BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE OLİMPİYAT OYUNLARI

11.09.2023 14:52

Beden Eğitimi ve Spor, amaçları ve sonuçları bakımından farklılık gösteren fizksel etkinliklerdir, Sporda yarışma ve yüksek performans söz konusu iken, Beden eğitiminde bireyin fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimi ve sağlığı ön planda yer alır. İşte bu kavramların ülkemizde hangi anlama geldiğini tam olarak kavramak ve uygulamaya koyabilmek, ülkemizde hasretini çektiğimiz bir Olimpiyat Oyunu düzenleme şansını bizlere sunabilir!

Konumuza girmeden önce, siz sevgili okurlarıma hareket kavramının hangi anlama geldiğini kısa ve öz olarak paylaşmak isterim. Geniş bir bakış açısı ile hareket kavramını bilimsel olarak ele aldığımızda; Kuşkusuz hareketin, evrensel bağlamda tanımına, anlamına ve çeşidine bakmak zorundayız!

Hareket etmenin tarihsel, coğrafi, fiziksel, sosyal ve psikolojik gibi birçok boyutu vardır; Biz insanlar, ihtiyaç duymadığımız sürece hareket etmediğimizi biliriz, yani hareket etmek için buna bir ihtiyaç duymamız gerekir, bunu psikolojide motivasyon kavramı ile açıklarız buda hareketin Psikolojik boyutunu oluşturur.

İlkel toplumlardan günümüze kadar kavimlerin doğada göç ederek yer değiştirmeleri ise hareketin tarihsel boyutu ile anlatılırken, coğrafi koşulları zor olan bölgelerde yaşayan insanların bu zorluklara karşı koyabilmek için hareket etmeleri hareketin coğrafi boyut ile anlatılır.

Kuşkusuz hareketin en çok beden eğitimi ve sporla yakından ilişkisi olsa da! Bir başka boyutu da toplumsaldır; Grevler, boykotlar ve her türlü toplu hareket etmeler, protestolar gibi olayları hareketin sosyolojik boyutu ile açıklarız. Hareketin bu sosyolojik boyutuna baktığımızda, belki bazıları için bir isyanın göstergesi olarak algılanırken bazıları için ise hak, hukuk mücadelesi olarak düşünülmelidir (ve hiç kuşkusuz günümüz dünyasındaki mülteci sorunu da bu hareketin sosyolojik boyutuna dahil edilebiliriz).

Konumuz beden eğitimi ve spora gelince; Beden eğitiminin hareket kavramı içerisindeki yerine baktığımızda; insan organizmasının doğumdan ölene kadar hep bir hareket eylemi içerisinde olduğunu görürüz, bebeklik döneminde itibaren emeklemeyle başlayan çocuk, yürüme, koşma, tırmanma, hoplama, zıplama, yuvarlanma ve hatta yüzmeyle devam edip gider ve nihayetinde hareket etme eylemimiz ölümle son bulur.

Bu konuya yeri geldiğinde daha fazla yer vermeye çalışacağız ancak ben buradan ülkemizdeki beden eğitimi ve spor dersinin okullarımızdaki durumu ile bu dersi veren öğretmen arkadaşlarımın yetiştirilmelerine ilişkin bazı sorunlarını paylaşmak istiyorum!

Okullarımızdaki beden eğitimi ve spor dersi ile ilgili olarak; Yeterli oyun alanlarının olmaması, okul bahçelerinin küçük ve yetersiz oluşu, büyük okul bahçesi olan okulların da, adeta araç park alanları olarak kullanılması ya da, okul bahçelerine ek binalar yapılarak oyun alanlarının azaltılması, okullarda spor salonlarının olmaması, salonu olan okulların da amacına uygun olarak kullanılmaması, ilkokullarda beden eğitimi derslerine, branş öğretmenlerinin girememesi, okul müdürlerinin spor müsabakalarına katılımı daha az seviyede tutma istkleri (artan servis ücretleri ve maliyetler nedeniyle), okullarda spor malzemelerinin yetersizliği, spor malzemeleri için bütçenin olmaması, ailelerin çocuklarını spora yeterince yönlendirmemesi, İl Gençlik spor kurumları ile okulların yeterince uyum içinde olmaması.

Beden eğitimi öğretmenlerine gelince; Sayıları 100 bulan bu kurumlarda verilen eğitimin kalitesi, çalışan insanların yeterliliği, mezun olacak kişilerin hangi kurumda çalışacakları önceden bilinmemesi, tek düze bir programdan mezun olan bu arkadaşlarımızın, ilk, orta, lise ve hatta yüksek okullarda ders verebiliyor olmaları çok ilginç, okul öncesi kurumda beden eğitimi branş öğretmeninin görev yapmaması,  okul-kulüp-aile üçgeninin oluşturulamaması, okullarımızda her yıl en az bir kez spor şenliğinin yapılmaması kısacası beden eğitimi ve spor kültürünün yetersiz olması ve buna benzer bir yığın sorunun ülkemizdeki performans sporundaki sayıyı çok büyük oranda olumsuz yönde etkilemektedir.

İşte burada sorgulamamız gereken asıl soru? Ülkemizdeki performans sporunun temelini oluşturan beden eğitimi ve spor dersi ile bu dersi veren öğretmen arkadaşlarımızın sorunlarının çözüme ulaştırılmasıdır! Ülke olarak buna çözüm getirmediğimiz sürece bu ülkede Olimpiyat Oyunlarını düzenlemek çok üzgün olsak da hep bir hayal olarak kalacaktır!

Performans Sporuna gelince buradada yığınlarca sorunumuz var ben bu konuyu bir sonraki yazımda detayları ile paylaşmaya çalışacağım diyerek son veriyor en içten saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Seyhan Hasırcı

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları