SPORUN TOPLUMSAL YÖNDEN VE GENÇLERİMİZ AÇISINDAN ÖNEMİ

Bu güne kadar bizler sporu; Sadece bir boş zaman değerlendirme,  bir meslek ve de bir eylence olmasının dışında,  Özelliklede bazı spor dallarının Toplumu bir afyon gibi uyuşturan bir etkinlik olduğunu hep duyduk ve biliyoruz.  Oysa ki! Spor, hem toplumsal açıdan ve hemde  hayata yeni atılacak gençlerimiz açısından çok daha farklı yararlarının olduğunu ve çocuklarımızın sağlıklı ellerde sağlıklı spor yapmaları sonucunda aşağıda belirtmeye çalıştığım tüm özellikleri kazanacaklarını hatırlatmak istiyorum. Bu yazımı siz değerli ha-ber.com okuyucularıma yararı olur düşüncesiyle paylaşmak istiyorum.  

Spor; Liderlik, hoşgörü, arkadaşlık, iyiyi, doğruyu ve güzeli takdir etme gibi nitelikler geliştirirken, olumlu ve sağlıklı yaşama alışkanlıkları da kazandırır, Kendini kontrol etmeyi, başkalarına ve kurallara saygı duymayı öğretir, Ölçülü ve planlı bir çalışmayı ve dinlenmeyi, yeni bir gün ve faaliyete istekli ve kuvvetli başlamayı sağlar, Toplumsal sorumluluğu geliştirir, Bireyin günlük işlerini ve yaşamını en verimli şekilde yürütebilmesini, yapıcı ve üretici yeteneklerinin gelişmesine katkı koyar, Birlikte olma, birlikte iş yapma ve bireyin toplumda kendisine bir yer edinmesine olanak sağlarken, İş, görev ve meslek sorumluluğunu kazandırır, Bilgi alanında ihtisaslaşmayı ve yaratıcılık gücünü geliştirirken, Ekonomik düzeyin getirdiği düşünce davranış, bilgi ve becerinin bireylere aktarılmasını sağlar, İş gücünü artırmak gibi önemli ve hatta toplumun barışı gibi yaşamsal öneme sahip bir takım özellikleri geliştirir.

Çocuk ve gençlerimiz açısından önemi bir kat daha önem sergilemektedir; Buna göre spor çocuk ve gençlerimiz için etkili ve çekici bir eğitim unsurudur, Spor eğitimi aracılığı ile diğer genel eğitimde de başarının yolunu açar! Bireyi topluma hazırlar, Bireyin mevcut yapısını geliştirici ve eğitici rol oynamasının yanında fikir ve ruh eğitiminde önemli bir rolü üstlenir, Genç nesillerin yapıcı, yaratıcı ve üretici olmasında sosyal kaynaşma ve kültürel kalkınmaya büyük etkisi bulunmaktadır, İyi alışkanlıklar edinmede önemli bir rolü olduğu gibi, Bedensel ve ruhsal bir eğitim aracıdır, Çocuğun benlik saygısı ve öz güven gelişiminde rolü büyüktür, Çocukların sağlam, sağlıklı ve dengeli gelişmelerinde önemli rolü bulunmaktadır, Yine Spor; İnsanın niteliklerini geliştirip üretim ve uygarlık yarışında daha başarılı hale gelmesini sağlar, Kişilere hem statü kazandırır, hem de gelir düzeylerini artırır, Yetenek esaslarına göre fırsat eşitliği sağlar, Spor eğitimi bireyleri iyi ve nitelikli hale getirip onları gerekli bilgi ve yeteneklerle donatmakla kalmayıp sosyal çevrenin değişmesine hız kazandırır, Başarıyı artıran en önemli unsurlardandır, Toplumların eğitim ve kültür düzeylerini artırırken, Rekabet, mücadele, işbirliği ve uyumu sağlar, Sosyal hayatın ve sosyal çevrenin en önemli öğelerindendir spor, Sağlıklı olmanın en önemli koşulu spora erken yaşlarda başlamaktır, Spor yapanların kendilerine güvenleri daha fazladır, Çocuk ve gençlerin her bakımdan gelişmesinde önemli bir rol oynar; büyüme çağındaki çocuklar için bedensel sağlık, fizyolojik gelişme, iyi bir kişiliğin oluşması ve ruh sağlığı bakımından yararlı ve gereklidir spor. 

Sporun Toplum ve Ülke açısından önemi ise; Kötü alışkanlıklardan uzak durmaya ve varsa daha kolay kurtulmaya yardımcı olur, Spor bir tedavi yöntemidir, Çağımızda spor, uluslararası müşterek bir dil niteliğindedir. Ülkeler arasında yapılan spor karşılaşmaları, yakınlaşmayı sağladığı gibi, karşılıklı sevgi ve saygı ortamı yaratılmakta ve spor sayesinde dünyada güçlü ve kalıcı dostluklar oluşmakta, dolayısıyla barış sağlanmaktadır, Dış politika açısından, ülkenin dünya ölçüsünde olumlu yönde propaganda yapması, bazen aktüel bir nitelik taşıyan sportif başarılar ile gerçekleşmektedir. Bu durum ulusal bir saygınlık unsuru olmakta, iç ve hem dış dayanışmayı güçlendirmek bakımından tüm ülkelerin başvurduğu bir durumdur, Spor, iç ve dış turizmin gelişmesine de katkı koymaktadır, Spor, diplomasi alanında kendisini kabul ettirmiştir. Sporu, suçlu ve özürlü gibi sorunlu insanların sosyal hayata uyum sağlamalarında önemli bir vasıta olarak kullanan ülke sayısı çoktur. Çağımızda spor artık önemli bir bilim dalı olarak kabul edildiğini de buradan bildirmekte yarar görmekteyim. Bu bağlamda 2019 yılında herkese; bol sporlu, barış dolu güzel günler diliyorum.

Saygılarımla 

Prof. Dr. Seyhan HASIRCI
YORUM EKLE
YORUMLAR
Osman Eruysal
Osman Eruysal - 8 ay Önce

Sevgili meslektaşım ,sınıf arkadaşım ve değerli kardeşim; görüşlerine aynen katılıyorum. Bedenen,ruhen sağlıklı yetişen bir insanın, üstün özelliklerle yetişmesi, gelecek nesillerimizinde her yönüyleçok kaliteli , olmasını sağlar. Sağlık giderleri açısından da devletimize büyük katkılar sağlar. Üstün yetenekli sporcularımız , güzel yurdumuzun dünyaya tanıtılmasına ve ekonomisine girdiler sağlamasında da katkıları çok büyüktür. Biz önce her yönüyle çok iyi öğretmeler yetiştirmeliyiz ki onlarda iyi öğrenci ve insan yetiştirsin. Eksiğimiz;okul öncesi ve ilköğretimden başlayarak, en iyi öğretmenleri, en iyi spor alanlarını, en iyi spor araç ve gereçlerini onlara sağlamalıyız. Kısaca temeli ,sağlam zemine ,sağlam almalıyız. Ben sporun her yerde ,alanda ve yaşta ölçülü olarak yapılmasını geleceğimizi için önemli görüyorum . Spor yapmak bir insanı; ruhen ,bedenen geliştirir, ona arkadaşlık, vatandaşlık,milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmayı , yenmeyi ve yenilmeyi olgunlukla karşılamayı,kurallara uymayı, yardımlaşmayı, insanı ve doğayı,hayvanları ,iyi ve güzeli sevmeyi takdir etmeyi öğretir. Bu konuda çok eksiğimiz var. Sonuç olarak; dürüst, temiz, çalışkan ve adaletli olmalıyız. Ömrümüz yettiğince ,bu dünyada ,herseyimizle,hiç bir ayırım yapmadan güzel yaşamaya çalışmalıyız.

banner322

banner324

banner323

banner320

banner321