LVM Fikret Odağ

COVİD-19’UN NEDEN OLDUĞU EĞİTİM KRİZİ

24.09.2020 20:34

UNICEF’e korona virüs salgını sırasında uygulan karantinaların doruğunda yaklaşık 1,5 milyar okul çocuğu okula gidemedi ve bunların üçte biri, yaklaşık 463 milyon,…

UNICEF’e korona virüs salgını sırasında uygulan karantinaların doruğunda yaklaşık 1,5 milyar okul çocuğu okula gidemedi ve bunların üçte biri, yaklaşık 463 milyon, “uzaktan eğitime” erişemedi. Bu veriler Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu tarafından hazırlanan güncel bir rapora dayanmaktadır. UNICEF genel direktörü Henrietta Fore göre “öğrenme fırsatına sahip olmayan çocukların sayısı küresel bir eğitim krizine işaret etmektedir. Bunun ekonomik ve sosyal etkileri önümüzdeki yıllarda daha çok hissedilecek.”

Bunun yanı sıra Birleşmiş Milletler Uzaktan Öğrenmeye Ulaşılabilirlik (The Remote Learning Reachability) raporunda uzaktan öğrenmenin karşılaştığı zorluklara vurgu yapılmakta ve alternatif öğrenme fırsatlarına erişimdeki mevcut sosyal ve yapısal eşitsizlikleri de ortaya çıkarmaktadır.

Öğrenme ortamı önemli bir rol oynuyor

Rapor, okul öncesi ve ilkokul ile ortaokul çağlarındaki çocukların evde öğrenim için gerekli olan teknolojik ön koşulların ve uygulamaların ne ölçüde mevcut olduğunu inceleyen küresel temsili bir analize dayanmaktadır. Yüz ülkeden gelen verilerde televizyon, radyo ve internet erişiminin yanı sıra okul kapanışları sırasında bu platformlar için müfredatın bulunup bulunmadığı konuları da incelenmektedir.

Raporda sunulan rakamlar endişe verici bir tablo çizse de, UNICEF’e göre gerçek çok daha kötü olabileceğidir. Zira çocuklar uzaktan eğitim için evde gereken teknoloji ve uygulamalara sahip olsalar bile başka nedenlerle eğitimden yoksun kalabiliyorlar. Bunlar (1) çocukların ebeveynler tarafından ev işleri yapmaya zorlanması, (2) bir işte çalışmaya zorlanmaları, (3) olumsuz bir öğrenme ortamı ve (4) çevrimiçi müfredatını kullanma konusunda aile tarafından destek eksikliğini içermektedir.

Bölgelere ve yaşa göre büyük farklılıklar

Rapora göre bölgeler arasında da önemli eşitsizlikler var. Örneğin Güney Afrika’daki okul çocukları mevcut durumdan en çok etkilenenler arasındadır; bu çocukların yarısı uzaktan eğitimden faydalanamıyor. Yoksul hanelerden ve kırsal kesimden gelen okul çocukları da alternatif eğitim fırsatlarına en az erişen gruplar arasında bulunmaktadır. Rapora göre uzaktan eğitim fırsatları yaş grubuna göre de farklılık göstermektedir: Buna göre, öğrenme ve gelişim aşamasında olan okul öncesi ve ilkokul dönemindeki küçük çocuklar mevcut durumdan en çok etkilenen gruplardır.

Rapora göre:

  • Okul öncesi çağındaki çocukların yaklaşık yüzde 70’ine, bu yaş grubu için uzaktan eğitim programlarının eksikliği ve evde öğrenim için yetersiz teknik donanım nedeniyle, ulaşılamamaktadır.
  • İlkokul öğrencilerinin en az yüzde 29’una ve ortaokul öğrencilerinin en az yüzde 24’üne uzaktan eğitim programları ile ulaşılamamaktadır.
  • Lise öğrencilerinin yüzde 18’i uzaktan eğitime katılmak için teknik gereksinimlere sahip değildir.

Kimlik ve engellilik durumuna göre farklılıklar

Birleşmiş Milletler “Eğitim, Bilim, Kültür ve İletişim Örgütü” raporu da eğitime erişimi olmayan çok sayıda çocuğun yanı sıra “milyonlarca çocuğun da kökenleri, kimlikleri veya engellilik durumuyla eğitim sisteminden dışlandığı” sonucuna varıyor. Azınlıklar ve mülteciler dünyanın birçok ülkesinde kaliteli eğitime erişememektedir. Korona krizi döneminde en çok etkilenen grup da bunlardır.

Okulların ve eğitim sistemlerinin güçlendirilmesi gerekiyor

UNICEF’in hükümetlere yaptığı tavsiyesinde okulların güvenli koşullarda yeniden açılmasına öncelik vermeleri gerektiğini söylüyor. Okulları yeniden açmanın mümkün olmadığı yerlerde, okul çocuklarının kaçırdıkları eğitim içeriğini kısa sürede toparlayabilmelerini sağlayacak öğrenme programları devreye sokulmalıdır.

Ek olarak da okulları yeniden açma planları, özellikle dezavantajlı çocuklar için, uzaktan eğitimi genişletmeye yönelik tedbirler içermelidir. Toparlayacak olursak eğer, gelecekteki olası sosyal ve ekonomik krizlerin daha iyi yönetilebilmesi için okulların ve eğitim sistemlerinin mutlaka güçlendirilmesi gerekmektedir.

#

Yazarın Diğer Yazıları

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Haberler