, bilindiği gibi arabası olan hemen herkes rot balans ayarını bilir, bu tekerlerin dönüşüyle alakalıdır, birde önceleri yolların balık sırtı olmasından dolayı özellikle de Skoda arabaların tekerleri içe doğru kıvrık olurdu ki yolu iyi kavrasın diye, işte bu tekerlerin ayarlanmasına yol tutuşuna, düzgün bir açıyla yolu kavramasına yola paralel gitmesine ve bu açıyı ayarlamaya KAMBER AYARI denir.

Bilindiği gibi 18.09.2021’tarihinde Almanya AABF. Genel kurulu oldu bu yolda emek veren hizmet eden tüm seçilenlere, Kamberlik geleneği doğru yolda olmak yolu iyi kavramak ve öğrenmek bir Alevi geleneğidir.

Yolunuz açık ve doğru olsun, Pir himmetti üzerinizde olsun.

 

 

Erenler Cemine her can giremez

Edep ile Erkan bir olmayınca

Her Kamberim diyen Kamber olamaz

Şahın Kamberine kul olmayınca

Arama uzaktan vardır yakını

Gerçek olan Talip bulur Hakkını

Yükletmezler sana yolun yükünü

Bükülen Kâmetin dal olmayınca.

Şah Hatay-i eder bu sırı beyan

Kâmil’midir cahil sözüne uyan

Bir baştan ağlamak ömüre ziyan

İki baştan muhip yar olmayınca.

Yorumlar

Kadir Kaynak dedi ki;

2021-10-04 09:58:33

Açıklamanız için teşekkür ederim, soyum Bektaşi Aleviliğinden gelir, fakat bu Kamberlik sıfatı içimde pek belirli değildi.. Bu konuda daha fazla kaynak gösterebilirseniz size müteşekkir kalırım. Saygılar selamlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları