ÇOK ACI BİR HABER:

02.09.2023 22:06

.  Dr. ERTEKİN ÖZCAN    .
… Sevgili dava arkadaşım değerli insan Ertekin Bey şu an okudum sonsuzluğa çıktığını...

Çok, çok üzüldüm.
Uzakta da olsan var olduğunu bilmek beni hep sevindirdi.
Yazıların ile, şiirlerin ve toplumsal çalışmaların, çabaların, emeklerin ile Almanya Türk toplumuna çok hizmet verdin.

Birlikte yararlı ve güzel çalışmalar yaptık.
Biliyorum, sen hep severek hizmet ettin halkına ve insanlara, hiç de yılmadan...
Unutulmayacaksın…
Sana Tanrı'dan rahmet diliyorum.

Sevgili Işıl Hanım'a ve kızlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum."…
…………………………………………………

.  30 ağustos sabahı bir sosyal medya sayfasında okudum vefat haberini…

.  Çok sarsıldım ve üzüldüm, hiç beklemiyordum.

.  Dr. Ertekin Özcan'ın beklenilmeyen ölümü Türk toplumunu, dernekleri, insanları çok sarstı; Almanya'da ve Türkiye'de duyan herkes çok üzüldü.

.  Kendisi ile uzun yıllar öncesinde tanıştık ve birlikte birçok seminerde, toplantılarda, kurultaylarda bulunduk.

.  "Almanya Türk Toplumu'nun kuruluş öncesi" çalışmalarda, "Aydınlar seminerinde", "Almanya Türk Veliler Birliği FÖTED'in kuruluş" hazırlıklarında , "federasyon çalışmalarında" hep birlikte idik.

.  "FÖTED, Almanya Türk Veliler Birliği yönetim" kurulunda Ertekin Bey ile yıllarca birlikte çalışıp, fikir ürettik.

.  Diğer birçok arkadaş ile birlikte Ertekin Bey'in başkanlığında FÖTED yönetim kurulunda birlikte çalıştık.

.  Ayrıca Kuşadası'nda zaman, zaman görüşmelerimiz oluyor idi.

.    Ertekin Özcan ender bir insandı….

.  Doğum yeri Erzincan Çayırlı ilçesi Çaykent köyü olan Ertekin Özcan 1946 yılında dünya gelmiş.

.  İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ni 1965 yılında bitirmiş.

.  1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiş.

.  Kısa bir süre avukat olarak çalışmış.

.  1973 yılında Berlin'e gelmiş.

.  Berlin Hür Üniversitesi'nde doktora yapmış.

.  Çeşitli üniversite ve yüksek okullarda öğretim görevlisi ve kuruluşlarda yönetici olarak çalışmış.

.   Almanya toplum yaşamında göçmenlere, Türklere yönelik örgütlenme, çağdaş yapılaşma çalışmalarında önderlik yapmış çok önemli bir önder kişiliktir.

.   Sosyal demokrat dünya bakışına sahip, Atatürkçü ve okur-yazar, şair bir aydın olan Ertekin Bey girişimciliği ve model geliştirme özelliği ile birçok derneklere öncülük yapmış ve kuruluşunu sağlamıştır.

.  Türk toplumu için sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin oluşturulmasını önemsemiş ve birçoğuna önderlik yapmıştır.

.  O siyasetçi, hukukçu, şair ve mücadele adamı olarak eğitim konusuna, sendikalaşmaya ve siyasi partilerde çalışmalara önem vermiş ve örnek olmuştur.

.  "Alman devlet okullarında Türkçe anadili derslerinin verilmesi" yönünde fikir geliştirmiş ve girişimlerde bulunmuştur.

.  Yaşamı örgütlemelerle, toplumsal çalışmalara katkılarla geçen Dr. Ertekin Özcan için şu derlemeler yapılmış:

 • 1975’te “HDB -Türkiye Halkçı Devrimci Birliği Batı-Berlin”’in çalışmalarına katıldı.
 • 1976-1977 yılları arasında sosyal demokrat eğilimli “HDF -Türkiye Halkçı Devrimci Federasyonu-Avrupa”nın kuruluş çalışmalarına aktif olarak katıldı.
 • 1977’den 1979’un kasımına değin HDF’nin Kurucu Genel Başkanı olarak görev yaptı.
 • 24-26 Mart 1978’de, HDF yöneticisi arkadaşları ile Frankfurt’ta, Avrupa çapında, “Eğitim ve Emeklilik Kurultayı” düzenledi.
 • 23 Kasım 1985’te, “Berlin Türk Veliler Birliği” altmış kadar velinin katılımı ile kuruldu.
 • 1988 yılına değin BTVB başkanlığını yaptı.
 • 1985 yılında, “Emek Göçmenleri” adlı şiir kitabını yayınladı.
 • 1988 yılında Hür Berlin Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne sunduğu “Federal Almanya’da Türk Toplumu ve Göçmen Örgütlerinin Gelişimi” konulu teziyle “ekonomi ve sosyal bilimler” dalında doktora çalışması yaptı. Almanya’daki Türk göçmen örgütleri araştırması kitaplaştırıldı.
 • 1989’da 384 sayfadan oluşan bu bilimsel araştırma “Türkische Immigrantenorganisationen in Deutschland” adıyla Berlin’de Hitit Verlag tarafından Almanca olarak yayınlandı.
 • Toplumsal tepki gösterme modeli olarak "insan zinciri" eylemini ortaya koymuştur.
 • 1989’da "Yeni Yabancılar Yasa Tasarısı" tartışılırken, bu yasaya karşı otuza yakın derneğin oluşturduğu "Yabancılar Yasasına Karşı Berlinli Türk Dernekler Topluluğu”nun kurulmasına katkıda bulunarak üç sözcüsünden biri oldu.
 • 16 Şubat 1990’da "Yabancılar Yasa Tasarısına Karşı İnsan Zinciri Eylemi"ni ve ardından 31 Mart 1990’da 30 bin kişinin katıldığı "Büyük Protesto Yürüyüşü Ve Mitingi"nin yapılmasına katkıda bulundu ve tarihi bir konuşma yaptı.
 • 1990 sonlarında “SGD -Sosyaldemokrat Göçmenler Birliği”nin kurucuları arasında yer alarak 1993’e değin başkanlık görevini sürdürdü.
 • 1991’de ”BETB Türkiye Göçmenler Birliği -Berlin”nin kurucuları arasında yer aldı ve 1992 – 1995 yılları arasında sözcülüğünü yaptı.
 • 24 Mart 1994 tarihinde BETB ve “TGB -Türkiye Göçmenler Birliği- Hamburg’un çağrılarıyla diğer kent ve eyaletlerden katılan Göçmen Birlikleri ve Türk Toplum Örgütleri ile birlikte “TGD – Almanya Türk Toplumu (Türkische Gemeinde in Deutschland)”nun kuruluş toplantısına katıldı ve Kurucu Genel Başkanı seçildi. Bu görevi 2 Aralık 1995’e değin sürdürdü.
 • 1995’te Berlin Eyalet Parlamentosu seçiminde SPD’den milletvekili adayı oldu, partisi oy kaybettiğinden seçilemedi.
 • 1993-1995 yılları arasında kuruluş hazırlık çalışmalarına katıldığı “FÖTED -Almanya Türk Veli Dernekleri Federasyonu” 5 Kasım 1995’te kuruldu.
 • 2000-2008 yılları arasında FÖTED Genel Başkanlığı yaptı ve Genel Kurulda FÖTED Onursal Genel Başkanı seçildi.

.  Benim derleyebildiğimden başka çalışmaları, örgütlemeleri de olmuştur diye düşünüyorum.

.  Kendisi ile uzun yıllar içerisinde yaptığımız çalışmalardan, toplantılardan edindiğim kadarı ile onu sizlere tanıtmak isterim:

.  Dr. Ertekin Özcan’ın aramızdan ayrılışı Türk toplumunu derinden sarstı.

.  Güler yüzlü, ılımlı ve sorunlara çözüm odaklı bir önder kişilik idi.

.  Sevgi dolu bir yüreği olan bir dava insanıydı.

.  Sorunlara doğru analizler getirmek ve doğru çözümler bulmak için çabalardı.

.  Dava ve mücadele insanıydı.

.  Almanya için, halk için eşit haklar, demokrasi olsun isterdi; bu yolda çeşitli örgütlenmelere ön ayak oldu, dernekler, federasyonların kuruluşunda en önde mücadele verdi.
.  Almanya'da göçmenler için, Türkler için çok değerli ve saygın mücadeleler verdi.
.  Almanya'daki Türk toplumu ve Almanya’da eşit hak ve uygulamalar savaşımı için durmadan barışçı mücadeleler verdi.

.  Ertekin Bey o dönemlerin idealist ama ileri görüşlü, toplumcu çalışmalarımızda önderlik yapan, insancıl bir kişilik olmuştur.

.  O hep şiirlerle de yaşamak isterdi, kitaplarını yayınladı.
.  Edebiyat, şiir, sanat toplantılarında yer aldı, toplantılar düzenledi.

.  Şiirlerinde toplumcu bakış ve didaktik, öğretici vurgulamalar kullanan Ertekin Özcan işçi haklarına, sendikal istemlere de değinmek istemiştir.

.  Toplumlar arası farklılıklar, özlemler, yurt, gurbet betimlemelerine de şiirlerinde rastlanmaktadır.

 • İlk şiir kitabı "Tükenişin Türküsü" 1970’te, İstanbul’da yayınlandı.
 • 2002’de Ağla ki Sağır Kulaklar Duysun (Weine, damit dich taube Ohren hören) adlı çocuklar için iki dilli şiir kitabını Anadolu Verlag’da yayınladı.
 • 2008’de İstanbul’da “Sular Durulacak” adlı şiir kitabını yayınladı.
 • 2016’da otobiyografik yazı, şiir, fotoğraf ve karikatürlerden oluşan “Geteiltes Leben” adlı Almanca kitabını Berlin’deki “Trafo Literaturverlag”ta yayınladı.
 • 2017’de “Berlin’de Türkçe Şiir” adlı 27 Berlinli şairin şiirlerinin yer aldığı antolojiyi hazırlayarak yayınladı.
 • 2018’de “Buruk Mutluluk” – “Verbittertes Glück” adlı 13 şairin şiirlerinin yer aldığı ikidilli antolojiyi hazırlayarak yayınladı.
 • Ertekin Özcan’ın çeşitli Türkçe ve Almanca gazete ve dergilerde 150’nin üzerinde araştırma ve makaleleri yayınlandı.

.  Daha özgürlükçü, demokrat bir toplum için, eşitlikçi bir iş dünyası ve emeğe değer için çabalayan, akademik çalışmalar üreten, yazıları ve şiirleri ile bir aydın olan Ertekin Özcan’ın üretkenliği hepimize örnek olmalıdır.

.  Ertekin Özcan yaşama "nasıl bir yaklaşım içerisinde" idi, "hangi ilkeler ve kişilik özellikleri ile" kendisini "insanların ve toplumun gelişimine, mutluluğuna ve çağdaş bir uygarlık olma yolunda ilerlemesine" adamış bir insandı?

.  Karşılaştığı her insan hiçbir ayırım yapmadan sevgi ve saygı ile dürüstçe, dostça yaklaşabilmişti.

.  Onun her hangi birisini kıskandığını, çekemezlik gösterdiğini, arkasından konuştuğunu, birilerine tuzaklar kurduğunu asla düşünemem; onun bunlara hiçbir zaman bir gereksinimi olmadı.

.  Çevresindeki insanlara, kurumlara hep yol göstermek ve ilerlemelerine katkılarda bulunmak istedi.

.  Alman toplumunda kendisini her zaman en az eş düzeyde hissetti ve buna uygun olarak da her zaman büyük bir öz güven ile çalıştı, üretti ve tüm kurumlarla da ilişkisini sağladı.

.  Onun her hangi bir kuruma, resmi daireye karşı eziklik duyduğunu ya da onlara yanaşmak için davrandığını ise hiç düşünemem.

. Bir entelektüel idi, o bir Türk idi ve bu özelliklerini hiç yadsımadan yaşadı ve tüm topluma hizmetlerde bulundu.

. Onun fikirsel gelişimi ile birlikte, inandığı davaları vardı, çağdaşlıkla ilgili ön görüleri vardı ve de sistematik olarak nasıl ve nerede nelerin yapılmasını ön gören sezilere sahipti.

. Bence Ertekin Özcan bir partinin siyaset adamı olmadı, olamadı, olamazdı da; çünkü onun yapısallığı belki de buna izin vermezdi…

. Ertekin Özcan partiler üstü davranan, sezinleyen ve içsel duyumları, fikirsel gücü olan hem öğretsel, hem de yöntemsel açılardan önüne koyduğu "iş"i planlayıp, üzerinde çalışan ve yaşama geçirebilen bir insan olmuştur.

. Çalışmak, yorulmak, harcanmak, bıkmak… hiç önemli değildi onun için.

. Ertekin Bey her bir işinde, her bir çalışmasında, her bir yazısında, her bir toplantıda hem çok uyumlu ama önder ve yönetici olabilen ama tüm bunların oluşumu ile de çok mutlu olabilen, huzurlu bir insandı…

.  Çevresindekilere, çalışma arkadaşlarına önerilerde bulunur ve onları hep teşvik ederdi.

.  Kişilik ve davranış özellikleri ve düşünceleri, fikirleri evrensel anlamda olduğu gibi bizler için de hep örnek alınmalıdır.

.  Almanya'da bulunan Türk toplumu ve kuruluşlar, basın hemen bu acı ölüm haberi üzerine duygu ve düşüncelerini dile getirdiler, yayınlarda bulundular.

.  Kendisini tanıyanlar hakkında yazılar yazdılar, üzüntülerini belirttiler.

.  "Bir dönemler Berlin’de Büyükelçi olarak görev alan Osman Korutürk de Facebook hesabından paylaştığı mesajında Özcan’ın ailesine sabır ve başsağlığı diledi:

- “Ne kadar üzüldüm anlatamam. Ertekin, benim İstanbul Hukuk Fakültesi’nden sınıf arkadaşımdı. Hem benim oradaki görevim sırasında Berlin’de sık sık buluşmuş, hem de CHP 2011 seçimleri öncesinde birlikte çalışmıştık. Başımız sağ olsun. Allah sevgili Ertekin’e rahmet eylesin, değerli eşine, ailesine ve bütün sevenlerine sabır ve metanet versin. Ruhu şâd, mekânı Cennet olsun.” (Hürriyet)

.  Uzun zaman olmuştu görüşmeyeli, ama, hep aklımda idi.

.  Ne yazık ki son dönemde hiç haberleşememiştik.

.  Bu belki de "benim" bir ayıbım oldu, kendisini arayıp, sormalı idim…

.  Hasta olduğunu duymamıştım; ölüm haberi çok ani oldu ve beni çok sarstı.

.  Geçen yıldan bu yana hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü bugün gazete haberinde okudum. (31.08.2023)

.  Anısına ve kişiliğine derin saygı duyuyorum.
.  Bir daha göremeyecek olmak beni çok üzdü.
.  Bir gün yine karşılaşacak ve sohbetler edecektik, belki de yeni projeler üretecektik..…

.  Ertekin Özcan’ı hep sevgi ve saygıyla anacağız.

.  Eşi Işıl Hanıma ve sevgili kızları Gönenç ve Süreç'e başı sağlığı diliyorum, acılarını en derin biçimde paylaşıyorum.

.  Yokluğu, yeri bir daha doldurulamayacak ender ve seçkin bir insandı...

.  Önemli ve değerli, ilkeli, nazik ve görgülü bir insan olarak kalbimizde her zaman yer alacaktır.
.   Öğretmen Gönen Çıbıkcı, 31.08.2023,

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları