BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNİN BİR ÜLKE İÇİN ÖNEMİ

06.02.2023 11:18

Beden eğitimi ve sporun ulusal amaçlarını, hemen hemen her ülkenin kendi okullarındaki ana amaçlarını bazı durumlarda ulusal tanımlarla destekleyerek belirlemişlerdir. Çok farklılık göstersede temel olarak Beden eğitimi sadece fiziksel becerilerin geliştirilmesine indirgenemez, çünkü sosyal, duygusal becerileri, bilişsel süreçleri, motivasyon ve ahlaki unsurları da içinde barındıran geniş bir beceri yelpazesini kapsamaktadır. Bu nedenle hemen hemen bütün ülkeler gençlerin fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerini ana amaç olarak kabul eder. Bu dersin çocuklarımızda hengi özelliklerin öncelikli olarak gelişimine hizmet ettiğini (her nekadar çok fazla olsada) bir kaç madde ile sizlerle paylaşmaya çalışacağım.

Birincisi Beden Eğitimi Dersi Fiziksel Gelişim Sağlar; Çocuklarda fiziksel ve motor becerilerin gelişimini  öncelikle kabul eder ve işlevini bu doğrultuda yerine getirmeye önem veren  bir yapıda olmasını sağlar.

Bu nedenle çocuk ve gençler fiziksel becerilerini geliştirme, daha iyi bir koordinasyon sağlama, daha hızlı tepki verme, daha hızlı, dayanıklı, dengeli, güçlü ve esnek olabilmeleri konularında eğitim almalmalarına dikkat eder. Derslerde ayrıca belirli spor ve oyunlarla ilintili motor becerilerinin geliştirilmesi hedeflenir.

Beden eğitiminin diğer bir amacı ise diğer derslerde oturularak geçirilen zaman süresindeki hareketsizliği telafi etmek, öğrencileri hareketsiz bir yaşam tarzından uzaklaştırarak aktif bir ortam oluşturmaktır. Fiziksel gelişim sağlık ve sağlıklı bir yaşam tarzının teşvik eder. Son olarak, beden eğitimi dersi, bireylere fiziksel yeteneklerini test etme, çeşitli etkinliklerde bulunma ve boş zamanlarında istedikleri takdirde bu etkinlikleri gerçekleştirme ortamı sağlar.

İkinci olarak çocukların kişisel gelişimlerini sağlar; Beden eğitimi, genç bireylerin kişisel gelişimlerine fiziksel farkındalıklarını geliştirerek, kendi fiziksel becerilerine olan inançlarını geliştirir, bedensel iyilik hissiyle özsaygı ve özgüvenlerini arttırmalarına katkı koyar. Beden eğitimi aynı zamanda çocukların iradelerini, sorumluluk duygusunu, sabır ve cesaretlerini geliştirir. Bunun yanında fiziksel yetkinlikleri açısından gerçekçi olmalarını sağlayarak hem kendilerini kabul etmelerini hem de diğerlerinin farklılıklarını hoş görmelerini sağlar. Neyi ne kadar yapabilecekleri hakkında bilgi verir.

Fiziksel etkinliklerin sağlığa yönelik faydaları, ayrıca bireylerin daha dengeli ruhsal davranışlar sergilemelerine katkıda bulunur. Beden eğitimi çeşitli durumlarda kendine güvenen ve girişken davranışı geliştirir ve gençlerin olumsuz duygu ve stresle baş etmelerini sağlayacak yeni yollar geliştirmelerine yardımcı olur.

Üçüncü ve son olarak çocukların Sosyal Gelişimlerine Katkı Koyar; Sosyal gelişim çok geniş yelpazesi olan bir kavramdır ve farklı parametreleri kapsar. Çocuk ve gençlerimizin toplumla bütünleşmelerine, birliktelik duygusunu besleme ve ilerletmelerine, sosyal etkileşim, takım çalışması ve takım ruhu, fair play, diğer insanlara ve kurallara saygılı olamlarına ve gençlerin kişiliklerini geliştirmelerine büyük katkı koyar.

Bazı ülkeler daha ileri giderek sporun şiddeti önleyemeye katkısının altını çizerken, belirli ülkeler beden eğitiminin topumda spora olan ilintisini vurgulamaktadır. Beden eğitiminin gençlerin spor etkinliklerini izleme ve bu etkinliklere katılmaya teşvik ettiğini ve düzenli bir şekilde kendilerini bu etkinliklerden haberdar kıldığı gerçeğini vurgulamaktadırlar. Ayrıca; Sağlıklı bir yaşam için bir çok ülke okulda beden eğitiminin en önemli amaçlarından biri olarak gösterilmektedir ki buda sağlıklı bir toplumun oluşmasına katkı koyar.

Son söz olarak dünya ülkeleri spordaki uluslararası başarılarını, özellikle ilk ve orta okul çağındaki çocuklara uyguladıkları Beden eğitimi dersinin yeterli bir müfredat, iyi eğitilmiş öğretmenlerin disiplinli çalışmalarına yüklemlerken! Bizler ise ülkemizde uygulanan bu dersin işlevini halen kavranmamış olmamız! ve bu dersin halen istenilen düzeye ulaştırılamamış olması kim bilir belkide bir Olimpiyat Oyununu ülkemizde düzenliyebilmemiz için daha çok uğraş vermemiz gerekecektir. Buradan iğneği kendime ve Çuvaldızı beden eğitimi ve spor bilimiyle uğraşan dostlarıma batırarak satırlarıma son veriyorum.

Saygılarımla

Prof. Dr. Seyhan Hasırcı

Yorumlar

Şamil Erdoğan dedi ki;

2023-02-10 11:15:37

Değerli Hocam, Ne güzel ifade etmişsiniz. Günün önemi ile birşey ekleyeyim müsaadenizle. İyi bir BE&S eğitiminden geçirilmiş bir ülkede, eğitimi sırasında öğrencilere verilecek ilk yardım, hayatta kalma, olanak yönetimi, kriz yönetimi vb konulardaki eğitim, tabii afetler sırasında ne yapılacağını bilen insanlar yetiştirmiş olacak ve başkalarına çok muhtaç kalmadan, en azından ilk anlarda ne yapılacağını bilerek hayatta kalma, yardım etme gibi konularda kendi kendine yeterli olacaklardır. Teşekkür eder, saygılar sunarım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları