YEREL YÖNETİMLER VE SPOR

Yaklaşan Yerel Yönetimler Seçimi nedeniyle; Hangi Partiden olursa olsun, aday olacak kişilerin kendi beldelerinde spor ve sağlıkla ilgili yapmakla yükümlü olduklarını düşündüğümüz bazı bilgileri paylaşmak istedim.

Sevgili Genel Başkanlarımıza sunulur!
Yerel Yönetimlerin sporla ilgili, olarak öncelikli olarak yapmakla yükümlü oldukları ilk şey; Beldelerinde yaşayan yedi’den yetmiş’e her yaş grubuna, farklı cinsiyetteki insanına ve farklı din dil ve kültüre sahip insanların ayrımını yapmadan, spor olanaklarından yararlanmasına fırsat tanımalıdır. Bunun yerine milyonlarca lirayı tek bir sporcu transferine harcayarak kendi bölgesinden çıkması muhtemel yetenekli binlerce çocuk ve gençlerimizin geleceğini engellemek değildir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sağlığı ;
 • ‘’Bireyin kendisini fiziksel, duygusal (psikolojik) ve sosyal yönden mutlu hissetmesidir’’ diye tanımlar. Bu şu anlama gelmektedir; Sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir ruhsal yapı ve çevresi ile  sosyal yönden olumlu ve sağlıklı ilişki kurabilen insan. Dolayısı ile sağlıklı bir toplum! Bu nedenle spora kısaca bir bakacak olursak;
Sporun  eğitimsel boyutu vardır bu da;
 • Ana okullarından itibaren başlayarak; ilk, orta, lise ve yüksek öğrenimde uygulanan spor eğitimi ve bu eğitimi yapan ve yaptıran kişileri kapsar kısacası verilen eğitimi, yani akademik boyutunu kapsar),
 • Bu konu kuşkusuz öncelikle Milli Eğitim Bakanlığımız ile Yüksek Öğretim Kurumumuzun görevleri içerisinde yer alır.
Spor’un  Performans boyutu (Yarışma boyutu) ise ;
 • Bu etkinlikler de Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Federasyonlarca yapılmaya çalışılan boyutudur.
Sporu’n Sağlık  Boyutu ;
 • Dünyada etkinliklerini kendi toplumlarına erken yaşlarda sporu aşılamak sağlıklı bir toplum oluşturmaya yönelik yapılan; Kimine göre Kitle sporu, Kimine göre de Herkes için spor olarak algılanan boyutu. Her ne kadar bu boyutu Spor, Sağlık ve İçişleri bakanlığımızın sorumluluğu içerisinde olsa da!  Bu konuda Yerel Yöneticilerimize büyük görevler düşmektedir.
 • Ama ne yazıkk ki; Yerel yönetimlerin spor konusunda böyle davranması gerekli iken! Sporun yukarıda saydığımız diğer iki boyutu ile ilgilenmelerini doğru bulmuyoruz. Bu kavramları biraz daha açacak olursak;
 • Spor ya da Hareket kavramları; Farklı kişiler tarafından değişik biçimlerde açıklanmış olsa da; sonuç  olarak ortak bir noktada birleştiğini görmekteyiz. Biz spor bilimcilerine göre Spor ya da Hareket; “Organizmanın belirli bir süre içerisinde efor ve enerji harcayarak belirli bir sonuca ulaşıp, ortaya bir ürün koymasıdır (S. Hasırcı 1991)”.  Bu bağlamda; Yerel Yönetimlerin Spora Desteği şöyle olmalıdır:
 • Yarışma ve Performanstan önce, Hareket ve Egzersiz kavramlarının ön plana alınmalı ve sağlıklı bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunulmalı, bunun için beldelerinde spor yapabilmek için Fiziki alanlar açmalıdırlar (Özellikle de Yüzme, Cimnastik ve Atletizm sporları için).
 • Bireyleri ister tek başına ister gruplar halinde hareket etmeye teşvik etmeleri ve egzersizden zevk almalarını sağlanmalı,
 • Sağlıklı bireyler, sağlıklı bir toplumu oluşturur, sağlıklı toplum kendi ülkesinin üretimine olumlu katkılarda bulunan bireylerden oluşur, buna hizmet etmelidirler
(Bunun için yerel yönetimler kendi siyasi parti programlarını daha da zenginleştirmek     ve taraftar bulabilmek içinde bunları yapmalı),
 • Farklı kültürlere sahip farklı ülkelerin hareket aracılığı ile kendilerini ifade etmelerini sağlayarak diğer ülkelerle kültürel bağ kurmalarına ön ayak olmalı, (Örn. Kardeş şehir projelerinde en çok dikkat edilecek sportif ve kültürel değişikliklerde buna önem verilmeli, çünkü spor birleştirir!!!)
 • Alkol ve uyuşturucu bağımlıları o ülke için potansiyel bir tehlikedir ve bu durum pek onaylanacak bir durum değildir. Bu tür sorunları yani bağımlı insanları kötü alışkanlıklarından egzersiz aracılığı kurtararak normal yaşama döndürülmeleri amaçlamalı ve bu yönde projeler üretilmeli, bu konuda yüzlerce örnek ve çalışmalar var, bu konuda her zaman yardıma hazır olduğumuzu buradan bir kez daha belirtmek isterim,
 • Özellikle sokak çocukları her ülke için başlı başına bir sorun olup yukarıdaki maddede belirttiğimiz (uyuşturucu ve alkol) potansiyel kitlesidir. Bu sorunu da egzersiz aracılığı ile daha çabuk çözülebileceği göz ardı edilmemeli bu tür çocuklarımızın topluma tekrar kazandırmanın yollarını araştırılmalı ki sporda ve toplumdaki şiddetin altında yatan en önemli kriterlerden biri de budur,
 • Sporun ya da hareketin özünde olan; paylaşma, eşit davranma, herkesin kendine düşen görevi yerine getirme gibi demokratikleşmenin temel kavramlarından yola çıkarak insanların demokratikleşmesine hizmet etmesi vurgulanmalı,
 • Yerel Yçnetimlerin Bölgesel özellikler ve geleneksel spor dalları göz önünde bulundurarak kültürel zenginliklerimizin ulusal ve uluslararası alanlara taşınmasına destek verilmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Ulusal boyuttaki etkinlikleri Uluslararası kuruluşlar aracılığı ile projelendirmeli ve farklı görüşler üretilerek hem parti programlarını ve hem de partinin sporda doğru bir politika izlemesine ön ayak olunmalıdır.
 • Kısacası Yerel Yönetimler; Kendi beldesi içerisinde yer alan tüm kitlelerini erken yaşlardan itibaren hareket, egzersiz ve sporun içine çekmekle, herkes spor yapmalı ve ancak bunların içerisinden yetenekli olanlar performans sporuna yönlendirilmesine hizmet etmelidir. Nasılmı olacak çok basit yüzlerce Beden Eğitimi Öğretmeni işsiz ve boş gezmekte, sağlıklı yapılacak bir meslek içi eğitimden sonra bir yığın işsiz kişilere iş ortamı da sağlanmış olacaktır!
Saygılarımla
 
Prof. Dr. Seyhan Hasırcı
 
YORUM EKLE

banner324

banner323

banner320

banner321