Ne var Bu Hristiyanlık’ta? Hristiyanlık Nasıl Doğdu?

Katolik Papaz Kalle lenz ile Hristiyanlık üzerine röportaj

Ne var Bu Hristiyanlık’ta? Hristiyanlık Nasıl Doğdu?

Ne var Bu Hristiyanlık ’ta? Hristiyanlık Nasıl Doğdu?

Katolik Papaz Kalle lenz ile Hristiyanlık üzerine röportaj

Mocca Dergisi Yazı İşleri komşu Katolik kilisesinin rahibi olmam hasebiyle benden sürekli dergilerine makale yazmamı talep ediyorlardı. Bu talebe zevkle karşılık veriyorum.

İlahiyatçılar Derneği’nin logosunda hilâlin anısına Süleyman (Davut) Yıldızı ve Haç bir arada bulunuyor, ben de daima davetlerine müteşekkir olarak Kurban Bayram Sokak Şenliği’ne katılıyorum, şenliğe çokluk İncil tanıtımı yaptığımız bir stantla katıldık. Türk Eğitim Derneği başkanı Ahmet Yumuşak’ın cenazesinde dua etmem istendiğinde çok duygulanmıştım.

Bir Hristiyan olarak İsa Mesih’e derunî bir meylim var. Yeni Ahit’teki İnciller O’nu insanlarla temas etmekten korkusu olmayan birisi olarak tasvir ediyor. Ne Yakup Çeşmesi’ndeki merhametli kadın veya hasta kızı için dua etmeye O’nu ikna eden Fenikeli kadın, ne de –bir işgalci olan- Romalı yüzbaşı, ne de işgalci Romalılarla iş birliği yaparak insanların cebindeki paraları sömüren gümrükçüler; İsa problemleri ilginç şekilde hep Ferisîler gibi dindar kişilerle ve Kitap Ehli’yle onların iki yüzlülüğünü anladığı ve hep kendi çıkarları için çalıştıklarını leşfetiği zaman yaşadı. Evet, din su-i istimal edilebilir.

İsa bir Yahudi’ydi. Kendini Mesih=Hristos=Tanrı’nın meshettiği kişi olarak görüyordu. İbranice İncil'(Tevat’tan)den defalarca ve tekrar tekrar aktardı ve Tanrı'nın Ruhu'nun kendisine dayandığına işaret etti ve iyileştirme ve kurtarma da dahil olmak üzere Tanrı'nın görevlerini gerçekleştirdi. Ve İbranice İncil sürekli bir şekilde Tanrı’nın insanlarla kurmak istediği ittifaktan bahseder. İsa bu yeni ittifakı tesis edecekti: Ve onun adı Yeni Ahit’tir.Mocca: İsa Mesih’te olağanüstü olan şey nedir?

Kalle Lenz: Biz O’nun ruhuyla temas edebiliriz. Biz Hristiyanlar sadece İsa Mesih’e intisab edip, O’nun öğretilerini takip etmemeliyiz, bilakis O’nun Kutsal Ruhu ile dopdolu olarak yeni insanlar haline gelmeliyiz. Yeni Ahit içimizdeki köpüren kaynak ve canlı Su’nun dalgaları aracılığı ile konuşur. Bu Kutsal Ruh bizim içimizde ve bizim aracılığımızla İsa’nın- iyileştirme ve Hürleştirme/Azad etme de dahil olmak üzere -işlerini yerine getirme görevini sonuçlandırabilir.

Mocca: Tarihçilerin bu güne kadar hayret ettikleri şey nedir?

Kalle Lenz: Bu inanç kilise binaları olmaksızın, ilk yüzyıllarda baskı ve şiddet ortamında bu kadar hızlı genişleyebildi? Muhakkak, bunda ilk Hristiyanların bilinçli şekilde putperestlere (Yahudi olmayanlara)açılmaları ve sünnet olmaktan kaçınmaları da ühim bir rol oynamıştır. Onlar o zamanki geçerli dünya dili olan Grekçe’yi kullanıyorlar ve böylece toplumda uyguladıkları ahlâk prensipleri (insan sevgisi, yardımlaşma, sadaka)sayesinde büyük oranda statü kazanıyorlardı.

Mocca: Hristiyanlık’ın özel olan yanı nedir?

Kalle Lenz: Gayet sorunsuz bir soru bu: Çünkü birçok ögesi meselâ adalet vurgusu, diğer din ve felsefelerde de bulunur. Diğer her din ve felsefede de takdire şayan bir Hümanizmin örneklerini bulmak mümkündür. İncil’in Tanrı’sı tüm insanların Tanrı’sıdır ve İsa (biz Hristiyanlar için Tanrı’nın oğlu) kendini tüm insanlarla dayanışmasını göstermek için insan evlâdı diye niteler.Tanrı’nın kurtuluş planı meselâ İbrahim’in tayininde söylendiği gibi bütün halklar için bir nimettir.(karş.Yarat. 12,3) Yani daha az özel, bilakis tamamen umumi. Ancak İsa’nın şahsı özeldir.

Mocca: Peki özel nerede?

Kalle Lenz: O’nun temsilcileri olmak hasebiyle kadın-erkek sen, benO artılarımız ve eksilerimizle insanız. Birçok ruhani kadın ve erkekte Kutsal Ruh’un Gücü ışıldar.Onlar Tanrı ile İsa Mesih aracılığıyla O’nun Ruh’unda gerçekleştirdikleri içsel birlikteliği dile getiriyorlar. (Kor 2,4 vd.) Sıklıkla Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların Kitap Ehli oldukları söylenir.
„Haydi, git sen de öyle yap.“


Tercüme: Zülfikar Kam
Tashih: Niğmet Balcı
Son Kontrol: Rüştü Kam

ha-ber.com

 
Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 12:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER